About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 339 blog entries.

Næringslivsundersøkelsen: April 2021

Fra Valdres.no

Linda Mæhlum Robøle (regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (reiselivssjef og daglig leder i Visit Valdres), Karianne Borchgrevink (bedriftsutvikler i Valdres Næringshage) og Jørand Ødegård Lunde (daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark) har fulgt næringslivet tett gjennom koronakrisen i over et år.

En tredje næringslivsundersøkelse under koronautbruddet blir i disse dager sendt ut til alle bransjer i Valdres. Det er viktig å se sammenghenger, endringer og ringvirkninger som er spesifikke for Valdres, mener Linda Mæhlum Robøle (regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (reiselivssjef og daglig leder i Visit Valdres), Karianne Borchgrevink (bedriftsutvikler i Valdres Næringshage) og Jørand Ødegård Lunde (daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark).

Klikk her: 
Her er link til Næringslivsundersøkelsen for april 2021
(Valdreskommunene, VNK, Valdres Næringshage og Visit Valdres vil behandle alle besvarelser konfidensielt)

Imponert

– Jeg er imponert over stå-på viljen og utholdenheten bedriftene i Valdres har vist helt fra starten av pandemien. Nå er vi forhåpentlig kommet til starten på slutten av denne krisen der fokuset vil være på gjenoppbygging og tilrettelegging for fremtidige vekstmuligheter. Disse undersøkelsene er viktige for oss fordi de gir oss kunnskap om hvor skoen trykker og på den måten kan vi jobbe mye mer målrettet for å hjelpe næringslivet. Vi håper så mange som mulig vil ta seg tid til å svare, sier Merete Hovi i Visit Valdres.

Reiselivsbransjen har vært spesielt hardt rammet, men mange har benyttet tiden til omstilling og utvikling. Det har Valdres Næringshage merket, og det gjelder andre næringer også.

– I denne perioden er det flere nye bedrifter som har kontaktet næringshagen. Vi har bistått med råd og veiledning, er sparringspartnere for å tenke nytt. Bedriftene har benyttet tiden til å forme utviklings- og omstillingsprosjekter eller søke offentlig finansiering. Mange ønsker råd for hvordan de kan begi seg ut mot nye markeder og få flere bein å stå på. Det er svært gledelig å erfare at næringslivet tar grep for å stå sterkere framover, sier Karianne Brochgrevink i Valdres Næringshage.

Om tidligere næringslivsundersøkelser i Valdres etter koronautbruddet:
Mars 2020: Store likviditetsutfordringer for næringslivet i Valdres
Mai 2020: Fortsatt utfordrende, men positive tendenser for næringslivet

2021-04-14T20:16:06+02:0014. april, 2021|

Nye korona regler

Tirsdag 6. april gikk den midlertidige forskriften om forebygging av koronasmitte ut. Fra 7. april er det derfor nasjonale tiltak som gjelder i Sør-Aurdal kommune. Men det kan skje endringer på kort varsel ved eventuelle nye utbrudd.

Fra regjeringen.no:

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. Kommuner med høyt smittetrykk må vurdere å sette inn lokale tiltak før fredag.

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

– Takket være at folk har vært forsiktige og vi sammen har bidratt til at smitten ikke økte i påsken, kan vi allerede fredag ta første trinn i gjenåpningsplanen, sier statsminister Erna Solberg.

Lettelser i de nasjonale tiltakene vil ikke ha betydning for de områdene på Østlandet som har regionale tiltak fastsatt av regjeringen, eller kommuner med strenge lokale forskrifter, slik som Oslo og Steinkjer.

Les mer om gjenåpningsplanen her

2021-04-14T19:49:09+02:0014. april, 2021|

Bruk sunn fornuft på bussen

Tekst og foto: Innlandstrafikk / Innlandet fylkeskommune

Smittesituasjonen endrer seg raskt også her i Innlandet, og varierer fra kommune til kommune. Ved forandring i smittetrykk endres tiltaksnivået mellom gult og rødt.

Les mer om lokale koronatiltak på bussene

Innlandstrafikk har derfor sendt et brev til kommunene og skolene, og presisert hva som skal til for å opprettholde en så trygg skoleskyss som mulig.

– På rødt nivå og med forsterkede tiltak, har mange forventninger om at Innlandstrafikk skal sette inn flere busser og redusere til halv setekapasitet i bussen. Dette lar seg dessverre ikke gjennomføre, da det ikke er mulig å skaffe nok ekstra busser, taxier eller sjåfører til å løse skoleskyssen med halv kapasitet, sier Tommy Forseth og Stine Fredriksen i Innlandstrafikk.

Avhengig av samarbeid

Skoleskyssen i Innlandet organiseres med en kombinasjon av åpne skolelinjer og ordinære busslinjer, og mange busser har en blanding av elever fra ulike skoletrinn, skoler og kommuner.

– Vi er derfor avhengige av å samarbeide tett med kommunene og skolene for få gjennomført skoleskyssen under pandemien, presiserer de.

Det er avklart med helsemyndighetene at smittevernveileder for kollektivtrafikk gjelder for alle ordinære linjer og skoleruter.

– Smittevernveilederen fastslår at reisende, også elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Det er viktig at vi i størst mulig grad unngår at elever står, og at de benytter alle tilgjengelige seter, sier Forseth.

Reiseråd

 • Ikke reis hvis du ikke må
 • Ikke reis hvis du er syk
 • Hold avstand – vis hensyn særlig ved på- og avstigning
 • Bruk munnbind når du ikke kan holde to meter avstand (barn over 12 år)
 • Unngå kontakt ansikt til ansikt – sitt skulder ved skulder
 • Sørg for god hostehygiene
 • Føles bussen for full – ta ansvar og vent på neste avgang der dette er mulig

Skolens ansvar

Skolene har ansvar for å informere elever og foresatte om retningslinjene som gjelder for skoleskyssen. Dette er ekstra viktig nå for å kunne tilby en trygg skoleskyss for alle som ikke har noe annet reisealternativ.

Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område, og å sørge for en forsvarlig av-/påstigning for elevene på stoppestedene ved skolen.

Kjører som normalt

All kollektivtrafikk i Innlandet er i full drift. Der det er stor smittefare, kjører bussene med stengt framdør og første seterad avsperret. Dette gir litt mindre kapasitet.

For å redusere sannsynligheten for overfylte skolebusser og dermed smitterisiko, ber vi skolene om å:

 • Oppfordre elever, som har et alternativ, til å reise på andre måter enn med skolebussen. Dette er spesielt viktig for elever som ikke har krav på fri skoleskyss.
 • Oppfordre elevene til å benytte den bussavgangen som opprinnelig er planlagt. Dersom andre busser benyttes, må elevene vise ekstra hensyn og spre seg på tilgjengelige bussavganger.
 • Informere foresatte om innholdet i informasjonsskrivet som er sendt ut.
 • Ha en god dialog med Innlandstrafikk om eventuelle utfordringer i skoleskyssen.

Summen av tiltak gjør en forskjell

Innlandstrafikk har samarbeidet med skolene og transportørene under hele pandemien og satt inn mer kapasitet der det har vært behov og mulig å få til. Det er begrenset tilgang på ekstra busser, taxier og sjåfører. Det er derfor avgjørende at kommunene og skolene fortsetter å bidra med tiltak som demper presset på kollektivtrafikken.

– Vi håper på et godt samarbeid om smittevern også i tiden som kommer. Får vi elevene til å følge våre retningslinjer, skal skoleskyssen kunne opprettholdes på en trygg og god måte. Det er summen av tiltak som kan gjøre en forskjell, sier Forseth og Fredriksen.

2021-04-13T15:49:22+02:0013. april, 2021|

Hus ønskes leid fra ca. 20. juni!

I juni kommer det flyttende en storfamilie fra Tyskland på 10 – snart 11, til Sør Aurdal. De drømmer om å kjøpe seg en gård og drive den, men ønsker evt å leie hus eller gård før dette, da det ikke blomstrer av salg av gårder på markedet her nå.

De kan begge godt norsk og har erfaring med gårdsdrift. Er det noen som vet om et hus de kan leie fra ca. 20. juni? Sterkt ønskelig at det ligger i området Bagn og omegn, men også Reinli er bra. Vi har vært i kontakt med kommunen og de ser og på saken.

Vet du om noe, kontakt Tone eller Vegard Lindberg på tlf 484 75 349 eller 473 69 011.

2021-04-13T15:28:04+02:0012. april, 2021|

Påsken i Stavedalen

Også i år ble det en annerledes påske, med mange restriksjoner på grunn av pandemien. Her forteller Mona Gotteborg Stavedal om hvordan årets påske har vært i Stavadalen Skisenter og Makalausbua.

«Vi hadde mindre trafikk gjennom påsken sammenlignet med tidligere år. Dette forventet vi til dels da korona reglene anbefalte mindre privat besøk. Men så har det vært mer trafikk generelt gjennom hele vinteren, det er vi veldig glade for.

Vi har også bare hatt uteservering. Men mange har benyttet seg av takeaway i år. Vi støtter beredskapsgruppas uttalelser om hvor flinke alle har vært med hensyn til smittevern. Både små og store har vært meget flinke hos oss.

Så får vi bare se frem til ny sesong, forhåpentligvis uten covid-19 restriksjoner.»

Klikk på bildene for større format

2021-04-12T17:17:32+02:0012. april, 2021|

Regjeringens plan for gradvis gjenåpning

Regjeringen la 7. april frem en gjenåpningsplan som består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

 

På sin Facebook side skriver Sør-Aurdal kommune:

– Det er all grunn til å gi ros til alle ansatte i butikkene, fastboende og hyttefolk for at de har vært så flinke til å følge reglene i påsken, sier beredskapsleder i Sør-Aurdal kommune Stig Solbrekken.

11 butikker og virksomheter hadde kontroll i forhold til smittevern i påsken. Ingen av virksomhetene fikk avvik. Alle ansatte og kunder brukte munnbind og overholdt alle smittevernreglene når kontroll ble foretatt.

2021-04-08T22:32:06+02:008. april, 2021|

UKM digital festival Innlandet 22. – 25. april

I år blir UKM-festivalen digital og med et stjernespekket lag, akkurat slik ungdom fortjener!

Siden Covid-19 fortsatt herjer landet, blir det digital festival i år. Og vi har et mer stjernespekket lag enn noen gang i UKM-historien!

Vi kan nevne:

 • Harm og Hegseth
 • Matoma
 • Ella Marie Hætta Isaksen
 • Linnéa Myhre
 • Mona Berntsen
 • No. 4
 • og det er flere!

Digitalfestivalen er åpen for alle ungdommer i alderen 13–20 år i Innlandet, uavhengig av om du har deltatt på UKM før eller ei.

Programmet går fra torsdag 22. april til søndag 25. april.

Hva skjer på festivalen?

Det blir 4 dager med digitale kurs innen mange ulike sjangere – dans, musikk, vokal, foto, lyd, lys, teater, kunst, litteratur og arrangør. Ingen kurs går samtidig. Det betyr at du kan delta på ulike kurs og få med deg det meste.

I tillegg blir det sosiale digitale aktiviteter og konkurranser med premier, som du kan delta på gjennom helga.

I år har vi gått bort fra visningsarenaen, da stort sett alle lokalmønstringer har blitt avlyst nå i 2021. I år prioriteres inspirasjon fra noen av Norges fremste personligheter innenfor alle uttrykk!

Hvor?

Festivalen er digital. Du kan sitte hjemme på rommet ditt og få med deg hele programmet, eller deler av det, ettersom hva du selv ønsker.

Påmelding og program

Påmeldingen åpnet 1. april.

Program og påmelding ligger på: www.ukminnlandet.no

Det er begrenset med plasser, så det lønner seg å være rask hvis man vil sikre seg plass.

Festivalen er gratis!

Mer informasjon

All informasjon ligger på www.ukminnlandet.no

I tillegg kan du følge oss på:

Kontakt

Bjørn Rejkestam Jørgensen
Konsulent
Mobil 906 72 583
 
Helena Wik
Konsulent
Mobil 938 97 796
2021-04-06T23:02:21+02:006. april, 2021|

Intervju med Ørnulf Juvkam Dyve

Tekst, foto og video: Roy Myrland, Langsveien.no

I dette intervjuet svarer Ørnulf Juvkam Dyve på spørsmål om sitt liv som medmenneske, forfatter, lærer og spillemann. I den andre videoen leser Ørnulf sitt eget dikt «Bakstefjøle».

Se videoene nedenfor

Ørnulf Juvkam Dyve, medmenneske, forfatter, lærer og spillemann

Bakstefjøle

Ørnulf Juvkam Dyve briljerer i dette diktet med sin velvalgte ord og et språkbruk det står stor respekt av. I innsalget om “Bakstefjøle” viser forfatteren vei inn i to levde liv. Hans lille innblikk i det nøysomme parets liv, er stor fortellerkunst, om den “nevakloke” mannen og den arbeidsomme og kjærlige kona.

2021-04-05T17:24:27+02:005. april, 2021|

Digitale gudstjenester

Også i år må vi ty til digitale gudstjenester på grunn av Korona pandemien. Her kan du se gudstjenestene fra i fjor, palmesøndag, langfredag og 1. påskedag.

Også i år måtte vi avlyse påskegudstjenestene, denne gang på kort varsel. Derfor legger vi ut fjorårets digitale gudstjenester, påskebudskapet er det samme. Og når verden er slik den er har vi valgt å invitere deg, via gudstjeneste på nett, inn i Bagn kyrkje – til tre korte messer også denne påsken.

Deltakere er: Prest Signe Kvåle, Kantor Anders Løberg, Kirketjener Tore Bergli, Kirkeverge Liv Barbro Veimodet, Toril Grønhaug og Ole Fønhus. Kjell Eriksen og Arne G. Perlestenbakken står for film, bilder og redigering.

Digital gudstjeneste palmesøndag (opptak fra 2020)

Palmesøndag er annerledesdagen, slik starter Signe prest i denne betraktningen fra påsken i fjor.

Digital gudstjeneste langfredag (opptak fra 2020)

Langfredag er dagen som minner oss om den dagen Jesus døde på korset og ble gravlagt. Gudstjenesten er lavmælt, kirken er uten lys og blomster og alteret er mørkt. Fortellingen om Jesu lidelse leses.

Digital gudstjeneste 1. påskedag (opptak fra 2020)

Dette er dagen hele den kristne verden bygger sin tro på, dagen Jesus stod opp fra de døde.

2021-04-03T23:00:55+02:004. april, 2021|

Sør-Aurdals kirkebygg er gode forkynnere av skjærtorsdagens budskap!

Skjærtorsdag var planen at jeg skulle reise til Hedalen stavkirke og holde gudstjeneste om kvelden. Det så jeg fram til. Lese fortellingene om Jesus som bøyer seg og vasker disiplenes føtter og holder det siste måltidet sammen med dem. Korte, innholdsmettede begivenheter som vi lytter til i fellesskap på en skjærtorsdag. Når måltidet skulle gjentas sammen med de som er i kirken om kvelden så fortsetter fellesskapet med Jesus. I nattverden løftes vi ut av nærsynt selvsentrering og inn i det store Guds-fellesskap som mennesker til alle tider er invitert inn i. Jeg har opplevd det gjennom så mange tidligere år at det er et privilegium å få være prest ved påskens gudstjenester.

I år blir det ikke åpne gudstjenester i kirkene. Fortellinger må vi lese hver for oss, eller lytte til og dele digitalt og via radio og TV. Påsken er altså ikke avlyst! Dagen heter fortsatt Skjærtorsdag og kirkene ligger fortsatt i bygdene våre. Både dagens navn og de synlige kirkebygg minner om noe som består selv om vi må leve med midlertidige smitteverntiltak som skiller oss. Kirkene er stillferdig forkynnelse som uten ord forteller om guddommelig nærvær i verden. Jeg er glad for at forkynnelsen skjer på flere måter enn bare gjennom ord fra en prekestol.

Jeg var nylig innom Bagn kirke og tok meg litt tid til å se på altertavla. Sentralt, rett over alteret er det et lite rom med utskårne figurer av Jesus og disiplene som var samlet skjærtorsdag i Jerusalem. På hver sin side står det utskårne figurer av Moses og Jesus. Med lov og evangelium rammer de inn nattverden – der jord og himmel møtes når Jesus i måltidet deler sitt liv med verden.

Ved avskjedsmåltidet satt Jesus fysisk sammen med de nærmeste disiplene. Alle hans venner og etterfølgere kunne ikke være med denne kvelden. Likevel var de på et vis med – måltidet ble holdt på vegne av Jesu venner til alle tider. Når nattverden feires i Bagn eller Hedalen kirke løftes dette måltidet inn i vår tid og vårt sted. Vi får bli med i fellesskapet som både var knyttet til Jesu død og måltidene Jesus holdt med sine venner etter oppstandelsen på påskedag.

Sør-Aurdal er heldig som har alle de vakre kirkebygg som forteller om Gud. Kirkene i Bagn og Begnadalen, Hedalen, Leirskogen og Reinli er ikke digitale fantasikirker. De står stødig og synlig på sine plasser og sier: «Her er vi, her har vi vært lenge, her vil vi være når dere skal feire gudstjeneste igjen. Vi forteller om Guds nærvær i verden, vi er klare til å være rommet for feiring av Jesu måltid, vi er klare til å la fortellinger om Jesu oppstandelse få lyde på nytt.»

Mitt håp er at kirkene gir oss sin påskepreken når vi ser dem om vi kjører forbi, eller kanskje tar en liten spasertur på kirkegården. Kanskje kan vi nynne noen vers av «Påskemorgen, slukker sorgen» eller andre påskesalmer og la det bli del av våre påskegudstjenester dette året? Vi gleder oss over skjærtorsdagens fellesskap og påskemorgens oppstandelse som formidler Guds kjærlighet.

God påske!

Prost Carl Philip Weisser

Hedalen stavkirke har flere malerier som framstiller Jesu siste måltid på Skjærtorsdag.

2021-04-03T19:45:43+02:004. april, 2021|
Go to Top