About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 135 blog entries.

Smittevernveiledere

Veiledere for smittevern i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole ble reviderte 7. mai 2020. Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet, og faglig innhold levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Nederst i saken kan du lese alle veilederne.

Veilederne er oppdatert med enkelte nye råd og utdypende forklaringer. For eldre barn og ungdom er anbefalingen nå at hvis avstand på minst en meter kan overholdes i alle situasjoner, så er ikke størrelsen på gruppen like kritisk som for mindre barn.

Endringer i veilederne

Endringer i veileder for smittevern i barnehager

 • Det er lagt inn nye råd om rengjøring av utendørs leker.
 • Det er lagt til flere eksempler for organisering i kohorter.
 • Presisering av enkelte råd (bruk av vikarer, vask av leker).

Endringer i veileder for smittevern i barneskolen

 • Utdyping av kohort-organisering (muligheter for å regulere størrelse på kohorter).
 • Det er lagt inn råd om rengjøring av utendørs leker.
 • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd (bruk av vikarer, bruk av skolebibliotek).
 • Det er lagt inn råd for mottak av skolestartere.

Endringer i veileder for smittevern ungdomskoler og videregående skoler

 • Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak for ungdomsskoler og videregående skoler.
 • Presisering om at hvis avstand på minst en meter kan overholdes i alle situasjoner, så er ikke størrelsen på gruppen like kritisk som for mindre barn.
 • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd (bruk av vikarer, bruk av skolebibliotek)

Dette er utgave 2. av veilederne. Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig er innhold levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Stadig økende kunnskap om barns rolle

– Kunnskap om barns rolle i smittespredningen er stadig økende, og styrker at de sjeldnere smittes enn voksne, og får i all hovedsak milde symptomer. Studier som vurderer effekt av skolestenging, sammenligner alle med normal skolehverdag. Selv i disse situasjonene er det ikke sikre holdepunkter for at skolestenging har effekt på smittespredning. Nå har vi innført tiltak i skolene, og i samfunnet ellers, og da vil stengte skoler antagelig ha enda mindre betydning, dersom det har effekt, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl på Folkehelseinstituttet.

Ungdoms rolle i smittespredning er noe mer usikker.

– Vi vet at ungdom blir syke i større grad enn barn, men likevel sjeldnere enn voksne. Samtidig kan det å få ungdom tilbake på skolen, der smitteverntiltak har fokus, kan ha positiv effekt på å begrense smittespredning sammenlignet med når skolene er stengte og samfunnet samtidig er i ferd med å åpne mer opp, sier Greve-Isdahl.

Veiledere

Veileder for smittevern i barnehager
Veileder for smittevern i barneskoler
Veileder for smittevern i ungdomsskolen og videregående skoler

2020-05-11T23:11:30+02:0011. mai, 2020|

Regjeringens plan og justering av tiltak fra 7. mai

Regjeringen har lagt fram plan for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
  Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Klikk her for å lese mer om de planlagte endringene fra 11. mai og fremover

2020-05-10T14:37:00+02:0010. mai, 2020|

17. mai i Sør-Aurdal

Det blir i år en annerledes 17.mai-feiring i Norge uten barnetog. Nasjonaldagen blir markert med flaggheisinger, kransnedlegginger, gudstjeneste, korpsmusikk og ordfører taler. Alt må foregå på en slik måte at gjeldende retningslinjer for smittevern mot covid-19 følges.

Bilder og film legges ut på kommunens hjemmeside; sor-aurdal.kommune.no, bygdesidene; Bagn.no, Reinli.no, Begnadalen.no og Hedalen.no, og kirkens nettside; kirken.no/sor-aurdal.

Velkommen til 17. mai feiring i Sør-Aurdal!
Last ned 17. mai programmet for Sør-Aurdal her.

2020-05-07T18:35:21+02:007. mai, 2020|

Biblioteket på Bagn åpner igjen

Kriseledelsen i Sør-Aurdal kommune har bestemt at hovedbiblioteket på Bagn kan åpnes igjen tirsdag 12.mai med noen begrensninger.

I første omgang er det kun åpent for utlån og innleveringer og maks 5 personer får tillatelse til å komme inn om gangen.
Vi anmoder om at en voksen person sørger for å låne og levere bøker for sin familie. Husk generelle smittevernregler, og ikke kom dersom du føler deg i dårlig form. Det er foreløpig ikke adgang til å bruke publikums-PC’er, eller bruke biblioteket som oppholdsrom. Bøkene vi får inn igjen settes i karantene i 3 dager.
VIKTIG! Det er kun hovedinngangen til biblioteket som kan benyttes, ikke inngangen til Solbraut aldersboliger!

Åpningstidene på biblioteket, Bagn blir som vanlig:

 • tirsdag 12 – 18
 • onsdag 10 – 15
 • fredag 10 – 15 

Begnadalen og Hedalen filialer er fremdeles stengt inntil videre.

Lånere i hele kommunen kan fremdeles bestille lån på epost eller telefon og avtale henting utenfor alle tre avdelingene.

Velkommen!

2020-05-06T10:04:30+02:006. mai, 2020|

Søndagshilsen 3. mai 2020

Hei alle sør-aurdøler! Søndag 3. mai skulle jeg ha hatt gudstjeneste både i Leirskogen kirke og på Hølera bedehus. Slik ble det altså ikke. Og nå har Liv Barbro bedt meg bringe en søndagshilsen til 3. mai på denne måten i stedet.

Dagens tekst på 4. søndag i påsketiden i år, står i Johannesevangeliet 16. kapittel og versene 16-22. Og nå vil jeg trekke fram noen kjerneord i dette bibelstykket.

Jesus sa: «Hjertet deres skal bli fylt av glede, og ingen skal ta gleden fra dere.» Da ser du hvordan Jesus vil at livet ditt skal være, og han har lovet at det skal bli slik.

Jesus sa til sine venner: «Dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.»

Les mer her

2020-05-03T11:39:27+02:003. mai, 2020|

Gjenåpning av Reinli barnehage

Reinli.no har stilt styrer i Reinli barnehage, Liv Silje Hoff, noen spørsmål om gjenåpningen av barnehagen. Reinli barnehage har vært stengt siden 12. mars, og åpnet igjen torsdag 23. april, i likhet med de andre barnehagene i kommunen.

Svarene til Liv Silje kan du lese her:

 • Hvordan var det å komme på jobb igjen og ønske barna velkommen tilbake, etter å ha vært stengt i flere uker?
  • De ansatte har jobbet veldig godt med forberedelser, organisering og planlegging helt siden tiltaket om å stenge barnehagene kom 12. mars. På gjenåpningsdagen feiret vi med heiste flagg og velkomstskilt, og dette møtte foreldre og barn. Det er informert godt til foreldre om tiltak som er satt i gang og vil møte de når de kommer i barnehagen. Det er ansatte i Reinli barnehage som er løsningsorienterte, positive og omstillingsdyktige – de fortjener all honnør for å kaste seg rundt og organisere en ny barnehagehverdag for barna. En barnehagehverdag som er annerledes, men fortsatt kjent, trygg og god for barna.
 • Hvordan har barna tatt det, å ha vært lenge hjemme, og nå tilbake i barnehagen?
  • Vi har en samarbeidsplattform som heter MyKid, og her har de ansatte lagt ut hilsener til barna, skriv til foreldre, tips til aktiviteter de kan gjøre hjemme og ulike filmklipp. Med MyKid har vi opprettholdt kontakt med hjemmene og kunne gi forløpende informasjon om hva som skjer videre. Det er ikke bare de ansatte i barnehagen som må være løsningsorienterte og omstille seg i hverdagen, det er også foreldrene. Vi opplever en god dialog med foreldre, og de har fått mange nye retningslinjer og krav de må forholde seg til, i tillegg til å organisere en helt ny hverdag. De fortjener også skryt for det de har måtte, og må, forholde seg til i denne tiden!
 • Hvilke smittevernstiltak har dere gjort?
  • Vi har utarbeidet rutiner i henhold til sjekklisten fra «Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020».
 • Er barna flinke til å følge tiltakene, får dere mange spørsmål?
  • Vi har både foreldre og ansatte som tilrettelegger for og gjennomfører godt smittevern, og med dette lager man gode rutiner for barna. Det er nok litt uvant for barna at uteområdet er delt opp i tildelte soner, men her har vi tenkt naturlige skiller og det er delt opp slik barna ofte leker og oppholder seg i utgangspunktet. Vaktmesteren er virkelig gull verdt med alt det praktiske han har hjulpet oss med å få plass.
 • Har noen av de ansatte blitt testet for korona-smitte?
  • Dette kan jeg ikke svare på med tanke på personvern, men både ansatte og barnehagebarn er på listen over personer som skal prioriteres for testing dersom de har symptomer.
 • Hva slags beredskap har dere hvis det skulle bli påvist smitte blant ansatte eller barn?
  • Her har «Veilederen om smittevern i barnehager» tiltak og rutiner beskrevet, samt at kommunelegen har rutiner for oppfølging av tjenestene for å sette inn tiltak dersom det skulle bli påvist smitte. Det er kommunelegen som avgjør hvilke tiltak vi skal sette inn.

Vi takker Liv Silje for velvillighet og gode svar.

2020-04-29T09:53:06+02:0028. april, 2020|

Korona nytt fra kommunen

Her er siste nytt fra Sør-Aurdal kommune i forbindelse med oppmykning av smittetiltakene for korona-viruset. Klikk på overskriftene for å lese hele sakene.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Sør-Aurdal

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten følger anbefalingene fra Helsedirektoratet. Foreldre og barn vil bli kalt inn til vanlige konsultasjoner. Vi gjennomfører ikke gruppekonsultasjoner og vil kalle inn barn med god tid mellom hver konsultasjon.

Informasjon om skoleskyss

Klikk på lenken nedenfor for å se informasjon fra Innlandstrafikk i forbindelse med skolestart:
Informasjon om skoleskyss i forbindelse med koronasituasjonen

Hold fokus!

Både Norge og Sør-Aurdal kommune har vært preget av unntakstilstand lenge. Det er flott å se at så mange stiller opp og gjør sitt beste. Og for at innsatsen ikke skal være forgjeves må vi fortsatt holde fokus!

Gradvis gjenåpning av ergo- og fysioterapitjenesten

Onsdag 22. april startet ergo- og fysioterapitjenesten gradvis opp igjen med tilnærmet normal drift. Godt smittevern er viktig i tjenesten. Det vil av den grunn være noe redusert kapasitet en tid fremover.

Gradvis åpning av campingplasser og andre overnattingssteder

Sør-Aurdal kommune oppfordrer alle om å følge myndighetenes sterke oppfordring om å begrense unødvendig reiseaktivitet. Kommunen vil imidlertid innrette seg etter nasjonale retningslinjer, der forbudet mot å overnatte på fritidseiendom utenfor bostedskommunen opphørte 21. april 2020.

2020-04-24T23:14:09+02:0024. april, 2020|

Kulturskolen, dens elever og kor og korps i Sør-Aurdal, i dagens situasjon

Det har vært en spesiell drøy måned for alle nå, og de fleste vet jo at alle typer undervisning har foregått på alternative måter siden 13. mars.

Skolene har funnet sine metoder, og det har de alle fleste kulturskolelærere og dirigenter også. Vi ser jo på nettet at det har vært relativt stor kreativitet med tanke på nye måter å både undervise og underholde på.

For Sør-Aurdal kulturskole sin del har vi satt mye inn på å gi alle brukere av våre tjenester et best mulig alternativt tilbud, og det er heller ingen som har klaget til nå. Både undertegnede og mange andre har til og med opplevd at de knepene vi bruker nå med å undervise på nettet og gi andre typer oppgaver enn ellers har hatt sine klare fordeler, og at mange elever har utviklet seg raskere og bedre nå enn tidligere.

Det er mange som spør oss om når vi kan sette i gang igjen undervisning fysisk i samme rom igjen, og jeg skulle ønske jeg hadde et klart svar. Men i likhet med mange andre samfunnsfunksjoner har vi både regler og råd som sier at vi må vente en stund til.

Kulturskolen vår er tilknyttet Norsk kulturskoleråd – og vi har tett kontakt med både fylkesnivå og nasjonalt nivå der – og fra den kanten sies det at «kulturskolene ikke vil åpne for vanlig drift igjen før all annen skoleaktivitet er i gang»

Og et ferskt sitat fra kulturskolerådet lyder som følger:
«Som for grunnskoler og kommunale barnehager, er det også for kommunale kulturskoler svært viktig å ha gode planer og systemer for oppstarten. For Norsk kulturskoleråd er det i denne sammenhengen av sentral betydning å peke på det helhetlige ansvaret kommunene har for oppstart av sine kommunale virksomheter, spesielt med tanker på at det er de samme barn og unge en møter både i barnehagen, grunnskolen og kulturskolen. Det er derfor nødvendig at en har en basis i et felles system og reglement i kommunen, sier direktør Morten Christiansen»

Det har i hele perioden blitt jobbet internt med å etablere alternative måter for at fra korps og kor kan sørge for musikk på noen av våre spesielle maidager, og etter nyheter fra i går ser det ut som vi endelig kan ta fatt på øvelser igjen i kor og korps – til glede for kommunens befolkning og selvsagt da på en måte som tar alle mulige hensyn til smittevern.

Hilsen fra
Ole Kristian Nyhagen
Rektor i Sør-Aurdal kulturskole

2020-04-23T20:37:56+02:0023. april, 2020|