About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 415 blog entries.

Stengte veier 9. og 10. juli

Neste helg, torsdag 8. juli til søndag 11. juli, arrangeres sykkelrittet Tour Te Fjells. Fredag 9. juli og lørdag 10. juli blir trafikanter i Bagn og Reinli berørt.

Base på Storefjell

Tour Te Fjells har over 100 funksjonærer, og 30 motorsyklister og noen følgebiler vil følge rytterne på etappene. Rittleder er Ole Kristian Nymoen.

All målgang skjer på Storefjell hvor det også er premieutdeling alle dager, etter målgang. Alle lagene vil ha sin base på Storefjell Høyfjellshotell.

Trafikale utfordringer

– Tidligere år har vi bare fått positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Trafikantene har naturlig nok vært litt mer lunkne, men vi håper på forståelse og at alle bidrar til et flott arrangement, forteller informasjonsansvarlig Øystein Engelsen.

På nettsidene til Tour Te Fjells vil det komme trafikkmeldinger i løpet av mandag 5. juli. Under rittet vil det komme trafikkoppdateringer fortløpende, både på nettsidene og på Facebooksiden til Tour Te Fjells. På den måten kan du planlegge kjøring på de berørte strekninger.

Det vil bli godt skiltet, både i forkant og under sykkelrittet. På informasjonstavlene ved Borgund og ved Hønefoss vil det også bli informert om alternative ruter for bilistene.

Hvem blir berørt?

Fredag 9. juli

Fredag morgen starter klassene kvinner senior og menn junior i Storebruvegen utenfor Circle K i Bagn, klokken 09.00. Feltet kommer raskt opp til Reinli, her sykler de rett frem i krysset nedenfor barnehagen og inn Liagrendvegen mot Sundvoll.

Storebruvegen, Reinlivegen og Liagrendvegen vil være stengt fra klokken 08.30. Feltet forventes å ha passert krysset ved Sundvoll rundt klokken 10.30. De som skal levere barn i Reinli barnehage fredag morgen, oppfordres til å gjøre dette før klokken 08.30. Samtidig håper rittledelsen at barnehagen kan stå ved krysset til Liagrendvegen og heie.

Fredag klokken 17.00 starter klassen menn senior på Herad skole i Gol klokken 17.00. De vil sykle over mot Bagn, ned Vestbygdvegen, bort Storebruvegen, opp Reinlivegen og inn Liagrendvegen.

Vestbygdvegen vil være stengt mellom klokken 17.00 og 18.00. Mellom klokken 18.00 og 19.30 vil feltet passere Bagn, Reinli og Liagrenda. De som skal på hyttene sine på Bagn vestås fredag ettermiddag, må også planlegge turen etter disse tidene.

Lørdag 10. juli

Kvinner junior og senior starter lørdag morgen ved Aurdal Fjordcamping, klokken 0830. De skal sykle over brua og gjennom Vestringsbygda. Krysset ved Sundvoll vil derfor være stengt fra klokken 07.30 ca. 09.00 lørdag morgen.

Søndag 11. juli

Søndag blir det fest på Fagernes, med start og mål for alle klasser ved Fagernes hotell. Deltakerne skal da sykle runder fra Fagernes til rundkjøringen på E-16 ved Leira.

Trafikken denne dagen vil bli dirigert over på vestsiden, mellom Ulnes og Aurdal. Man må derfor regne med ekstra trafikk her, mens sykkelrittet pågår. Politiet vil være behjelpelige med å dirigere trafikken.

Mange påmeldte

Tour Te Fjells er et landeveisritt hvor Norges beste syklister utenom proffene deltar. Det er det eneste Norges Cup rittet over fire dager, med ritt alle dager, og i samtlige klasser, forteller Øystein Engelsen. – Det er dessverre ingen syklister fra Valdres med i år, men vi oppfordrer likevel publikum til å stå langs løypene og heie, legger Engelsen til.

Pr. fredag 2. juli var det totalt påmeldt 345 deltakere til årets utgave av Tour Te Fjells. Menn junior er største klasse med foreløpig 129 påmeldte.

2021-07-07T18:52:37+02:005. juli, 2021|

Sør-Aurdal og Bagn mottok 150.000 kroner, med kommentar fra ordfører

Fylkesutvalget vedtok tirsdag 29. juli å gi totalt to millioner kroner i stedsutviklingsmidler til seks kommuner. Sør-Aurdal mottok 150.000 kroner for å lage en illustrasjonsplan / mulighetsstudie for sentrumsområdet i Bagn.

Stedsutvikling er et viktig virkemiddel for å nå Innlandsstrategiens mål om «Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder». Attraktive og levende byer og tettsteder er viktige for næringsutvikling og konkurransekraft. De er også viktige for folkehelse og tilgjengelighet til tilbud og tjenester.

Marit Hougsrud kommenterer tildelingen

– Dette viser at Sør-Aurdal kommune er flinke til å søke midler der det er mulig. Dette er kjempebra! Pengene skal blant annet brukes til en illustrasjonsplan, det vil si en fysisk modell av Bagn sentrum, sier ordfører Marit Hougsrud.

– Kommunedelplanen for Bagn, som ble endelig vedtatt på sist kommunestyremøte, er et verktøy for kommunen og private interesser i håndteringen av fremtidige utbygginger og utvikling av stedet. Dermed har vi nå er godt planverk å jobbe innenfor fremover, fortsetter Hougsrud.

Samtidig forteller ordføreren at bolystprosjektet har ansatt en prosjektleder som begynner 1. august. – Da vil vi nok høre mer fra den kanten, avslutter hun.

Disse fikk støtte

Totalt søkte 14 kommuner om 6.334.000 kroner i støtte. Her er stedene og formålene som fikk tildelt midler.

Kommune
Formål
Sum
Tynset Analysearbeid knyttet til helhetlig byutviklingsprosjekt 500.000  
Ringebu / Vålebru Mulighetsstudie for sentrum og vurdering av besøkssenter 350.000
Sør-Aurdal / Bagn Illustrasjonsplan / mulighetsstudie for sentrumsområdet 150.000
Sør-Odal / Skarnes.   Helhetlig planlegging av sentralaksen fra rådhuset til skolen 200.000
Vågå / Vågåmo Masterplan / illustrasjonsplan for Vågåmo sentrum 500.000
Nordre Land / Hov Utvikle sentralt byrom Fladsrud med lekeplass – kunst og kulturminner   300.000

Helhetlig utviklingsplan

I kriteriene for tildeling er det vektlagt at arbeidet skal være forankret i en kommunal prioritering, bred medvirkning og at tiltak skal være begrunnet i en helhetlig stedsanalyse eller stedsutviklingsplan for sentrum.

Mange av søknadene er knyttet til konsulentbistand til gjennomføring av analyser som legger grunnlag dialog og utvikling av helhetlige planer med virksomme samarbeidsprosjekt (boliger, næringsbygg, møteplasser, trafikksikkerhet, kulturmiljø osv.). Fylkeskommunen vil samtidig kunne bidra med faglige råd og veiledning inn i de sentrale utviklingsprosessene. Samlet vil dette kunne bidra positivt til kommunenes arbeid, til tross for reduserte tilskudd i forhold til noen av søknadene.

2021-07-02T23:36:20+02:002. juli, 2021|

Teknologidagen 2021 – 29. oktober

Proppfull av forventninger slapp Gudbrand Heiene programmet for Teknologidagen 2021, tirsdag 29. juni. Hvis du syntes det gav mening å være på Teknologidagen 2019 tror vi du vil finne Teknologidagen 2021 enda viktigere.
 
Husk å merke av 29. oktober i kalenderen med en gang 🙂


Teknologidagen 2021 blir en merkedag for

  • Alle med engasjement for langsiktig utvikling i Valdres.
  • Alle som er opptatt av byggenæring og eiendomsutvikling.
  • Politikere og ledere på alle nivå med ansvar for fremtidens Valdres.
  • Alle som jobber med næringsutvikling, helse og oppvekst.
  • Alle som lager fysiske produkter – profesjonelle, entusiaster, formingslærere og andre.

Fullstendig program for dagen finner du på www.teknologidagenvaldres.no
 
2021-07-02T00:16:48+02:002. juli, 2021|

FINT OG NYTTIG MØTE MED STATSMINISTEREN

Tekst: Elling Fekjær. Foto: Statsministerens kontor

På kort varsel fra invitasjon til realisering, dro Ida og institusjonssjef Elling til Oslo for å møte statsminister Erna Solberg og NRK tirsdag 29. juni. Selvsagt var spenningen og forventningene store. Hva kom statsministeren til å spørre om og hva ville NRK med dette?

På vei til Oslo ringer NRK-journalist og gir god informasjon. Ida blir forespurt om hun ønsker å stå fram med navn og bilder, noe Ida sier et klart ja til. «Bare jeg kan hjelpe andre med store psykiske lidelser til å få hjelp, står jeg gjerne fram med fullt navn og bilder», var Ida sitt klare svar til NRK.

Utenfor Stortinget ble vi møtt av to representanter fra Statsministerens kontor. Intervjuene og samtalene skulle foregå ute i det fri i en av parkene på Akershus festning. Vi fire fikk en fin spasertur i godværet fra Stortinget til festningen. Snart kom NRK med sine folk og presis klokka 14.30 svingte det inn tre svarte biler med statsminister Erna og sikkerhetsvakter. Etter en kort «koronahilsen» – albue mot albue – satte vi oss ned rundt et lite rundt bord i parken.

Erna hadde god tid. Hun ønsket først å høre om Fekjær – hvilken pasientgruppe vi behandler, om avtalen Fekjær har med Helse Sør-Øst RHF og om godkjenningen vi har med Fritt behandlingsvalg – hvordan dette fungerer i praksis. Ida og statsministeren fikk god kontakt. Ida fortalte av egenerfaring hva behandlingen ved Fekjær går ut på og hva hun opplever er forskjell på Fekjær og andre steder innen spesialisthelsetjenesten hun har vært innlagt – sentralsykehusavdelinger og DPS.

NRK var interesserte i Fekjær og reiste i tillegg flere spørsmål til Ida om hvorfor hun hadde valgt Fekjær, om Fritt behandlingsvalg og hvordan Ida har det i dag.

Ida hadde med en personlig gave til statsministeren – et bilde Ida selv har tatt av lammene på Fekjær – og med en personlig hilsen håndskrevet på baksiden:

«Takk for at du statsminister har fokus på alvorlige psykiske lidelser, og vil hjelpe oss! Sauene og lamma har hjulpet meg så mye i behandlingen på Fekjær. Hilsen Ida»

Både Ida, statsministeren og Elling ble tillegg intervjuet alene av NRK.

Statsminister Erna hadde avsatt hele to timer til oss og til psykiatrien. Selv om vi ikke brukte riktig så lang tid, var tonen avslappet, konstruktiv og god. Statsministeren viste stor interesse for psykiatrisk behandling til alvorlig syke mennesker. Hun mottok mye informasjon om Fekjær, Sør-Aurdal og psykiatrien. Hun var glad for at statsråd Høie tar turen til Fekjær 11. august.

Det vil mest sannsynlig komme et innslag fra vårt Oslobesøk i Dagsrevyen torsdag 1. juli. NRK vil i tillegg benytte noe av sine opptak for seinere sendinger og opplegg.

Etter noe helt spesielle, men meningsfulle timer med Statsministeren og NRK, tok Ida og Elling seg en god middag på en koselig, liten uterestaurant i hovedstaden. Vi fikk da samtidig snakket igjennom noen av våre opplevelser. Vårt håp og mål med turen er at flere med alvorlige psykiske lidelser vil få den hjelp som er nødvendig.

2021-07-01T10:59:48+02:001. juli, 2021|

Valg 2021 – Tidligstemming

Mandag 13. september er det stortings- og sametingsvalg.

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august og varer frem til og med 10 september. Om du ikke har anledning til å stemme på valgdagen eller i tidsrommet for den ordinære forhåndsstemmegivningen, kan du tidligstemme.

Tidligstemmeperioden varer fra 1. juli frem til og med 9. august.

2021-06-30T12:16:46+02:0030. juni, 2021|

Trafikkstasjonen på Fagernes sommerstengt uke 27-30

Statens vegvesen vil med dette informere om at Fagernes trafikkstasjon også i år vil bli stengt i fire uker i sommer.

På grunn av ferieavvikling vil Fagernes trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 5. juli til og med 30. juli 2021. Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet. Trafikkstasjonene på Gol, Gjøvik og Lillehammer vil ikke være stengt samtidig, slik at vi kan tilby et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren innenfor rimelig avstand.

Bestilte timer kan gjennomføres selv om trafikkstasjonen er sommerstengt.

Husk at mange av tjenestene er tilgjengelige digitalt på vegvesen.no/selvbetjening

Telefontjenesten er tilgjengelig som normalt hele sommeren. Vi svarer på dine spørsmål om førerkort, kjøretøy og trafikk, og andre ting du lurer på. Vårt telefonnummer er 22 07 30 00.

Ved trafikkfarlige situasjoner, som for eksempel oversvømmelse eller gjenstander i veien, skal du ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175. For information in English call +47 175  175.

2021-06-29T19:24:54+02:0029. juni, 2021|

Kulturprisen til Bangsmoen Husflidslag

Bangsmoen Husflidslag tildeles Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2021. Ordfører Marit Hougsrud kunne overrekke blomst og gratulerte Bangsmoen Husflidslag med Kulturprisen ved åpningen av Bangsmoen Husflidsutsalg for sesongen.

Torill Hansebakken tok imot blomsten på vegne av husflidsutsalget. Torill har selv vært med helt siden oppstarten og lagt ned en stor innsats for driften av butikken på det gamle handelsstedet. Nyheten ble mottatt med stor glede.

I retningslinjene for Kulturprisen heter det:  Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal på frivillig basis. Prisen kan og deles ut til lag og foreninger.

Eldste handelssted i Bagn

Bangsmoen Husflidslag har drevet Bangsmoen Husflidsutsalg i den gamle handelsbygningen på Bangsmoen siden 1991. Husflidslaget har sørget for liv på det gamle hadelsstedet og formidler kulturarven som sitter i veggene der.

Bangsmoen er ei kulturperle med historisk sus og er en sentral del av Sør-Aurdal kommune sitt Tusenårssted, sammen med Vangen og Ulekyrkjetomta. I sin tid var Bangsmoen det største handelsbygget i Valdres. Det ble satt opp i 1881 og interiøret i butikken er intakt. Her var det butikk og postkontor. Bangsmoen er det eldste handelshuset i Bagn og har hatt stor historisk betydning.

En kulturarv

Bangsmoen Husflidslag holder tradisjonen i hevd. Laget har i år 30-års jubileum for driften av Bangsmoen Husflidsutsalg på Bangsmoen. Butikken er åpen i sommersesongen og før jul. Husflidslaget ønsker deg velkommen til en trivelig handel. Her selges varer fra ca 60 husflidsprodusenter. Det er alt fra trearbeider, tekstiler, smykker, keramikk, til heimebakst og mye mer.

Sør-Aurdal kommune stilte eiendommen «Smeby» til disposisjon til en stiftelse med formålet å sette i stand, verne, drive og holde ved like eiendommen i samråd med fylkeskonservatoren. Vedtekter for Stiftinga Bagnsmoen ble vedtatt av  kommunestyret i 1991 (rev. 2008). Bangsmoen Husflidslag er, sammen med Begnaljom Spel- og dansarlag, Sør-Aurdal Historielag, Bagn Sokneråd og kommunen med i stiftelsen.

Stor innsats av husflidslaget

Bagnsmoen Husflidslag sørger for liv og røre på Bangsmoen. Husflidslaget har mange flittige hender som lager flotte husflidsprodukter i tradisjonelle teknikker og formidler kulturarven. Bangsmoen Husflidslag har lagt ned en stor innsats i driften av Bangsmoen Husflidsutsalg.

Ta en tur innom Bangsmoen Husflidsutsalg i sommer, og gå 100 år tilbake i tid. Bangsmoen Husflidslag holder dørene åpne og byr gjerne på kaffe og nystekte vafler som kan nytes ute i sommersola på denne unike møteplassen.

Kommunen ønsker ved tildeling av Kulturprisen til Bangsmoen Husflidslag å få takke for den store innsatsen laget legger ned i kommunens kunst og kulturliv, og for at husflidslaget holder liv i det historiske handelsstedet på Bangsmoen.

Selve prisutdelingen vil finne sted på kulturkvelden 19. november 2021 i Sør-Aurdalshallen.

Flere bilder. Fotograf: Ordfører Marit Hougsrud. Klikk på bildene for større format.

2021-06-26T20:24:38+02:0026. juni, 2021|

Intervju med stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand

Tekst, foto og video: Roy Myrland, Langsveien.no

Marit Knutsdatter Strand fra Øystre Slidre er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Tirsdag 22. juni svarte hun på spørsmål fra hele landet, i en direktesending fra Stortinget.

Her kan du se en reprise av direktesendingen, som var ved Bjørn Erik Brandsæter Helgeland og Roy Myrland fra nettavisen Langsveien.no.

Marit Knutsdatter Strand (SP) svarte på innsendte spørsmål under direktesendingen 22. juni. Roy Myrland i nettavisen Langsveien.no intervjuet stortingsrepresentanten i vandrehallen på Stortinget. Hun fikk blant annet spørsmål om skolestrukturen i Sør-Aurdal.

2021-06-26T19:43:32+02:0025. juni, 2021|

Treningstid i Sør-Aurdalshallen sesongen 2021 / 2022

Det åpnes nå for innmelding av ønsker for treningstider i idrettshall og svømmehall i Sør-Aurdalshallen.

Fristen er satt til 1. august og skjema for innmelding sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Innmelding av behov skal inneholde minimum følgende opplysninger:

  • Gruppe / aktivitet.
  • Kontaktperson.
  • Ønsket treningstid(er).
  • Antall halldeler (størrelse på spilleflate).
  • Treneroversikt / nøkkelinnehavere. Benytt vedlagte skjema som du finner nederst i denne saken.

Tildeling gjøres ut fra innmeldte ønsker ut fra tilgjengelig tid. Informasjon om treningstider og informasjon om utlevering av nøkkelkort vil bli distribuert til personer som er kontaktpersoner og / eller til de som er satt opp som ansvarlige i innmeldt excel-skjema. Dersom ikke annet er angitt blir ansvarspersoner gitt tilgang ut treningssesongen (juni 2022).

For grupper som melder inn ønske om treningstid fristens utløp, blir dette tildelt fortløpende ut fra hva som er tilgjengelig av treningstider i idrettshall og svømmehall.

Tildeling av halldel og tid gjøres etter beste skjønn, men her må evt. endringer påregnes ved behov når vi får mer brukserfaring med bygget og kombinasjon av aktiviteter.

Svømmehall

Grupper som ønsker å benytte bassenget utenom det organiserte folkebadet, må selv organisere sin aktivitet med ansvarlige personer som er til stede og får nødvendig opplæring på drukningsalarm samt ha godkjent livredningsprøve.

2021-06-24T23:42:47+02:0024. juni, 2021|

Ta bussen til fjells i sommer!

Tekst: Einar Søberg, Innlandet fylkeskommune. Foto: Samuel Taipale / Outtt.com

Med Fjellruter kan du fra mandag 21. juni ta bussen til Jotunheimen, Rondane, Valdres og Gudbrandsdalen.

I år tilbyr Innlandstrafikk totalt 17 ruter til fjellområdene i Jotunheimen, Rondane, Valdres og Gudbrandsdalen.

– Disse fjellrutene tilbys i perioden fra og med 21. juni til og med 15. august. Vi ønsker alle som skal på tur til disse fjellområdene velkommen om bord i våre busser på veg til turmålet, forteller Stine Fredriksen, enhetsleder for salg og marked i Innlandstrafikk.

Miljøvennlig og vennlig

Bussene som frakter passasjerer til fjellområdene er lokalruter. Disse rutene korresponderer med annen kollektivtransport som tog i Gudbrandsdalen, kommersielle ekspressruter i Valdres og båtene på strekningen Bygdin-Eidsbugarden og Gjendebåten melllom Gjendesheim og Gjendebu.

– Ettersom våre ruter korresponderer med tog og buss i retning Oslo, kan passasjerer ta seg fra hovedstadsområdet til fjellområdene på en miljøvennlig og rimelig reisemåte, fortsetter Fredriksen.

Planlegg turen i Entur

Fjellrutene ligger i den nasjonale reiseplanleggeren Entur. Alle passasjerer kan derfor planlegge reisen fra sitt utgangspunkt til sitt ønsket reisemål i fjellet.

Se kart og rutetabeller for Fjellrutene her

Klikk på kartet for laste det ned i pdf-format

2021-06-24T17:12:13+02:0024. juni, 2021|
Go to Top