About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 165 blog entries.

Skolestart i Sør-Aurdal kommune høsten 2020

Første skoledag for elevene er mandag 17. august.

  • Bagn skule kl. 8.30 – 14.10
  • Begnadalen skole kl. 08.00 – 13.35
  • Hedalen barne- og ungdomsskole kl. 08.55 – 14.40
  • Sør-Aurdal ungdomsskole kl. 8.30 – 14.10

For informasjon om SFO, ta kontakt med skolen eller klikk her.

Alle ønskes hjertelig velkommen til et nytt skoleår!

2020-08-10T21:58:19+02:0010. august, 2020|

Fylkesveg 2446 mellom Reinli og Sundvoll bru har endelig fått ny asfalt – bare rekkverket mangler

Tekst og foto: Stein Åge Johansen, avisa Valdres

En gjenganger her i avisa i ei årrekke, har vært krav om bedre vegstandard på strekninga Hoffsvingen-Liagrenda-Sundvoll bru. Vegstrekningen går gjennom både Nord- og Sør-Aurdal, men siden det er snakk om en fylkesveg, er det fylket som har hatt det avgjørende ordet i saken. Møter er blitt holdt, og omsider ble det også gjort vedtak om utbedring. Nå er ny asfalt kommet på, og vegen ligger innbydende og klar til bruk.

Fylkesveg 2446 forbi Liagrenda er blitt bra. Det nye dekket er jevnt og innbydende å kjøre på, men fortsatt er vegen smal enkelte plasser. I tillegg er arbeidet med å få opp ny kantrekke på deler av strekningen ikke kommet i gang. Ansvarlige i fylket har forsikret om at den jobben skal starte så fort som mulig.

TAKK: Trygve Bakken har skrevet en hilsen til Brødrene Dokken AS. Foto: Rune Larheim

Økt trafikk

En konsekvens av at fylkesvegen har fått bedre standard, er at gjennomgangstrafikken har økt. Folk som bor etter vegen kan rapportere om antydning til kødannelse ved Sundvoll bru, nærmest et lite morgenrush. Dette kan være pendlere som bor i Nord-Aurdal men jobber i Sør-Aurdal, eller omvendt. I alle fall er fylkesvegen blitt betydelig mer populær den siste tida.

Det er kanskje ikke så rart, siden alternativet er E16 med bomstasjonen ved Klosbøle. Her koster en ordinær passering 54 kroner for en personbil. Personer som pendler mellom kommunene og ikke har bombrikke må ut med 108 kroner hver dag for å komme til og fra arbeid. I det lange løp blir det en merkbar utgift.

Ingen hovedveg

Trygve Bakken har bodd i Liagrenda hele sitt liv. Han forteller at han starta å engasjere seg for å få oppgradert vegen for vel fem år siden, og fikk til flere møter med ordførerne Helland og Klosbøle, samt politikere fra daværende Oppland fylke.

– Jeg husker vi fikk Hans Nicolaysen fra Aurdal Taxi til å stille med en maksitaxi. Alle politikerne fikk seg en kjøretur opp vegen forbi Liagrenda. Da vi var ferdige med turen, uttalte en av fylkespolitikerne at dette måtte være den verste fylkesvegen i hele Oppland, forteller Bakken. Heldigvis er det slutt på den tilstanden nå, etter at det er blitt lagt omkring 11 kilometer med nytt dekke i sommer.

Bakken opplyser at nå som fylkesvegen er blitt oppgradert har det ført til både høgere hastighet og mer trafikk om natta. Det bor en god del barnefamilier langs vegen, og Bakken er bekymra for at det skal skje ei ulykke.

Barn etter vegen

– Ungen er vant til ferdes langs vegen, både til fots og med sykkel, men de er ikke vant til at bilene kommer så fort som de gjør når, mener han. Sjøl om vegen har fått nytt dekke, er den fortsatt bare en smal sideveg sammenlignet med E16.

Bakken går daglig tur langs fylkesvegen sammen med elghunden sin, Ronja. På en slik tur for et par dager siden ble han forbikjørt av en personbil som ikke gjorde nevneverdig forsøk på å legge seg ut mens den passerte, og fort gikk det.

– Jeg gjorde tegn til sjåføren om å sette ned farten, men fikk den berømte fingeren til svar, opplyser Bakken. Han ønsker nå at farten gjennom Liagrenda skal bli redusert til 60-sone, siden en del bilister ikke klarer å tilpasse farten etter forholdene.

Skal se på sikkerheten

Arne Fredheim er seksjonssjef for drift av fylkesvegene for Innlandet fylke. Han opplyser at arbeidet med å erstatte rekkverket skal starte opp så fort det lar seg gjøre, og at de etter hvert også skal foreta en vurdering av trafikksikkerhetsbiten etter at fylkesvegen fikk bedre standard.

Etterkontroll av asfalten

Langs fylkesveg 2446, ved innkjøringa til den gamle søppelplassen Liaskogen, traff vi på Roy Heia. Han jobber på laboratoriedelen hos NCC som har stått for asfalteringa av fylkesvegen. Heias jobb er å kvalitetssikre at den nye asfalten er lagt i henhold til kontrakten, ut fra regelverk om asfaltkvalitet. Heia forteller at arbeidet har gått etter planen, og at NCC nå er ferdige med fylkesveg 2446.

ETTERKONTROLL: Roy Heia jobber for NCC. Han har ansvaret for å påse at asfaltarbeidet er gjennomført i henhold til regler og standarder for Foto: Stein Åge Johansen

2020-08-09T22:55:57+02:009. august, 2020|

Åpningstider på bibliotekene

Åpningstider på bibliotekene:

  • Bagn: Tirsdag 10 – 15 og fredag 10 – 15
  • Hedalen: Torsdag 11 – 18
  • Begnadalen: Stengt frem til skolestart

Ny informasjon kommer før skolestart uke 34.

Vi er opptatt av at smittevernhensyn ivaretas, og det er viktig at du ikke oppsøker biblioteket dersom du kjenner på at du ikke er helt i form.

2020-08-07T18:28:07+02:007. august, 2020|

Korona-viruset

I det siste har media fortalt oss om oppblomstring av Covid-19 (Korona) smitte. I Valdres har vi i skrivende stund ingen påvist økning av antall smittede.

Ta telefonen

Fylkesmannen i Innlandet oppfordrer alle til å ta telefonen, selv ved ukjente anrop. Ta telefonen når den ringer, selv om du ikke kjenner nummeret, det kan være kommunens smittesporingsteam.

Hvis en person med påvist smitte oppgir å ha hatt nærkontakt med deg, vil du bli kontaktet av kommunens helsetjeneste. Nummeret de ringer fra kan være ukjent for deg, men det er viktig at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre.

På baksiden av legekontoret på Tingvoll i Bagn, blir man testet for Covid-19 (Korona).

Tester i Sør-Aurdal

  • Antall testede pr. 03.08: 278 
  • Antall personer i karantene pr. 03.08: 0 
  • Antall påvist smittede pr. 03.08:

Oppdatert informasjon om Sør-Aurdalshallen og kommunale bygg

Beredskapsgruppa har i møte 3. august bestemt at Sør-Aurdalshallen fortsatt holdes stengt og at kommunale bygg  ikke leies ut. Dette vurderes på nytt i beredskapsmøte den 1. september.

Det kan søkes om gjennomføring av alkoholfrie enkeltarrangement i kommunale lokaler.

Oppfordring

Har du vært på reise utenfor Norden / Sverige, inkludert grønne land, oppfordrer kommunen deg om at du ikke besøker Sør-Aurdalsheimen, Hedalen bo og servicesenter og omsorgsboligene, eller folk som er i risikogruppene, de første 10 dagene etter hjemkomst. Har du besøk fra utlandet oppfordres du om å ta forhåndsregler.

Takk for at du bidrar!
2020-08-06T21:05:06+02:006. august, 2020|

Informasjon om fiber i Sør-Aurdal

I disse dager sender Sør-Aurdal kommune ut brev til alle som kan få fiber fra Telenor i pågående utbygger-runde.
Der vil du finne informasjon om framgangsmåten for å bestille fiber.
NB!
Vi gjør oppmerksom på at brevet går til hjemmelshaver i tilknytning til gårds- og bruksnummer. På noen eiendommer vil det være nødvendig med flere abonnement, for eksempel til kårbolig eller utleiebolig.Valdres Natur- og Kulturpark har opprettet egen nettside med informasjon som har med utbygging av fiber i Valdres: www.bredbandivaldres.no
2020-08-04T19:20:20+02:004. august, 2020|

Brødrene Dokken AS vil overta og bygge ut Høve boligfelt i Reinli

Tekst og foto: Arne Heimestøl, Hedalen.no.

To tidligere kommunestyremedlemmer, Olaug Hjelleset og Erik Råheim jubler. – Å få fart på boligbygging på solsiden på Høve, er et meget godt bolysttiltak, sier Råheim. Hjelleset peker på at Brødrene Dokken både har dyktige medarbeidere og erfaring med slike utbygginger, og minner om at boligbygging i Reinli kan bety jordvern i Bagn.

 

Flere byggetrinn

Høve boligfelt er et kommunalt felt. Det er knyttet til høydebasseng og vannverk i Hagagrenda. Feltet er dessuten knyttet til kloakkledningen som går fra Reinli til renseanlegget i Bagn.

Til nå er det den nederste delen av feltet som er klargjort for utbygging, og per i dag er det to kommunale tomter og én privat tomt som er klargjort for utbygging.

Resten av det regulerte feltet må få vann, veg, kloakk, strøm og fiber dersom det skal bygges ut.

Tomter på Høve boligfelt.

Vil ha utvikling på Høve

– Vi har sett at utviklingen på Høve boligfelt går veldig tregt, og ønsker å se på muligheten for at det skal bli mer attraktivt å bygge på Høve, skriver Brødrene Dokken i en henvendelse til Sør-Aurdal kommune.

– Vi sender i den forbindelse over en forespørsel om mulighet for å overta utviklingen og utbygging av boligfeltet.

–Vi ønsker å overta feltet slik det er i dag, og må se på muligheten for å forenkle litt, og eventuelt se på mulighet for å regulere om, ved for eksempel å lage litt større tomter.

Selskapet anser det ikke som noen mulighet for å tjene penger på dette, og kan derfor ikke tilby noe annet enn en symbolsk sum for å overta utbyggingen.

– Vi mener at det vil være stor forskjell på verdien av tomtene og vil måtte prise dem ut fra beliggenhet og hva markedet er villig til å betale. For at dette skal være mulig vil vi nok måtte ta over både salg og prising av tomter.

Selskapet håper kommunen ser positivt på dette, og ser muligheten dette er for å kunne bidra til utvikling.

Støtter initiativet

– Det er knapt fire kilometer fra Bagn sentrum til boligfeltet i Høve. Opprusting av Reinlivegen er godt i gang og ventes fullført om ikke lenge. Dessuten har vi barnehage i de gamle skolelokalene, sier Olaug Hjelleseth. Hun minner også om at flere har vist interesse for å kjøpe tomt lenger oppe i feltet.

– Dessuten er vegen fra Reinli til Sundvoll opprustet og nyasfaltert, så det er lett å komme seg til Fagernes hvis en har behov for det.

Googlefoto av Høve.

– Et godt innspill!

Vararordfører Olav Kristian Huseby (H) roser innspillet Brødrene Dokken AS har kommet med til Sør-Aurdal kommune. – Dette er en positiv sak for kommunen og bolystprosjektet Mitt Sør-Aurdal.

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken.

2020-08-03T03:34:45+02:003. august, 2020|

Felemusikk i stavkirken

Tekst og video: Anne Irene Stokke Bjørnstad. Foto: Geir Hagen.

Helge Myrheim fra Skrautvål var på besøk i Reinli stavkirke lørdag 1. august. Han ønsket å høre fela i kirken, og spilte for turistene.

Her spiller han en springer etter Jørn Røn fra Vestre Slidre. Det er en slått fra 1800-tallet. Jørn Røen var en av læreguttene til Jørn Hilme. Vakkert og magisk var det.

 

Helge Myrheim besøkte Marianne Jensen igjen etter å ha vært på omvisning tidligere i sommer.

Tusen takk for besøket!

2020-08-03T02:18:14+02:002. august, 2020|

Bangsmoen er sommeråpent

Bangsmoen har åpent torsdag, fredag og lørdag frem til 15. august. Her får du kjøpt husflidsprodukter fra over 60 produsenter. Det er også salg av kaffe og vafler. Du finner Bangsmoen på østre Bagn ikke langt fra kirken (adressen er skulejordet 2).

Bangsmoen har en egen åpen gruppe på facebook der ligger det flotte bilder av hva som tilbys. Gruppen finner du her.

Vi anbefaler alle å ta en tur til denne unike butikken.

Kontaktpersoner hos Bangsmoen er Torill Hansebakken og Kirsten Langedrag.

2020-07-22T23:21:28+02:0022. juli, 2020|

Kongsvegrittet går 15. august

15. august er det igjen klart for Kongsvegrittet. Start og mål er på Ellingsæter.

Det er i år nye traseer, mot Ølnessæter og Fjellstølen. Den lengste runden er 37 km., i tillegg er det en runde på 11 km. For de minste er det et sykkelritt i start og målområde.

Starten går klokken 11.00, og barnerittet starter ca. klokken 11.10. Velkommen, dette passer for hele familien.

Påmeldingen er åpnet på www.deltager.no/kongsvegrittet2020 Kongsvegrittet er en del av kongsvegtrippelen

Arrangementsiden på facebook finner du her

2020-07-22T22:52:16+02:0022. juli, 2020|

Opplevelsesdag i Bjørneparken

Tekst og foto: Anne-Cathrine Dyve, Bagn.no

Per Valland er kjekk å ha! Denne uka arrangerte han en strålende dag i Bjørneparken for innvandrerfamilier fra hele Valdres. Økonomien fikk han i boks takket være Ferie for alle- midlene i Røde Kors og Gjensidigestiftelsen. Over 100 deltakere fikk buss og billett til parken, samt gaver i form av ulike sommerspill og – leker. Kubbespill, badminton og fotballer var blant gavene som ble delt ut.

Bjørnene var det første som møtte deltakerne, og det de hadde gledet seg mest til. Men sibirsk leopard, ulver, rev, krokodiller, slanger, elg, reinsdyr, alpakka og ikke minst GEITER var spennende dyr å oppleve. De færreste hadde sett disse dyrene før. Geitene kunne de gå blant og klappe på, så flere holdt dem som de morsomste dyra i parken. Dagen ble avsluttet med et morsomt, engasjerende og ikke minst aktiviserende teaterstykke for barna. Alle familier så ut til å storkose seg, og Per og hans hjelpsomme venner Råheim og Hollerud Odden var godt fornøyde med vel gjennomført opplevelsesdag.

Per hadde god hjelp av kona Unni samt Sigrid Hollerud og jan Odden, Marit og Erik Råheim, Taran Martinussen og kontaktpersoner fra hver kommune. Foto: Anne-Cathrine Dyve

Sidra Jaddouh viser lillesøster Kamar hvordan såpeboblene skulle blåses fram. Foto: Anne-Cathrine Dyve

Bjørnene fikk masse frukt og var spesielt glade i mango og honningmelon. Foto: Anne-Cathrine Dyve

Søstrene Jaddouh fra Bagn fikk hver sin sekk med spennende innhold, samt kubbespill og badminton. Foto: Anne-Cathrine Dyve

GØY MED GEITER: Abdul Wahab Aljanki fra Bagn og Mohammad Alshareef fra Etnedal hadde det morsomt med geitene. Foto: Anne-Cathrine Dyve

KONTAKTSØKENDE: Reven spiser mat ut av hendene til Thansinee og pappa Moo Ler Wah fra Bagn. Foto: Anne-Cathrine Dyve

2020-06-30T13:24:50+02:0030. juni, 2020|
Go to Top