About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 203 blog entries.

Lysmesse

I morgen, søndag 29. november 2020, klokken 18.00, er det lysmesse i Reinli kapell.

 

29. november, 1. søndag i adventstiden

Luk. 4, 16-22a Jesus står frem i Nasaret

Reinli kl. 18.00: Lysmesse. Maria Walfridsson. Takkoffer til TJN (Tax Justice Network Norge)

2020-11-28T22:11:41+01:0028. november, 2020|

Det står feil ukedag på papiravisa lørdag

Lørdag 28. november 2020 kan du hente ei rykende fersk lørdagsavis i postkassa. Ikke bry deg om at det står torsdag.

– Datoen er i hvert fall riktig, sier redaktør Ivar Brynildsen, som beklager det inntrufne.

2020-11-27T23:23:46+01:0027. november, 2020|

Ledig stilling

Ved Hedalen kirkegård er det ledig deltidsstilling som graver.

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søker etter en omgjengelig og allsidig medarbeider til å grave graver ved kirkegården i Hedalen

Jobben består i:

Graving av graver i forkant av begravelser, som fortrinnsvis er tirsdager og fredager klokken 11.00, samt fylle igjen umiddelbart etter begravelsen. Graveren jobber etter kontrakt, og tilkalles ved behov ca. en uke før seremonien. 

Krav til søkeren:

 • Må disponere egen bil og ha sertifikat B, C1, E og T
 • Gravesertifikat
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel – serviceinnstilt – nøyaktig
 • Effektiv og strukturert

Lønn etter avtale.

Nærmeste overordnet vil være kirkevergen.

Ved spørsmål ta kontakt med kirkevergen. 

Skriftlig søknad med godkjente dokumenter sendes på e-post til post.sor-aurdal@kirken.no, innen 15.12.2020.

2020-11-25T23:54:01+01:0025. november, 2020|

Skole og barnehage – og framtida

Debattinnlegg fra Sør-Aurdal Høyre.

Debatten om hvor skole og barnehage skal være er noe som engasjerer mange. Mange av oss har enten gått på skole, går på skole eller skal gå på skole i Sør-Aurdal. De fleste har også minner, erfaringer og tanker om hvordan skole og barnehage skal organiseres og drives.

Sør-Aurdal Høyre har også tanker om dette, og vi ønsker å dele disse med dere.

Historie

Skolene i kommunen var for lenge siden både tallrike og barnerike, men på 50 og 60-tallet ble antall skoler merkbart redusert. Det ble stilt krav til bedre sanitærforhold og større plass og de nye skolene fikk både gymsal, skolekjøkken og andre fasiliteter. Etter hvert fikk vi også svømmehall i kommunen. Barnekullene ble senere mindre og mulighet for transport ble bedre og senere ble barna fra Leirskogen og Reinli gående på skole på Bagn.

Økonomi og kvalitet

Tiden går og barna i kommunen har blitt enda færre en de var på 70- og 80 tallet. Det er igjen tid for å gjøre noen grep. Vi har tenkt nøye og vurdert både utfordringer og muligheter, økonomi og skolekvalitet, arbeidsforhold og trivsel. Økonomien og lærernes arbeidsforhold tilsier at kommunen bør ha færre skolesteder. Reiseavstand tilsier flere. Trivsel og skolekvaliteten kan være bra på både store og små skoler. Bortsett fra reiseavstand er det derfor lite som tilsier at færre skolesteder vil være noen ulempe, men reisen kan være en vesentlig faktor som det bør legges vekt på. De lengste avstandene i dag til Bagn er 45 minutter med personbil. Disse tidene kan dobles med skolebuss med stopp og utfordringer på vinterføre. Noen takler dette fint, for andre vil det være et mareritt i forhold til trivsel og eksempelvis bilsyke. Disse faktorene blir heller ikke borte om man begynner på ungdomsskolen.

Elevtall

Vi mener at det derfor er påkrevet med minst 2 skolesteder i vår kommune. I 2015 bestemte kommunestyret at Begnadalen Skole og ungdomsskolen i Hedalen skulle ha et minimum av elever. Dette ble satt til 5 elever per årskull i snitt over 3 år. Hedalen har et tall som stort sett er godt over dette, mens Begnadalen nå har et snitt på 3,3. Det er dessverre lite sannsynlig med en økning av elevtallet i Begnadalen. Vi kan i det beste håpe at elevtallet vil holde seg stabilt i hele kommunen, men å tro på en vesentlig økning av elevtallet på noen av skolene vil være for optimistisk. Vi ser at tallet med elever ved Bagn skule også synker og medregnet elevene fra Begnadalen vil det etter få år være på samme nivå eller under det som er i dag. Tiden er derfor moden for å legge ned Begnadalen Skole og heller bruke ressursene på å bedre skolene på Bagn og i Hedalen. Dette tiltaket vil komme alle kommunens elever til gode.

De yngste barna håper vi kan få et godt tilbud i nærområde og vi vil kjempe for å beholde en barnehage med tilhørende ordning for SFO i Begnadalen.

Andre faktorer

Det finnes mange andre utfordringer som diskuteres i forbindelse med skolestruktur, som kommunens totale økonomi, bolyst, næringsutvikling og samlingssted for lokalmiljøet. Dette er viktig faktorer, men skolen er tross alt til for barna som går der, og da må vi finne andre løsninger for de andre utfordringene.

Sør-Aurdal Høyre.

Magnhild Huseby Bolstad, gruppeleder.

Foto: Sør-Aurdal Høyre

Olav Kristian Huseby, varaordfører.

Foto: Sør-Aurdal Høyre

2020-11-25T18:50:44+01:0025. november, 2020|

Fiberutbygging i Sør-Aurdal

Reinli.no har tatt en prat Telenor i forbindelse med videre utbygging av fiber i Reinli og Sør-Aurdal. Kontaktperson Fredrik Olsen og salgsansvarlig i Telenor, Stian Larsen, har velvillig svart på noen spørsmål.

Forberedelser

Telenor jobber nå tett med sin entreprenør for å befare hele området, bytte stolper, fjerne kvister og detaljplanlegge alle traseer. Dette blir klargjort og gjennomgått av Telenor i desember / januar. Ambisjonen er at de starter for fullt å henge opp fiberen i eksisterende stolper allerede fra nyåret. Utbyggingen vil da holde på frem til sommeren / høsten 2021, før Telenor går videre med installasjon til hver bolig.

Påkoblet i løpet av 2021

Målsetningen er at alle er påkoblet fiberen innen julen 2021. Det er derfor viktig at alle som skal bli med på fiberutbyggingen sørger for å bestille raskt slik at Telenor kan ferdigstille planleggingen, og starte utbyggingen raskt på nyåret.

Telenor oppdaterer alle som har bestilt underveis om fremdriften. Før installasjon vil det komme informasjon om egeninnsats, og montør tar kontakt for å avtale tidspunkt for installasjonen. De anbefaler alle å like / følge Facebook siden til Telenor for utbyggingsprosjektet i Valdres, her vil de oppdatere nyttig informasjon fremover. Link til Facebooksiden: https://www.facebook.com/telenorvaldresfiber

Andre nyttige linker

Hvordan foregår en fiberutbygging fra Telenor? https://youtu.be/j1oFMMCVW1w

Hva er egeninnsats, og hva skal jeg gjøre? https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/fase-5/

Spørsmål og svar

 • Hvordan ser din fremdriftsplan ut, når kan vi forvente besøk?
  • Vi tar noen runder i nærområdet i uke 48, til de som ikke har vært hjemme på tidligere runder.
 • Tar du kontakt på telefon eller e-post før du kommer, hvis du har denne informasjonen?
  • Jeg anbefaler alle som enda ikke har bestilt om å sende en e-post eller melding til kontaktperson i Telenor for din kommune. Da kan vi avtale tidspunkt for besøk eller svare opp spørsmål vedrørende bestilling på telefon / e-post.

Flere spørsmål? Ta kontakt med Fredrik Olsen på telefon / sms 909 72 306, eller på e-post fredrik@konsultfokus.no.

2020-11-24T17:40:49+01:0024. november, 2020|

Oppdatert informasjon vedrørende smittesituasjonen i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal kommune mottok søndag kveld svar på samtlige tester tatt før helgen. Samtlige tester er negative og vi kan med det si at ingen er blitt smittet av Covid-19 denne gang.

De personene som defineres som nærkontakter skal fullføre sin karantene. Disse følges opp av kommunens smittesporingsteam.

De berørte skoler og barnehager åpner opp for normal drift etter gjeldende smittevernregler.

Kommunen opprettholder tiltaket med stengte fritidsaktiviteter ut uke 48.

Kommunedirektør, Kommuneoverlege

 

Sør-Aurdal kommune oppdaterer jevnlig informasjonen om Koronaviruset her:

https://www.sor-aurdal.kommune.no/tjenester/familie-helse-og-omsorg/korona-viruset-informasjon/

2020-11-23T19:17:17+01:0023. november, 2020|

Avlyste gudstjenester

Kjære alle gudstjenestedeltakere i Sør-Aurdal. I lys av den nye smittesituasjonen i Sør-Aurdal, og i samråd med ordfører og kommunedirektøren, finner vi det nødvendig å avlyse de to annonserte gudstjenestene søndag 22.11.2020 i Hedalen og på Bagn.

Nå må vi være solidariske slik at vi kan få det litt bedre til jul ♥️

Ta vare på deg selv, hold avstand og vask hendene ♥️

God helg ønskes fra kirkekontoret.

2020-11-21T01:17:57+01:0021. november, 2020|

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2021

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside.

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere «nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier) er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål, om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som lever i lavinntektsfamilier. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Les mer her

2020-11-21T00:05:13+01:0021. november, 2020|

Smittesituasjon Covid-19 i Sør-Aurdal kommune

Kommunen fikk den 19. november beskjed om at en person med påvist smitte har hatt nærkontakt med flere personer i Sør- Aurdal kommune. Personen med påvist smitte er bosatt i en annen kommune.

Alle elever og ansatte i 5., 6. og 7. klasse ved HEBU, 4 klasse ved Bagn skole og kohorten for store barn ved Hedalen naturbarnehage er satt i karantene frem til og med søndag førstkommende, i påvente av testsvar på nærkontakter. SFO ved Bagn skole og HEBU holdes stengt fredag 20. november. Dette gjøres som et forebyggende tiltak. Ansatte og foresatte er informert direkte om dette. 

Foresatte til barna som har karantene er ikke pålagt karantene, men kommunen oppfordrer disse på det sterkeste til å begrense sine nærkontakter, følge nasjonale retningslinjer, og følge godt med på om de utvikler luftveissymptomer for deretter å bli testet. 

Kommunen har hatt møte i kriseledelsen og har god oversikt over situasjonen. For å slå ned utbruddet så raskt som mulig, innføres det nå følgende tiltak: 

 • Kommunen har kontaktet og skal teste alle nærkontakter. 
 • 5., 6. og 7. klasse ved HEBU, og 4. klasse ved Bagn skole settes i karantene frem til søndag. 
 • SFO begge steder stenges fredag 20. November. 
 • Barnehage-kohorten for de eldste barna i Hedalen naturbarnehage settes i karantene inntil søndag.
 • Samtlige fritidsaktiviteter i kommunen stenges ut uke 48. 

Koronatelefonen (telefonnummer 902 92 009) for koronarelaterte helsespørsmål er åpen mandag-fredag klokken 08.00 – 15.00.

Pressekontakt: Ordfører Marit Hougsrud 

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med kommunen for å bli testet for Covid-19. 

Hvis du har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal du holde deg hjemme. Ved behov for helsehjelp skal du kontakte lege på telefon. Du skal ikke oppsøke lege eller annen helsetjeneste. 

Har du symptomer, bli hjemme og ta kontakt med legekontoret per telefon 902 92 009 eller 116117, så vil du få beskjed om hva du skal gjøre. 

 

Kommunedirektør, Kommuneoverlege 

2020-11-19T22:19:02+01:0019. november, 2020|
Go to Top