About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 299 blog entries.

Britisk virusvariant dominerer på Østlandet

Klippet fra nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet

Denne uka har mange kommuner i Innlandet fått beskjed om at Covid-19 smittede innbyggere er smittet med den nye og mer smittsomme britiske virusvarianten. Smittesporingsteamene har i de fleste tilfellene kunnet spore smitten til kontakter med kommuner i Oslo og Viken. Britisk virusvariant er nå dominerende på Østlandet ifølge Folkehelseinstituttet.

Større spredningsevne

Denne virusvarianten har større spredningsevne og smittede har større risiko for innleggelse i sykehus, sier ass. fylkeslege Bente Westrum.

All smitte skal nå håndtereres som om det er ny virusvariant. Dette betyr at smittesporingen må gå enda raskere og tiltakene er kraftigere. Nærkontakter testes straks og på dag 7 av karantenen og husstandsmedlemmer av nærkontakter settes i ventekarantene. Flere i miljøet rundt den smittede testes. Dette kalles forsterket TISK.

Ikke foreta unødvendige reiser og begrens sosial kontakt

Nå er det viktigere enn noen gang å etterleve anbefalinger og regler som skal forebygge smittespredning, sier Westrum.

Statsforvalteren oppfordrer befolkningen i Innlandet til å gjøre en ekstra innsats med å begrense antallet sosiale kontakter og ikke reise unødvendig. Du eller personene du besøker kan være smittet uten at dere vet om det. Denne smitten sprer seg svært raskt og kan være uten symptomer.

Risikoen for smitte er større jo flere som møtes. Smitten er høyest blant ungdom og yngre vokse. Også unge kan bli alvorlig syke!

Kappløp mellom ny virusvariant og vaksinering

Vaksinene virker mot britisk virusvariant, men tilgangen til vaksine har vært begrenset. I Innlandeter 16 785 personer vaksinert med 2. dose pr. 4. mars. Det forventes en betydelig økning i antallet doser tilgjengelig utover våren. Nå gjelder det å holde ut et par-tre måneder til, inntil store deler av befolkningen er vaksinert fram mot mai / juni!

Last ned appen Smittestopp og hjelp til med smittesporing!

2021-03-06T12:33:32+01:006. mars, 2021|

Kongsvegløpet 2021 – AVLYST!

Snøforholdene gjør at vi dessverre må avlyse årets renn. Vi ønsker alle hjertelig velkomne neste år, 13. mars 2022. 

Med vennlig hilsen

Begna IL 

 

I samråd med beredskapsgruppen i Sør-Aurdal kommune, er følgende bestemt:

Kongsvegløypa blir kjørt opp lørdagene 6. og 13. mars. Ved behov blir løypa kjørt søndagene 7. og 14. mars.

Du går selv når du ønsker, i tidsrommet 6. til 14. mars. Løypa blir merket med km. skilt og rebusoppgave. Det blir dessverre ikke noen tidtaking, drikkestasjon eller andre fasiliteter.

Ønsker du å få registrert turen i «Trofe-registret», sendes e-post til  mrshippe3@hotmail.com,  eller på SMS til 976 19 670, med navn og fødselsdato. Løsningen på rebus kan også sendes hit.

Kontingent innbetales til konto 6185 05 13928, eller VIPPS til 76629Voksen kr. 100,- og barn kr. 50,-. Betalingen merkes med «Kongsvegløpet 2021».

Begna IL

2021-03-05T19:55:11+01:005. mars, 2021|

HVOR MANGE KAN VI VÆRE I KIRKENE NÅ?

Reglene sier at det fra 23.02.2021 er tillatt med inntil 100 deltakere, det forutsettes da at smittevernregler utover antall overholdes.

Kirkene våre er forskjellige i størrelse og ingen av de kan ta imot 100 personer dersom vi skal klare å overholde avstands reglene:

2 meters avstand mellom deltakerne i alle retninger (målt fra skulder til skulder).

2 meters regelen gjelder ved felles salmesang, og staben i Sør-Aurdal ønsker å kunne synge salmer sammen i våre gudstjenester. Dette betyr at vi kun kan bruke 3.hver benk, og at i de fleste kirkene våre får hver familie/kohort hver sin benk.

I Reinli kapell og Begnadalen kirke er kirkebenkene lengre og vi vil markere avstandene på 2 m i benkene.  Man blir vist til plassene man skal sitte av kirketjener/kirkeverter m.fl.

I forbindelse med gravferder, kan pårørende selv velge hvorvidt de ønsker felles salmesang og dermed må ha 2m avstand mellom hver kohort – eller om de ikke vil ha felles salmesang og dermed kan ha 1m avstand mellom hver kohort og få plass til flere gjester.

På helt vanlige gudstjenester betyr dette likevel at vi får plass til det antallet som pleide å komme før vi ble kjent med Covid-19. Så vi er veldig glad for å kunne si: Vær velkommen til gudstjenester i Sør-Aurdal!

Grunnleggende momenter i forbindelse med smittevern:

Syke personer skal ikke delta

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta. Bruk tørkepapir eller albuekroken om du må hoste eller nyse.

Vask hendene grundig og ofte

God håndhygiene er viktig og ved ankomst skal man gjennomføre håndvask med såpe og vann, eller håndsprit. Håndvask skal alltid gjøres ved toalettbesøk.

Registrering

I henhold til Covid-19-forskriftens §13 plikter vi å ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Vi registrer navn og telefon nummer, oversikten oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.

Hold god avstand

Det er viktig å holde god avstand, minst 1 meter. Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.

Strømming

Strømming av seremonien/arrangement kan skje etter avtale med prest i forkant og ved at de retningslinjer som gjelder for dette følges.

Kirkevergen

2021-03-05T19:48:58+01:005. mars, 2021|

Over 44 millioner kroner til utbygging av bredbånd

Klippet fra Innlandetfylke.no

Stortinget har bevilget 44 401 868 kroner i tilskudd til å bedre bredbåndsdekningen i Innlandet.

Tilskuddet skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer. Ordningen har tidligere vært forvaltet av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), men fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningen av ordningen.

Økt dekningsgrad

Formålet med ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (minimum 30 Mbit/s) for husstander og offentlige virksomheter i Norge. Innlandet fylkeskommune prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og beslutter hvilke prosjekter i fylket som skal få statlig støtte.

Fylkeskommunen har også ansvar for at konkurranseutlysning av de aktuelle prosjektene skjer samlet og at utbygger som skal gjennomføre prosjektet utpekes etter en tilstrekkelig konkurransebasert utvelgelsesmetode i henhold til statsstøttereglene.

Her kan du lese oppdragsbrevet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. (PDF, 548 kB)

GBER-skjema

Fylkeskommunen har ansvar for at prosjekter innen eget fylke gjennomføres i tråd med anskaffelses- og statsstøtteregelverket. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal fylkeskommunen signere og returnere et akseptskjema før prosjektene starter, for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) i henhold til EØS-avtalen.

Kommunene/regionene vil bli grundig orientert om hvilke rammebetingelser for denne ordningen som gjelder. Bredbåndsmidlene kan ikke tildeles utbygger før EFTAs overvåkingsorgan ESA har mottatt GBER-skjemaet.

Her kan du laste ned GBER-skjemaet (PDF, 211 kB) og følgebrevet (PDF, 175 kB).

2021-03-03T23:27:25+01:004. mars, 2021|

Vinterferien 2021

Eva Anita Hagen har sendt oss noen bilder fra vinterferien som hun og familien hadde på hytta på Nordre Fjellstølen.

Det har vært noen flotte og milde dager i fjellet, og mildværet fortsetter. Hagen tilbrakte noen solfylte dager sammen med barn, barnebarn og svigerbarn, på hytta Fjellsyn på Haukset på Nordre Fjellstølen. Løypekjørerne har gjort en formidabel jobb, både tidlig og sent, for å lage «trikkeskinner» innover fjellet.

Klikk på bildene for større format, og manuell navigering.

2021-03-03T12:03:39+01:003. mars, 2021|

Årsmøte i Reintun Forsamlingshus

Det blir årsmøte på Reintun lørdag 20.03.2021, klokken 10.00.

Til behandling foreligger vanlige årsmøtesaker.

Møt opp!

Hilsen styret

2021-03-02T19:55:14+01:002. mars, 2021|

Stillingsannonse: Prosjektleder

Mitt Sør-Aurdal SA er en organisasjon dannet i 2019 for å styrke bosetningen i Sør-Aurdal kommune. Det er et tidsavgrenset prosjekt, men med mulighet for forlengelse. For å drive prosjektet videre søker vi prosjektleder.

Prosjektleders oppgaver:

 • Arrangere møter/treff for folk i bygder, næringer, ungdommer og nye innbyggere
 • Redaktøransvar for nettsiden www.mittsoraurdal.no
 • Følge opp og bistå eksisterende og nyetablerte næringsvirksomheter
 • Bidra til innovativ utvikling av landbruksnæringen i kommunen
 • Opprette og holde kontakt med utflytta ungdommer
 • Arbeide for bosetting på ledige eiendommer
 • Være bindeledd mellom ulike organisasjoner, foretak, lag og foreninger

Kvalifikasjoner:

 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Vise engasjement for utvikling av kommunen
 • Erfaring fra prosjekt- og organisasjonsarbeid
 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God gjennomføringsevne

Vi kan tilby:

 • Meget interessante arbeidsoppgaver
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Utgangspunktet er 80 % stilling, men den kan justeres etter ønske og behov
 • Kontorsted – fleksibelt i Sør-Aurdal
 • Stillingen er tidsbestemt til sommeren 2023 (2 år), men med muligheter for forlengelse

Tiltredelse vår/sommer 2021.

Kontaktinformasjon:
Olav Kristian Huseby (styremedlem/varaordfører)
E-post: post@mittsoraurdal.no
Tlf: 917 98 018

Søknadsfrist 21.mars 2021

Last ned plakat her

2021-03-02T19:15:08+01:002. mars, 2021|

Smittevern

Reinli.no har stilt ordførerne i Valdres, samt kommuneoverlegene i Vang og Nord-Aurdal, spørsmål om smittevern.

– Hvorfor kan ikke kommunene i Valdres også lage et påbud om bruk av munnbind i Valdres, i stedet for kun sterke anbefalinger? Det er vel bedre å forebygge enn å stenge ned ved et evt. smitteutbrudd, selv om vi har lite smitte her nå?

Per Einar Jahr, Kommuneoverlege i Nord-Aurdal: – Bruk av smittevernutstyr er noe som vurderes fra dag til dag. Vi har foreløpig gått ut med anbefalinger om bruk av munnbind i Nord-Aurdal kommune i forbindelse med helger og ferier. Slik smittesituasjonen nå ser ut til å utvikle seg kan det fort bli aktuelt å komme med et påbud, men det er foreløpig ikke tatt noen beslutning på dette.

Marit Hougsrud, Ordfører i Sør-Aurdal: – I Sør-Aurdal kommune har vi ikke gått inn for påbud med munnbind, da det er en mer krevende prosess. En anbefaling er noe vi som kommune kan stå for selv. Så langt er vår erfaring at befolkningen er flinke til å bruke munnbind der det er nødvendig.

Linda Mæhlum Robøle, Ordfører i Etnedal: – Heller ikke i Etnedal har vi innført noe påbud om å bruke munnbind. Kommunelegen gjennomførte egen informasjonsrunde til butikker og serveringssteder før vinterferien. Vi ser at mange bruker munnbind likevel, og de fleste ser ut til å ta hensyn til situasjonen til enhver tid. Vi viser til nasjonale retningslinjer, og mener det aller viktigste for å unngå smittespredning er å holde tilstrekkelig avstand til andre, i kombinasjon med hyppig håndvask/spriting. Det er på sin plass å rose både næringslivet, innbyggere, deltidsinnbyggere og besøkende. Det ser ut til at alle fortsatt gjør sitt beste for å unngå smitte.

Knut Arne Fjelltun, Ordfører i Nord-Aurdal: – Vi har i Nord Aurdal så langt vurdert det dit at vi foreløpig  går ut med en anbefaling om bruk av munnbind. Skulle smittesituasjon utvikle seg negativt i vår region så bør vi absolutt vurdere et påbud. Jeg tenker det viktigste er å unngå nærkontakt med andre enn de du bor i sammen med, er det vi bør ha mest fokus på  nå. Sammen med håndhygiene og spriting av hender.

Mitt inntrykk så langt er at både våre innbyggere og deltidsinnbyggere er flinke til å bruke munnbind. Vi ser også at folk har blitt flinke til å utnytte hele åpningstiden til butikkene. Vi må også huske på  at våre butikker generelt  er flinke på smittevern så det er trygt å handle lokalt.

Vidar Eltun, Ordfører i Vang: – Vang kommune sine korona råd og forskrifter finn du her:

https://www.vang.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus/

Når det gjeld munnbind er det dette som gjeld pr. no: Vang kommune oppmodar til bruk av munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halda meir enn ein meters avstand.

Ut frå smittesituasjonen og forskrifter, råd mv. frå regjeringa og helsemyndigheitene elles, blir det stadig vurdert kva for tiltak som er naudsynte i Vang. Det er kommuneoverlegen som me lyttar til her. Mange tilreisande, men også fastbuande, brukar munnbind på butikkar mv. det er jo fint.

Eg er ikkje kjent med alle detaljer med et som skjedde på Fondsbu, men eg vil si det var ein genistrek og ha hurtigtestar på staden og at personalet sjølv kunne bruke dei. Slik fekk ein raskt påvist koronasmitta gjest og kunne snarleg setje i gang prosedyrar i samband med dette. Grindaheim Røde kors m.fl. gjorde ein eineståande innsats under evakueringa.

2021-03-01T23:35:13+01:001. mars, 2021|

Går så fint – se videoen

I januar inviterte STAUT fans fra hele landet til å sende inn videoklipp og være med i bandets offisielle musikkvideo til deres nye single, «Går så fint». Her er resultatet.

Går så fint

Når har du det aller finest? STAUT skal lage musikkvideo og vil ha med DEG som stjerna i videoen. Vi vil be deg sende oss en liten filmsnutt der du viser at det GÅR FINT, sammen med den eller de du er glad i. Dette var utfordringen fra STAUT til fansen.

Resultatet ble en musikkvideo på drøye fire minutter med bidrag fra hele landet. Gutta i STAUT er fornøyde med at så mange tok utfordringen og sendte inn filmsnutter. Her er videoen, en munter adspredelse i disse Korona tider.

2021-03-01T00:20:38+01:001. mars, 2021|

Pressemelding: Vazelina Bilopphøggers, Sputnik og Hr. Smiths Venner til Beitostølen Live – program kompett

Beitostølen Live er særdeles stolte av å toppe programmet med siste Vazelina-konserten i Valdres noen sinne.

Vazelina Bilopphøggers

Egentlig var planen å legge opp i 2020 med en tårevåt avskjedsturné, men siden har kongene av norsk underholdning opplevd en suksess som har gått rett til hodet. Bandet uttaler følgende i en melding:

 «Vi var bare 10 dager unna full nedstengning med våre avslutningskonserter på Spektrum. Vi var godt i gang med fulle hus og salgsrekorder der vi hadde vøri’, men slik er det. Etter fire utsettelser (!) vil dessi konserta nå bli gjennomført seinhøstes’ 2021. Derfor… er vi klara  for nye konserter så fort som mulig i hele sommar fram tel avslutningen på høsten. Vi vil legge tel, at vi alle har hatt gode muligheter for hvile og oppladning. Derfor er vi klare for nye musikalske kraftprestasjoner – vi skal itte skuffe!»

SPUTNIK

Knut T. Storbukås, eller Sputnik, er et enestående fenomén i norsk musikkliv. 

Lastebilsjåføren fra den lille bygda Bostrak i Telemark solgte på få år mer enn 1 million kassetter og satte publikumsrekorder en rekke steder der han opptrådte.

Sputnik ble kåret til «Årets artist i Norge» i 1990, og høsten 1993 kom han i Guinnes rekordbok da han gjennomførte 36 opptredener fra Mandal i syd til Tromsø i nord på 72 timer! Påsken 1990 var han i Sovjetunionen og innspilte den mest orginale musikkvideo som noen norsk artist har laget: Midt under Glasnost sto Sputnik på Den Røde Plass i Moskva og sang «Lukk opp din hjertedør», og videoen ble da også vist i sin helhet i selveste Dagsrevyen. Sputnik stjal showet under åpningen av TV 2 i Grieghallen høsten 1992 i duett med Kjell Bækkelund og han har også opptrådt i Sverige, Danmark, USA – og på Svalbard og  i Zansibar , Thailand og Spania – Men fremfor alt har han opptrådt på hundrevis av store og små steder rundt i hele Norge.

Sputnik fikk i begynnelsen hard medfart av kritikerne, men han var desto mer elsket av folket. I dag er Sputnik en levende legende – anerkjent av alle som selve symbolet på folkelighet i Norge.

Det er skrevet bok om Sputnik, Sputnik er flere ganger nevnt fra Stortingets talestol, Norges statsminister har gjestet Sputniks hjem, og utallige kronikker og offentlige debatter har omhandlet fenomenet Sputnik.

Hvert år kommer tusenvis av interesserte for å besøke Sputnik hjemme i Bostrak. 

Slike en rekke artister har gjort  det i USA, har Sputnik nå gitt alle anledning til å se den enestående samlingen sølv, gull, diamant og platinaplater samt  mye annet fra Sputniks karriere i sitt eget Sputnik Museum.

Hr. Smiths Venner

Hr. Smiths Venner er et hyllestband til Joachim «Jokke» Nielsen, og leverer de udødelige klassikerne hans med energi, tempo og råskap. I 2020 feirer Hr. Smiths Venner 10 år som band, i løpet av den tiden har bandet spilt over 200 konserter og har med det opparbeidet seg et særdeles godt rykte som beinsolide leverandører av Jokkes arv. Bandet har figurert på forskjellige konsertarenaer, puber, barer, utesteder, samfunnshus, privatboliger, låver, festivaler, klamme kjellere og glovarme scener både innendørs og ute rundt omkring i Norge, ingen scene er for stor og ingen plass er for liten.

Svette og øl i skjønn forening renner i strie strømmer når bandets fem medlemmer hamrer grundig løs på Jokkes katalog midt i mellom ærefryktig respekt og skamløs spilleglede,og publikum er garantert å forlate lokalet med et smil om munnen og et minne for livet. Kom og syng deg hes mens Hr. Smiths Venner byr opp til haraball, det blir en kveld du (og strupen din) sent glemmer!

KOMPLETT PROGRAM:

 
Fredag 11. juni: Sivert Høyem, Åge & Sambandet, Janove, Marion Ravn, Unni Wilhelmsen, Trond Svendsen & Tuxedo, Tora, Cover Me – a tribute to Bruce Springsteen.
 
Lørdag 12. juni: Vazelina Bilopphøggers, Admiral P, Postgirobygget, DDE, Bigbang, Sputnik , Måndag, The Rebels, Hr. Smiths Venner.
 
Mvh.
Atle Dalen
Daglig Leder
Beitostølen Live AS
997 34 124
2021-02-26T00:51:29+01:0026. februar, 2021|
Go to Top