Velkommen til Reinli Grendeutvalg

Klikk her for å sende e-post til styret

 

Reinli Grendeutvalg skal:

 • Være en støtte og hjelp for personer som har idéer og ønsker om å sette i gang virksomhet.
 • Være et bindeledd overfor kommunale myndigheter for å få til positive og trivelige tiltak i bygda.
 • Være et bindeledd mellom de viktigste parter når tiltak skal settes i gang, for eksempel grunneiere, politikere, foreninger, bedrifter og lignende.
 • Være en ”fødselshjelper” for tiltakslyst i bygda.

Les resten av vedtektene, referater og andre dokumenter nederst på denne siden

Annonsér på Reinli.no og på tavla i Bagn, profilér din bedrift i lokalmarkedet

Annonsepriser

 • Tavla i Bagn: Kr. 500,- pr. år
 • Logo med link, gjennom hele nettstedet: Kr. 1.000,- pr. år
 • Tavla i Bagn og logo på Reinli.no: Kr. 1.300,- pr. år
 • Annonse i tekstfeltet: Kr. 300,- pr. annonse
 • Epost adresse med (ditt navn)@reinli.no: Kr. 100,- pr. konto

For hjelp til utforming av digital annonse, kontakt redaksjonen på tlf. 405 27 091 / epost redaksjonen

Vil du leie Reinli Samfunnssal og / eller møterommet tilknyttet samfunnssalen

Kontakt styrer i Reinli Barnehage, Liv Silje Hoff, som har nøkler og oversikt over bruken.

Liv Silje kan kontaktes på
Telefon: 913 52 037
Epost: liv.silje.hoff@sor-aurdal.kommune.no

Utleie skjer etter kommunens reglement, som du finner her

 • Rune Larheim

 • Dan-Bjørge Kvaal

 • Arnstein Kvaal

 • Nils Andrè Kollsgård

 • Bente Fjeld Østgård

 • Erland Fremgaard (varamedlem)

 • Anne Kvaal (varamedlem)