About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 357 blog entries.

Nærmere 180 rødruss, blåruss og svartruss må inntil videre mure seg inne, i stedet for å more seg ute

Kåre Strande i avisa Valdres har intervjuet rødrusspresident, Oda Hjelle

– Jeg håper ikke dette er spikeren i kista for russefeiringa vår, sier rødrusspresident Oda Hjelle, som seinere tirsdag kveld skal i møte med svartrusspresident Jorunn Eldegard samt de to visepresidentene.

At russekullet nå sitter heime, i stedet for å rulle, er både kjedelig og frustrerende.

– Det er utrolig kjipt, for nå har vi akkurat startet feiringa. Vi håper ikke at dette er spikeren i kista, sier rødrusspresidenten, som er innstilt på at det neste døgnet blir stille og rolig. Heimeundervisning på Teams er allerede varslet.

– Vi har fått høre at det kan være noen utenforstående som er årsaken til at vi nå sitter i ventekarantene. Det er i så fall kjipt, for vi får ikke gjort så mye annet akkurat nå enn å vente på testing og svar på testen. Vi får forhåpentligvis ei melding når vi skal testes. Jeg er litt bekymret, på vegne av russen, sier Oda Hjelle, som helst hadde sluppet å oppleve det som nå skjer.

– Vi får bare håpe at alle tester er negative. Vi skulle opprinnelig feiret russetida fram til 17. mai, men nå er det veldig vanskelig å vite hva som skjer. Vi har hatt et møte med svartrussen tidligere i dag, om hva vi gjør. Vi skal ha et nytt nettmøte seinere tirsdag kveld, forklarer Hjelle.

2021-04-20T20:30:04+02:0020. april, 2021|

Russen i karantene

Rektor ved Valdres videregående skole sendte tirsdag ettermiddag ut følgende melding til russen i Valdres:

«Hei! Alle russ skal nå i ventekarantene. Dere skal ikke være i russebilene, men sjåfør kan kjøre hjem i dag. Bruk munnbind om det er vanskelig å holde 1 meters avstand. Nærmere beskjed om testing kommer om kort tid. Dere skal oppholde dere hjemme og det blir Teams undervisning. Nærmere beskjed kommer fra faglærerne. Med hilsen Kari, rektor».

Hele russekullet på Valdres vidaregåande skule i ventekarantene – mellom 160 og 180 russ skal testes – alle valdreskommuner er berørt

Journalist i avisa Valdres, Kåre Strande, skriver på avisens nettside i kveld:

Tirsdag ettermiddag opplyser kommuneoverlege i Nord-Aurdal, Per Einar Jahr, at hele russekullet ved Valdres vidaregåande skule skal testes for covid-19 i løpet av det neste døgnet.

Det er flere i russekullet som har hatt kontakt med bekrefta smitta personer, så den prosessen som nå er igangsatt er svært omfattende.
 

– Når det gjelder de som er i ventekarantene, så er det snakk om et sted mellom 160 og 180 stykker, sier Per Einar Jahr.

Alle skal testes

– Vi tester alle sammen, og for Nord-Aurdals vedkommende er vi allerede i gang. Alle kommuner i Valdres er berørt av dette. Også lærere som har vært i kontakt med de aktuelle er i ventekarantene og skal testes, forklarer Jahr.

De første testes tirsdag kveld, og svar vil foreligge onsdag. For dem som testes onsdag, så vil det foreligge testsvar torsdag.

– Hvor kommer smitten fra?

– Smitten gjelder flere personer, og det er jo kontakter på kryss og tvers av fylkesgrensa, sier Jahr, som ikke ønsker å utdype dette nærmere. Det han kan si er at det gjelder både lokalt smitta og smitta som kommer fra et annet fylke.

Mulig karantenebrudd

Til OA seinere tirsdag sier han at det er mistanke om at smitten kom fra en som kom for å feste med Valdres-russen. Denne personen har i ettertid testet positivt på koronaviruset.

– Vi har fått signaler om at vedkommende skulle ha vært i karantene. Hvis det viser seg at det stemmer så er det meget alvorlig, men dessverre ikke første gang at et karantenebrudd får store konsekvenser for mange mennesker. Her er flere hundre personer satt ut av spill i flere dager, og en anmeldelse vil selvfølgelig bli vurdert, sier Jahr til OA.

2021-04-20T20:12:52+02:0020. april, 2021|

Har du spørsmål til ein klimaforskar?

Fra Innlandet fylkeskommune

Da kan du få svar under Klimakonferanse Innlandet 26. mai 2021.

Den føregår digitalt med Norges leiande institutt for tverrfagleg klimforskning (CICERO). Klimalab samarbeider med Nord-Gudbrandsdal vidaregånde skule om å arrangere Klimakonferanse Innlandet. Konferansen har som mål å sette klima, energi og bærekraft på dagsorden. I tillegg er det eit mål å bygge bruer mellom kunnskap blant elevar og lærarar i vidaregåande skule og det ypperste laget av klimaforskarar. Her kan ein få innsikt i relevante problemstillingar knytta direkte til læringsmål i naturfag, matematikk, geografi, engelsk og samfunnsfag.

Tema i fagfornyelsen

Bærekraftig utvikling er eit tverrliggande tema i fagfornyelsen. Difor er dette relevant i alle fag. Elever frå Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, er i elevpanel som skal få stille spørsmål direkte til forskarar frå CICERO. DU kan få vere med å forberede spørsmål til elevpanel. Video av kvar modul blir delt på læringsplattformer i Innlandet. Stream av arrangement.  

Alle vidaregåande skular i fylket får tilbod om å bli med i konferansen eller få tilgang til video av modulane på læringsplattformer i Innlandet Fylkeskommune. Klimakonferanse Innlandet blir opna av fylkesordførar Even Aleksander Hagen.

Program i tre modular

Programmet er delt i tre modular der kvar modul varer i cirka 60 minutt.

Modul 1 – kl. 09:00-10:00
Klimaendringar, havstraumar og modellering (Regresjonsanalyse).

Modul 2 – kl. 10:30-11:30
Internasjonal klimapolitikk med fokus på Parisavtala.

Modul 3 – kl. 12:30-13:30
Klimafotavtrykk og framtida sitt transportmiddel.

Det er lagt opp til digital presentasjon av ein forskar til kvar modul.

Alle kan delta

Alle kan bli med digitalt den 26. mai (lenke kjem i midten av mai). Dersom ein har spørsmål til klimaforskarar, er det fint om desse bir levert inn på førehand seinast 15. mai på e-post til tone.jorunn.tveito@oppland.org

Elevpanelet stiller desse spørsmåla direkte til klimaforskarane (per modul) under den digitale sendinga.

2021-04-18T14:42:11+02:0018. april, 2021|

Dramaet på Bagnsbergene gård i april 1940

Fra Innlandet fylkeskommune

Sivile sør-aurdøler havnet i skuddlinjen da tyske og norske styrker støtte sammen på Bagnsbergene gård i april 1940.

Da tyske tropper kom til Bagn i Sør-Aurdal under invasjonen i 1940, flyktet flere familier fra bygda opp til den vesle gården Bagnsbergene (Bagnsbergatn) høyt oppe i lia øst for Bagn sentrum. Her burde de være trygge.

I stedet ble de tatt som gisler da tyske soldater kom til gården. Deretter havnet de i skuddlinjen, da norske soldater gikk til angrep på tyskerne på gården.

De norske soldatene visste ikke at det var sivile på gården. Bygdefolket overlevde, med unntak av en eldre kårmann. 

Nå fredes et helt spesielt krigsåsted i Innlandet. 

Vitnesbyrd og minnested

Kontrasten er stor til dagens idylliske plass. Bygningene danner et fredelig gårdstun, og tidlig på sommeren blomstrer syrinene inntil husveggen. Men sporene etter de grusomme dagene er tydelige. Kulehullene sitter fortsatt i veggene.

Gården er et vitnesbyrd om krigshistorien for kommende generasjoner, og et svært spesielt sted for alle som opplevde dramatikken og etterkommerne deres.

De som opplevde disse døgnene på Bagnsbergatn gård og i Gråbeinhølet har ulike historier og opplevelser.

Klikk her for en kort versjon av hva som skjedde

2021-04-17T00:29:48+02:0017. april, 2021|

Nasjonale tiltak gjeldende fra 16. april 2021

Regjeringen har kommet med en oversikt over nasjonale tiltak som gjelder for hele landet. Oversikten inneholder endringer som trådte i kraft 16. april. Områder som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene.

Sør-Aurdal følger de nasjonale tiltakene, og oppfordrer til:

 • Alle bør begrense sosial kontakt 
 • Hold 1 meter avstand til andre 
 • Oppfordrer til å møtes utendørs 
 • Ikke ha besøk av flere enn fem gjester 
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort 
 • Reiser til utlandet frarådes 
 • Unngå unødvendige reiser innenlands 
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet 

 

Som følge av de nasjonale tiltakene gjør vi disse endringer i lokalt:

Kommunale bygg åpner for:

 • Organisert aktivitet for voksne kan gjennomføres i grupper på inntil 10 personer. Unntak er idretter som innebærer nærkontakt, (eks Fotball og håndball). 
 • Organisert aktivitet for barn og unge under 20 år kan gjennomføres i grupper på inntil 50 personer.
 • Svømmehallen holdes fortsatt stengt.

Vi anbefaler at aktivitet i størst grad foregår utendørs. 

Oversikt over nasjonale tiltak som trådte i kraft 16. april finner du på: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/ 

2021-04-16T21:17:39+02:0016. april, 2021|

Pressemelding fra Sør Aurdal Energi AS – Tilskudd til tariffutjevning

Kunder i Sør Aurdal Energi sitt nett får nettleia redusert med tilsammen 4,37 millioner kroner etter bevilgning i Statsbudsjettet for 2021.

I Statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 20 millioner kroner til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnett. Av disse midlene er 4,37 millioner kroner tildelt til tariffutjevning for kundene i Sør Aurdal Energi (SAE) sitt område.

Tilskuddet gjelder for 2021, og skal i sin helhet komme kundene til gode innenfor kalenderåret.

Beløpet går uavkortet til reduksjon av kundenes kostnader ved at det behandles av nettselskapet som tariffinntekt. Tilskuddet erstatter på denne måten tilsvarende betaling fra forbrukskundene.

Ytterligere informasjon er å finne på nettselskapets nettsider: http://www.sae-nett.no/nettdrift/nettleie/tariffutjevning-2021.aspx

Kontaktperson: Nils-Martin Sætrang – mobil: 975 14 570 / epost: nils-martin.saetrang@sae.no

2021-04-16T20:19:11+02:0016. april, 2021|

Kommende gudstjenester i Reinli

Her er planlagte gudstjenester i Reinli frem til konfirmasjonsøndagen 13. juni. Se også siden til Reinli Stavkirke for mer informasjon. Klikk her

Klikk på overskriftene for å lese mer om gudstjenestene

Gudsteneste Reinli kapell

 

Samtalegudsteneste Reinli kapell

 

Familiegudsteneste Reinli kapell

 

Konfirmasjonsgudsteneste Reinli Stavkyrkje

2021-04-15T22:44:11+02:0015. april, 2021|

Sør-Aurdal får over en kvart million i tilskudd til sommerskole

Med tillatelse fra Susanne Adensfield, avisa Valdres

Sør-Aurdal kommunesøkte om tilskudd til sommerskole. De mottar 276 700 kroner fra Utdanningsdirektoratet.

Mange elever har mistet mye tid på skolen dette skoleåret. Derfor har regjeringen bevilget 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen. Nå får totalt 228 kommuner tilskudd til å lage nye eller utvide eksisterende sommerskoletilbud.

Ekstra viktig

Sør-Aurdal er den eneste kommunen i Valdres som har søkt og derfor fått tilskudd.

– Sommerskole er nok ekstra viktig i år. Nå får tusenvis av barn mulighet til å være sosiale og ha det morsomt, samtidig som de lærer nye ting, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Strenge smitteverntiltak flere steder har gjort at mange elever har hatt et skoleår med hjemmeopplæring og undervisning på rødt nivå. Målet er at sommerskolen skal kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge.

– Dette er en mulighet for elever fra 1. til 10. klasse, til å få en arena der de kan delta i sosiale og kulturelle aktiviteter, og få faglig påfyll, sier Melby.

Ikke en erstatning

Sommerskole kan også gi nye muligheter til de elevene som har behov for å ta igjen tapt progresjon som følge av smitteverntiltakene i skolen.

– Dette er ikke en erstatning for skole, men et viktig supplement i en spesiell tid, sier Melby.

Kunnskapsministeren er glad for at så mange kommuner ønsker å opprette sommerskoletilbud til elevene sine.

– Sommerskole har vært veldig populært i de kommunene som har hatt dette tidligere. Etter et tøft skoleår, er det fint at det nå er enda flere barn som kan ha dette å glede seg til, sier Melby.

Gratis for alle

Kommunene som har søkt om tilskudd får penger etter hvor mange grunnskoleelever de har. For den enkelte elev skal det være helt gratis å gå på sommerskole.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at barn og unge skal skjermes mest mulig gjennom pandemien. Dette gjelder særlig de sårbare barna. Et slikt gratistilbud gjør at alle elever kan delta på likt grunnlag, sier Melby.

Det vil være opp til kommunene å velge hvem som skal jobbe på sommerskolene. Melby forsikrer at ingen lærere skal pålegges å jobbe i ferien. Hun ber kommunene se til de mange studentene som trenger en sommerjobb.

– Jeg håper sommerskolene rundt om i landet kan bidra til å gi studenter en meningsfylt sommerjobb i år. Det vil være en ekstra ressurs for skolene og gi studentene en ekstrainntekt, sier Melby.

SOMMERSKOLE: Mange elever har mistet mye tid på skolen dette skoleåret. Derfor har regjeringen bevilget 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen. Nå får totalt 228 kommuner tilskudd til å lage nye eller utvide eksisterende sommerskoletilbud. Foto: Lukas / Pexels (Illustrasjonsbilde).

2021-04-15T13:10:36+02:0015. april, 2021|

Næringslivsundersøkelsen: April 2021

Fra Valdres.no

Linda Mæhlum Robøle (regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (reiselivssjef og daglig leder i Visit Valdres), Karianne Borchgrevink (bedriftsutvikler i Valdres Næringshage) og Jørand Ødegård Lunde (daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark) har fulgt næringslivet tett gjennom koronakrisen i over et år.

En tredje næringslivsundersøkelse under koronautbruddet blir i disse dager sendt ut til alle bransjer i Valdres. Det er viktig å se sammenghenger, endringer og ringvirkninger som er spesifikke for Valdres, mener Linda Mæhlum Robøle (regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (reiselivssjef og daglig leder i Visit Valdres), Karianne Borchgrevink (bedriftsutvikler i Valdres Næringshage) og Jørand Ødegård Lunde (daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark).

Klikk her: 
Her er link til Næringslivsundersøkelsen for april 2021
(Valdreskommunene, VNK, Valdres Næringshage og Visit Valdres vil behandle alle besvarelser konfidensielt)

Imponert

– Jeg er imponert over stå-på viljen og utholdenheten bedriftene i Valdres har vist helt fra starten av pandemien. Nå er vi forhåpentlig kommet til starten på slutten av denne krisen der fokuset vil være på gjenoppbygging og tilrettelegging for fremtidige vekstmuligheter. Disse undersøkelsene er viktige for oss fordi de gir oss kunnskap om hvor skoen trykker og på den måten kan vi jobbe mye mer målrettet for å hjelpe næringslivet. Vi håper så mange som mulig vil ta seg tid til å svare, sier Merete Hovi i Visit Valdres.

Reiselivsbransjen har vært spesielt hardt rammet, men mange har benyttet tiden til omstilling og utvikling. Det har Valdres Næringshage merket, og det gjelder andre næringer også.

– I denne perioden er det flere nye bedrifter som har kontaktet næringshagen. Vi har bistått med råd og veiledning, er sparringspartnere for å tenke nytt. Bedriftene har benyttet tiden til å forme utviklings- og omstillingsprosjekter eller søke offentlig finansiering. Mange ønsker råd for hvordan de kan begi seg ut mot nye markeder og få flere bein å stå på. Det er svært gledelig å erfare at næringslivet tar grep for å stå sterkere framover, sier Karianne Brochgrevink i Valdres Næringshage.

Om tidligere næringslivsundersøkelser i Valdres etter koronautbruddet:
Mars 2020: Store likviditetsutfordringer for næringslivet i Valdres
Mai 2020: Fortsatt utfordrende, men positive tendenser for næringslivet

2021-04-14T20:16:06+02:0014. april, 2021|

Nye korona regler

Tirsdag 6. april gikk den midlertidige forskriften om forebygging av koronasmitte ut. Fra 7. april er det derfor nasjonale tiltak som gjelder i Sør-Aurdal kommune. Men det kan skje endringer på kort varsel ved eventuelle nye utbrudd.

Fra regjeringen.no:

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. Kommuner med høyt smittetrykk må vurdere å sette inn lokale tiltak før fredag.

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

– Takket være at folk har vært forsiktige og vi sammen har bidratt til at smitten ikke økte i påsken, kan vi allerede fredag ta første trinn i gjenåpningsplanen, sier statsminister Erna Solberg.

Lettelser i de nasjonale tiltakene vil ikke ha betydning for de områdene på Østlandet som har regionale tiltak fastsatt av regjeringen, eller kommuner med strenge lokale forskrifter, slik som Oslo og Steinkjer.

Les mer om gjenåpningsplanen her

2021-04-14T19:49:09+02:0014. april, 2021|
Go to Top