About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 84 blog entries.

KONSERTAVLYSNING!

KONSERTEN «2 KOR-12 MUSIKALAR», 15. mars i Sør-Aurdalshallen, er AVLYST!

2020-03-12T14:11:15+01:0012. mars, 2020|

Tiltak for å forebygge smitte

Sør-Aurdal kommune har ingen som er bekreftet smittet, men vi har satt personer i karantene på bakgrunn av «føre var prinsippet».

Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, har Sør-Aurdal kommune onsdag 11. mars besluttet å iverksette følgende forebyggende tiltak:

 • Sør-Aurdalshallen og gymsalene i Begnadalen, Hedalen og Reinli stenges for all aktivitet inntil videre.
 • Alle Kommunale bygg stenges for møtevirksomhet i privat regi.
 • Dagsenteret for eldre stenges inntil videre.
 • Sør-Aurdalsheimen og Hedalen bo- og servicesenter blir avlåst. Besøkende må ringe på dørklokka. Besøk på institusjon skal være strengt tatt nødvendig.
 • Utkjøring av mat til hjemmeboende fortsetter som normalt.

Kommunen har innført følgende tiltak i forhold sine ansatte:

 • Alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer.
 • Ansatte må så godt det lar seg gjøre å begrense møteaktivitet. Møter anbefales gjennomført via Skype, telefonmøter eller videomøter.
 • Følg råd som fortløpende legges ut på kommunens hjemmeside, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
 • Husk på å ivareta hygienetiltak med god og hyppig håndvask med varmt vann og såpe.
 • Unngå deltakelse i større ansamlinger på mer enn 50 personer.

På bakgrunn av anbefaling fra Fylkesmannen og Fylkeslegen har Sør-Aurdal kommune besluttet å starte opp fjernundervisning for alle elevene ved Sør-Aurdal ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Hedalen Barne- og ungdomsskole fra tirsdag 17. mars. Fjernundervisningen vil i første omgang foregå fram til påske. Det blir planleggingsdager fredag 13. og mandag 16. mars for lærere på ungdomsskolen og fri for elevene.

Sør-Aurdal kommune oppfordrer sine innbyggerne til ikke å reise til utlandet og til områder i Norge som er rammet av koronasmitte.

Sør-Aurdal kommune oppfordrer de som ikke har hjemstedsadresse i kommunen om å ikke dra til Sør-Aurdal, fordi vi har begrenset kapasitet i vårt helsevesen.

Beredskapsgruppen i Sør-Aurdal kommune vurderer fortløpende andre smitteforebyggende tiltak i nært samråd med Fylkesmannen, Fylkeslegen i Innlandet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Fylkesmannen i Innlandet sine anbefalinger

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.).
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
 • Unngå utenlandsreiser.
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
 • Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige.
 • Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige.
 • Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stenging vurderes fortløpende.
 • Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.

Sør-Aurdal kommune har satt ned en beredskapsgruppe bestående av ledelse og nøkkelpersonell. Situasjonen følges fortløpende, og det er tett samarbeider med Fylkesmann, Sykehuset Innlandet og Folkehelseinstituttet.

2020-03-12T15:11:54+01:0012. mars, 2020|

Informajon fra kommunen

Reinli.no har stilt følgende spørsmål til ledelsen i Sør-Aurdal kommune. Men dette forandrer seg raskt, følg med på din hjemmeside, Reinli.no.

 • Kan dere komme med uttalelser på hvordan dere ser på situasjonen i Sør-Aurdal, og hvordan befolkningen skal forholde seg?

Beredskapen i kommunen blir ivaretatt etter retningslinjer gitt fra FHI og Hdir. Kommunen oppfordrer innbyggere til å sette seg inn i retningslinjene gitt av sentrale myndigheter. Kommunen legger fortløpende ut offentlig informasjon på sine hjemmesider.

 • Helseministeren holdt tirsdag en redegjørelse i stortinget hvor han blant annet snakket om hygiene, reiseråd, og at vi kun er i starten på utbruddet. Kritikken fra opposisjonen gikk på felles råd og veiledning fra regjeringen, og klar og tydelig ledelse. Hva tenker dere om dette spørsmålet? Kommunene handler forskjellig på mistanke om smitte og evt. utbrudd.

Kommunen mener det er viktig at alle kommunens innbyggere og besøkende er oppmerksomme på de råd som gis av helsemyndighetene til enhver tid både når det gjelder hygieniske tiltak, reiseråd og annet. Det er viktig at alle følger dette for å minimere mulighetene for spredning av smitte.

 • Noen kvier seg for å besøke legekontoret for andre helsemessige spørsmål, i frykt for å bli smittet. Hva har dere å si til disse?

Rutinene er at alle med mistanke om korona smitte er at de skal henvende seg via telefon til legekontoret eller legevakta. Slik situasjonen er per i dag er det ikke forbundet med risiko å besøke kommunens legekontor for ordinært besøk.

 • Til slutt, vil dere på legekontoret, og ordføreren komme med noen gode råd, og kanskje berolige befolkningen? Jeg leste at ordføreren og hennes familie har vært på vinterferie i Italia, men at dere alle er friske. Var det noen gang snakk om testing og evt. karantene for dere? Dette er en anbefaling som har gått ut til alle reisende, spesielt fra Nord Italia.

Dette er et personlig spørsmål til ordfører som hun kan svare på selv om hun ønsker.

Ordfører Marit Hougsrud svarer at situasjonen endrer seg hele tiden, og det kommer mer info på kommunens internettside nå snart. Kommunen gjør nå noen ekstra tiltak for å være føre-var.

For sin egen del svarer ordføreren:

Vi diskuterte jo selvfølgelig dette underveis på ferien, og vi fulgte nøye med på hvilke retningslinjer som til enhver tid forelå fra FHI. Da vi kom hjem diskuterte jeg dette med rådmannen og kommunalsjefen. Men vi kom fram til at vi skulle følge retningslinjene som forelå. Jeg har likevel vært litt forsiktig etter at jeg kom hjem. Og nå har det snart gått 14 dager, og vi er heldigvis fortsatt friske alle sammen!

2020-03-11T17:47:48+01:0011. mars, 2020|

Valdresstafetten

Tekst og foto: Anne Cathrine Dyve, Bagn.no

Lørdag gikk den tradisjonelle Valdresstafetten av stabelen på Åsemyra. I tillegg til de lokale idrettslagene, så stilte Skrautvål og Øystre Slidre mannsterke med flere lag. Skrautvål har en meget god skigenerasjon på gang nå, og vant de fleste klassene. Bagn IL vant gutter max 17 år, med Mikkel L. Johansen, Einar L. Solbrekken og Thomas Sørbøen på laget. I tillegg vant Bagns herrer (i realiteten Begna) den såkalte puddingklassen, der du vinner med minst differanse mellom deltakerne. Forøvrig stilte Bagn/Begna med mange unge og ivrige løpere i alle klasser.

Det ble en flott dag i strålende sol og flott stemning på arenaen. Alle gjester og sjefen sjøl, Oddvin Sørbøen, var meget fornøyde med arrangementet.

Last ned resultatene her

Åsemyra er et flott anlegg meget godt egnet for Valdresstafetten. 

Eline Bergene i fint driv på sin etappe

Vibeke Lybekk sender ut Ida Stensæter på siste etappe.

2020-03-10T12:23:58+01:0010. mars, 2020|

Årsmøte i Sør-Aurdal Historielag

Velkommen til årsmøte på Soltun, Garthus, torsdag 19. mars kl. 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Foredrag ved Arild Haglund: Base Elg og Milorg i Sør-Aurdal.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 12. mars.
Bevertning.
Vel møtt!
Styret

2020-03-10T12:26:48+01:0010. mars, 2020|

2 kor – 12 musikaler

Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre songlag 2020, med eigne solistar og bandet ”Herrelaget”. Sør-Aurdalshallen søndag 15. mars og Vestre Slidre kulturhus søndag 29. mars, klokken 18:00.

Klikk på bildet for å laste ned plakat.

2020-03-06T11:57:24+01:006. mars, 2020|

Åse går av et­ter over 30 år ved bib­lio­te­ket

Tekst og foto: Bjørn Karsrud, avisa Valdres

Åse Øst­gård Hagen har ar­beidd ved Sør-Aurdal Fol­ke­bib­lio­tek sidan 1988, men no er det snart slutt for den de­di­ker­te bib­lio­tek­sje­fen i den syns­te kom­mu­nen i Vald­res.

1. juni trer ho inn i pen­sjo­nis­ta­ne sine rek­ker.

– Eg fyl­ler 66 år 21. mai og har valt å gå av med AFP, sei­er Hagen.

Tid til fri­vil­lig ar­beid

– Eg rek­nar med å få tida til å gå. Eg har ein del in­te­res­ser også utan­for job­ben, og hå­par å få tid til litt meir fri­vil­lig ar­beid. Eg har man­ge fine hob­b­yar, og har dess­utan fire barnebarn som eg hå­par få meir tid til, for­tel ho.

Det skal også bli meir tid til å be­sø­ke hyt­ta i Nord-Norge.

– Eg har sto­re pla­nar, skjø­nar du. Men kva det blir utav dei, veit eg ik­kje, sei­er Åse Østgård Hagen og ler.

Det som er sik­kert, er at ho er vel­dig glad i å fo­to­gra­fe­re og gå tur med hun­den.

– Eg går gjer­ne tur på top­pa­ne. Då ko­sar eg meg, sei­er Hagen.

Star­ta i 1988

Ho star­ta i bib­lio­tek­te­nes­ta som vi­kar i 1988. I 1990 fekk ho fast stil­ling i 50 pro­sent. Då den tid­le­ga­re bib­lio­tek­sje­fen, Sigrid Haugen, ville pen­sjo­ner­e seg, gav det eit puff til å ta meir utdanning innan bibliotekfaget. Dette før­te til at ho vart kons­ti­tu­ert bib­lio­tek­sjef i 2009 og at ho fekk fast til­set­ting i 2012 då ho var fer­dig utdanna bibliotekar.

I sin yrkeskarriere har el­les Åse Øst­gård Hagen vore in­nom flei­re eta­tar, både hel­se­sta­sjo­nen, sku­le­kon­to­ret, Sør-Aur­dals­hei­men og heimehjelpstenesta. Ho har der­for vore ein nyt­tig og tru­fast med­ar­bei­dar for Sør-Aurdal kom­mu­ne.

– Men det har hei­le tida vore bib­lio­te­ket som har stått hjar­tet mitt nær­mast. Bib­lio­te­ket har vor ein in­te­res­sant og fin ar­beids­plass, sei­er Hagen.

160 sku­le­klas­ser

– Eg sy­nest det er stor in­te­res­se rundt biblioteket. Det er ein jamn straum av folk som lå­ner pa­pir­bø­ker, e-bø­ker, lyd­bø­ker og film. Vi mer­kar jo at det er man­ge som les bø­ker via PC og mobil, men bok­ut­lå­net har li­ke­vel hal­de seg jamt. Det sto­re ut­lå­net har nok også sa­man­heng med at vi har tre sku­lar som ik­kje har eige sku­le­bib­lio­tek. Vi har derfor fun­gert som skulebiblioteket for alle tre. I fjor had­de vi for ek­sem­pel nærmare 160 sku­le­klas­ser på be­søk. Og ele­va­ne er her både i og utan­for sku­le­tid. Bib­lio­te­ket er for dei ein stad å vera. På ons­da­gar kjem dei hit etter skuletid midt på dagen, og man­ge vel å ven­te på nes­te sku­le­buss heim. Det er så man­ge fine un­gar og ung­dom­mar som kjem hit. Også be­bu­a­ra­ne på Solbraut er ofte innom. Kon­tak­ten med lånarane er nok det eg kjem til å sak­ne al­ler mest, sei­er Hagen.

Og søraurdølane er eit le­san­de folk. Åse Øst­gård Hagen for­tel at det er 1600 registrerte lå­na­rar i kom­mu­nen. Det be­tyr at over halv­par­ten av innbyggarane i kom­mu­nen er lå­na­rar i meir eller mindre grad. I fjor re­gist­rer­te Sør-Aurdal fol­ke­bib­lio­tek 9.000 be­søk og nær 16.000 ut­lån. Kvar einaste sør­aur­døl lå­ner alt­så i snitt mel­lom fem og seks bø­ker.

Slag­bjørn og Skog­gangs­mann

– Kva er så «best­sel­ja­ra­ne», er Mik­kjel Føn­hus fram­leis po­pu­lær?

– Ja, Føn­hus blir le­sen jamt og trutt, blant anna for­di Fønhusforeningen har lyf­ta fram att forfattarskapet hans. Slag­bjør­nen Rugg og Skog­gangs­mann er nok dei mest po­pu­læ­re, men el­les er se­rie­bø­ker po­pu­læ­re på grunn av for­ma­tet og un­der­hald­nings­ver­dien dei re­pre­sen­te­rer, sei­er Hagen, som vi­ser til at bib­lio­te­ket i åras løp også har lagt stor vekt på å ha kul­tur­ar­ran­ge­ment og kurs av ulikt slag. Det har vore vik­tig å gje­ra bib­lio­te­ket til ein mø­te­plass for alle, store som små.

Ny bib­lio­tek­sjef

I lova står det at alle kom­mu­nar skal ha eit bib­lio­tek med fagutdanna biblioteksjef. Det har også Sør-Aurdal kom­mu­ne teke kon­se­kven­sen av når dei ly­ser ut stil­lin­ga et­ter Hagen. Kom­mu­nen sø­ker et­ter ein bache­lor i bib­lio­tek- og in­for­ma­sjons­vit­skap el­ler anna til­sva­ran­de høg­sku­le­ut­dan­ning. Re­le­vant bib­lio­tek­fag­leg prak­sis er vik­tig. Lei­ar­er­fa­ring er yns­kje­leg, men ik­kje eit krav

– Vi har fått man­ge til­ba­ke­mel­din­gar på at vi har ytt god ser­vi­ce. Eg hå­par at det­te blir vi­da­re­ført, og eg hå­par at den som får job­ben et­ter meg, er ein god for­mid­lar. Eg er spen­te på kven som kjem til å søke, sei­er Åse Øst­gård Hagen. Søk­nads­fris­ten er 15. mars.

Guri G. Ødegaard, som har vore tilsett i Sør-Aurdal folkebibliotek i mange år, ynskjer også å gå av med pensjon. Ho sluttar 1. juli. Ei stilling på 30 prosent som bibliotekar blir dermed lyst ut samtidig med stillinga som biblioteksjef.

Avsluttar: Etter over 30 år ved biblioteket går Åse Østgård Hagen over i pensjonistane sine rekker 1. juni. Foto: Bjørn Karsrud

2020-03-06T11:35:57+01:006. mars, 2020|

Informasjon om koronavirus

Det er påvist flere tilfeller med koronasmitte i Norge. Her finner du informasjon om smitte, testing, reiseråd og hvor du kan finne ytterligere informasjon.

Når mistenke smitte ved koronavirus?

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 1. Har vært i et område i verden med pågående virusspredning (Se her for oppdatert oversikt)
 2. Har vært i nærkontakt med en person med påvist koronavirus.
 3. Har pleiet/stelt person med påvist koronavirus.

Hvis man er i en av disse tre kategoriene innenfor siste 14 dager og får symptomer skal man få mistanke.

Hva gjør man ved mistanke om koronavirus?

Hvis man mistenker smitte med koronavirus skal man ringe fastlegen sin eller legevakta tlf. 116 117. Man skal ringe og ikke møte opp personlig! Dette for å unngå smitte til andre pasienter på venterommet. Hvis det foreligger mistanke om korona skal det gjennomføres testing. Dette får man instruksjoner om fra fastlegen/legevakta når man ringer.

Råd for forebygging av smitte

 • Man antar at smitten skjer som ved vanlig forkjølelse – altså ved nærkontakt og dråpesmitte.
 • Man bør hoste/nyse i papirtørkle som kastes etterpå, eller i armkroken.
 • Sørg for god håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk. Vi er inne i en sesong med både influensa og omgangssjuke så det er viktig uansett. Utbruddet med koronaviruset er en god anledning til å minne om viktigheten av dette.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Reiseråd

Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet publiserer de offisielle reiserådene for nordmenn. Kommunen eller fastlegene gjør ingen egne vurderinger knyttet til dette. Kommunen følger rådene som Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet gir. Disse reiserådene finner du her:

Folkehelseinstituttets reiseråd i forbindelse med korona.

Utenriksdepartementets side om reiseråd (trykk på det landet du skal reise til).

Barn og unge

Helsedirektoratet har laget en animasjonsfilm om koronaviruset, spesielt med tanke på barn og unge. Klikk her.

Har du spørsmål om koronaviruset?

Se informasjon på hjemmesidene til folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Du kan også ringe Folkehelseinstituttets publikumstelefon, 815 55 015. Telefonen er åpen på hverdager mellom klokken 8.00 og 15.30.

2020-03-05T13:16:44+01:005. mars, 2020|

Resultat fra klubbrenn på Åsemyra 04.03.2020

41 forventningsfulle skiløpere fra Bagn IL, Begnadalen IL og Begna IL var samlet til dyst på Åsemyre skistadion. Det var mulighet for å prøve seg på fellesstart eller stafett. Det var bra med en gjennomkjøring før helgas VM-stafett.

Uten tid

Gutter 2016

Sondre Lysne Johansen

Jenter 2016

Helle Olsen

Jenter 2015

Malin Tronsplass

Mathilde Røang Alfstad

Gutter 2014

Lukas Gullord

Endre Lybekk Bertelrud

Jenter 2014

Ilja Øyhus

Elise Steinsæter

Gutter 2013

Liam Nerli

Jenter 2013

Karita Framnes

Med tid (kort og lang løype)

Gutter 2012

Eirik Steinsæter 22.11

Embrik Olsen 22.15

Jenter 2011

Tiril Tronsplass 9.27

Mina Røang Alfstad

Anna Dølven 9.27

Gutter 2008

1. Markus Bergli 18.21

Jenter 2004

1.Sara Bergli 16.54

Deltakere på Stafett

Sigurd Langedrag

Håkon Vårlid Stensæter

Eivind Bergene

Ida Vårlid Stensæter

Celina Stensæter

Mathias Lundstein Nysveen

Markus Kvame Sørbøen

Irene Steinsæter Kleven

Ingrid Langedrag

Nora Kvame Sørbøen

Alfred Råheim

Brage Armando Dalen

Mikkel Lysne Johansen

Eline Bergene

Ingrid Dølven

Iselin Bratvold Nybråten

Marius Sørbøen

Arne Langedrag

Hedda Kvame Sørbøen

Anna Lysne Johansen

Vetle Lysne Johansen

Lars Lybekk Bertelrud

Harald Hougsrud

Ole Jørgen Bergene

2020-03-05T12:21:33+01:005. mars, 2020|