Project Description

Jettegrytene ved Kvitingen

Kart over Kvitingen

Detaljert turbeskrivelse

Kvitingen - 1

Jettegrytene kan nåes fra flere steder. Her beskrives den enkleste veien, fra Stavedalen, nærmere bestemt fra veien inn mot Nordre Fjellstølen.

Regn 30-60 min. på veien inn.

Kvitingen - 2

Fra bommen i Stavedalen er det 2,7 km langs veien mot Nordre Fjellstølen, til traktorveien du må ta av på. Slik ser avkjøringen til traktorveien ut, og det er plass til å parkere bilen her.
GPS-kartkoordinat for dette punktet, som ligger på 796m er:
05 20 029 Ø 67 42 748 N

Kvitingen - 3

Ganske snart deler veien seg, og du holder til venstre, på den dårligste veien. Det går i hovedsak ganske rett vestover og etter hvert forholdsvis bratt oppover noen få hundre meter. Etter omlag 500 m. gange passerer du et grustak på venstre hånd. Dette er ikke avmerket på kartet, men avkjøringen til grustaket fra veien til Nordre Fjellstølen er antydet. Grustaket er en alternativ og litt kortere vei, men kanskje ikke så koselig. (En sparer de verste brattene).

Kvitingen - 4

Terrenget flater så ut langs noen myrer i underkant av 900 meters høyde, men stadig på tydelig traktorvei. Når en nærmer seg Kvitingen går det over til en sti, og begynner også å gå litt nedover.
Hold sti til venstre der traktorveien slutter. Snart kan du skimte Kvitingen og hytta langs vannet her. Du skal gå helt ned på hyttetrammen, bokstavelig talt. Bak hytta fortsetter stien i mer nordlig (og etter hvert mot NNØ) retning – svært tydelig sti.

Kvitingen - 5

Slik ser det ut like bak hytta, der stien går til høyre, tidvis i vannkanten langs Kvitingen, på 846 m.

Kvitingen - 6

Ganske snart sees disse klippeformasjonene, hvor jettegrytene skjuler seg.

Kvitingen - 7

Den største jettegryta sett fra vest.

Kvitingen - 8

Den største jettegryta sett fra øst. Den ble målt med loddesnor i 2015, og dette viste at den er rundt imponerende 8 meter dyp.

Kvitingen - 9

De andre jettegrytene.

Kvitingen - 10

Stølstjernet sett fra nord.

Kvitingen - 11

Kvitingen med jettegrytene i forkant, sett fra et punkt sør på Makalaus.

Kvitingen - 12

Nordre Fjellstølen sett fra et punkt sør på Makalaus.