About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 415 blog entries.

Hvordan skal vi ha det i Sør-Aurdal i 2030?

Leserinnlegg fra ordfører Marit Hougsrud

Nå kan du komme med verdifulle innspill til hvordan Sør-Aurdal skal være i fremtiden. Den overordna planen for hvordan Sør-Aurdal skal utvikle seg mot 2030 ligger nå ute på høring.

Hva skal Sør-Aurdal kommune satse på frem mot 2030? Hva skal vi gjøre for at kommunen skal bli en attraktiv kommune å arbeide, bo og besøke? 

Det er viktig at vi skal ha levende bygder i hele kommunen, og samtidig kunne ha et urbant sentrumsinnslag i Bagn. Her i kommunen har vi store valgmuligheter når det gjelder hvordan man vil bo: Man kan bo på gård, i hus med hage eller i en leilighet. Vi har umiddelbar nærhet til natur og store muligheter for friluftsliv i skog, på fjell og i vann. Vi har et spenstig næringsliv og et yrende foreningsmangfold. Alt dette må vi løfte opp og fram!

Livskraften ligger i å se mulighetene og støtte opp om initiativene. Som kommune skal vi ta tak i utfordringene våre og vi skal ruste oss godt for framtiden. Vi må finne nye måter å arbeide på, med nye samarbeidsformer i møte med tiden som kommer.

Kommuneplanens samfunnsdel er viktig fordi den sier noe om hvordan en ønsker at kommunen og lokalsamfunnet skal utvikle seg i årene som kommer. Det handler også om kommunen som samfunnsutvikler og alt som må fungere for at dagliglivet skal gå sin gang. Dette er altså et av våre viktigste styringsdokument i kommunen. Planen legger føringer for hva Sør-Aurdal kommune skal satse på frem mot 2030. Den viser hva vi skal gjøre for at kommunen skal bli en attraktiv kommune å arbeide, bo og besøke.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for utarbeidelsen av kommuneplanen. Dette er et felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunnsutvikling på kommunenivå. Kommunesektoren er svært viktig i arbeidet med bærekraftsmålene, og FN sier at 2/3 av bærekraftsmålene bare kan nås gjennom lokal og regional innsats. Det er viktig at de mål og strategier som blir vedtatt er så overordna at de er relevante over lang tid. Derfor vil det ikke være detaljerte tiltak i denne planen. Det er kun gjennom de lokale valgene og nære beslutningene vi gjør, at bærekraftsmålene vil bli nådd, som igjen vil ha enormt stor betydning for hvor vi er om 10, 20 og 30 år.

Utviklingen av kommunen skal være bærekraftig. Vi skal tåle å se kommende generasjoner i øynene og svare for de prioriteringer vi har gjort. Vi skal løfte blikket og se på de kvaliteter som vi må bygge videre på og være stolte av. Sør-Aurdal er først i Valdres og sentralt på Østlandet.

Det er viktig at innbyggerne nå kommer med innspill til planen. Den ligger tilgjengelig på Sør-Aurdal kommune sine hjemmesider under høringer og pressemeldinger. Der kan man også legge inn innspill til planen.

 

2021-07-24T19:54:53+02:0024. juli, 2021|

Covid19-vaksine – viktig informasjon

Sør-Aurdal kommune har nå forsøkt å komme i kontakt med alle over 18 år som har svart usikker eller ja til vaksine. Vi har ikke klart å få svar hos alle.  Det er også noen innbyggere over 18 år, som vi ikke har klart å finne telefon nummer til. Er det noen som ikke har blitt ringt til for time, ber vi om at de tar kontakt med oss så snart som mulig på vaksine telefon 469 53 413 eller Bagn Legesenter 61 34 85 50.

Har du tidligere takket nei  men likevel ønsker å ta vaksine, ber vi deg også ta kontakt med nevnte telefonnummer så snart som mulig.

Vi gjennomfører vaksinasjon i hovedsak på onsdager i kommunehuset i Bagn.

2021-07-24T03:19:38+02:0024. juli, 2021|

Digitalt møte om ytringsfrihet og hatefulle ytringer

Reinli.no ønsker å sette fokus på dette temaet. Ikke bare mot våre folkevalgte, men også medmennesker imellom. Send inn dine synspunkter på e-post til redaksjonen@reinli.no, på Reinli sin Facebook-side, eller som kommentar til dette innlegget. Ytringer som er i strid med norsk lov, og personsjikane vil bli fjernet.
 

Ytringsfrihet og hatefulle ytringer mot folkevalgte er et aktuelt tema, ikke minst nå når vi står foran en ny valgkamp.

Politiet i Innlandet, KS Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommunen inviterer derfor til åpent digitalt møte om temaet den 26. august klokken 18.00 – 19.30.

Program

Politiets innsats mot hatefulle ytringer

 • Politimester Johan Brekke: Håndtering av trusler og hatefulle ytringer.
 • Politiinspektør Johan Martin Welhaven: Hva er en hatefull ytring og hvor går grensen for den viktige ytringsfriheten?

Hatefulle ytringer i Innlandet

 • Tre folkevalgte forteller om sine erfaringer: Dyveke Dufseth (Rødt), Gjertrud Nordal (H) og Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap).

Paneldebatt: Hva gjøres for å bevare et godt ytringsklima?

 • Her utfordres politimester Johan Brekke, ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, redaktør i GD og leder i redaktørforeningen, Tom Martin Hartviksen, og Lise Spikkeland for KS Innlandet.

Mobbeombudets erfaringer

 • Eva Bueie Nygård ser etter paralleller til voksenverdenen etter tre år som mobbeombud for barnehage og grunnskole i Oppland og Innlandet.

Utfordring til innlendingene

 • Statsforvalter Knut Storberget og fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Programleder er Olav Brostrup Müller

2021-07-21T19:55:05+02:0020. juli, 2021|

Slik markerer Innlandet 22. juli

Tekst: Sigurd Tremoen, Statsforvalteren Innlandet

Ungdom som legger ned roser, kirkeklokker som ringer, minnetaler og minutter med stillhet. Den 22. juli vil bli markert over hele Innlandet. Statsforvalteren i Innlandet deltar i Hamar domkirke på kvelden.

En rekke offisielle markeringer er planlagt i Innlandskommunene for å minnes 22. juli-ofrene og terroren som rammet landet i 2011. På nettsiden til 22. juli-senteret finner du en oversikt over de ulike arrangementene som kommunene har meldt inn. Senteret legger ut informasjon om markeringer fortløpende. Kommunenes hjemmesider og media vil også være gode kilder for å se hva som skjer i egen kommune.

Minnemarkering 22. juli 2021 i Innlandet | 22. juli-senteret (22julisenteret.no)

Statsforvalteren til Hamar domkirke

Blant de 77 ofrene kom sju fra daværende Oppland og Hedmark. Vi vil aldri glemme denne dagen, den har satt varige spor hos oss alle, sier statsforvalter Knut Storberget, som har oppfordret alle kommunene i Innlandet til å markere dagen.

Den 22. juli vil Storberget delta i gudstjenesten i Hamar domkirke, som er et samarbeid med AUF Innlandet, Hamar kommune, Hamar kirkelige fellesråd, biskopen i Hamar og Statsforvalteren i Innlandet.

Alle kommunene oppfordres til å markere 22. juli | Statsforvalteren i Innlandet

Flere kommuner har markert denne dagen hvert år siden 2011, gjerne i tilknytning til minnesmerkene som er satt opp.

22. juli monument i Gjøvik Foto: Stian Simensen.

Slik markeres dagen i seks kommuner som mistet en av sine

Gjøvik:

Minnesmarkering i minnesparken ved skysstasjonen kl. 12.00. Åpne kirker på Biri, Seegård og Nykirke fra kl. 12.00-14.00. Gjøvik kirke fra kl. 12.00-16.00 og Vardal kirke fra klokken 12.00-20.00 med minnesmarkering fra kl. 18.00.

Minnemarkering 22. juli – 10 år etter – Gjøvik kommune (gjovik.kommune.no) 


Østre Toten:

Det blir kransenedleggelse ved Minnemonumentet «Samlet», rådhuset klokka 17.00. Minnemarkering i Hoff kirke klokka 18.00. Musikalske innslag og lystenning.

Lett bevertning på Bygdestua i etterkant.

https://www.ototen.no/aktuelt/minnemarkering-22-juli.13017.aspx


Hamar/Stange/Løten/Ringsaker:

Felles arrangement.

Hamar: Gudstjeneste i Hamar domkirke kl. 18.00.

Stange: Minnesmarkering kl. 12.30-14.00 ved minnesmerket foran Stange Bibliotek.


Nord-Odal:

Minnegudstjeneste fra Sand kirke kl. 18.00. Umiddelbart etter gudstjenesten blir det prosesjon til minnesmerket og appell v/ Mari Føsker.

https://www.nord-odal.kommune.no/article52440-17179.html


Grue:

Konsert/minnemarkering i Grue kirke kl. 18.00.

Nasjonale markeringer

Gjennom hele dagen vil det foregå nasjonale minnemarkeringer på de sentrale stedene i 22. juli-terroren. I regjeringskvartalet, hvor åtte personer mistet livet, vil både kongehuset og regjeringen være til stede, sammen med Den nasjonale støttegruppen og AUF. Dette vil bli sendt digitalt fra kl. 09.00.

Deretter vil det bli gudstjeneste med lystenning, lesning og musikk kl. 11.00 i Oslo domkirke. Biskop Kari Veiteberg vil holde preken, og Jens Stoltenberg vil holde tale, samt at AUF, støttegruppen og representanter fra ulike religioner har lystenning.

Når gudstjenesten er slutt, vil det bli ringt med kirkeklokker over hele landet, for å vise at kirken går i forbønn for alle som er berørt av 22. juli. I Innlandet er det et tjuetalls åpne kirker på dette tidspunktet, og i tillegg vil mange kirker ha egne minnemarkeringer denne dagen.

10 års markering 22. juli – Hamar biskop og bispedømmeråd (kirken.no)

I Hole kirke starter en gudstjeneste starter kl. 13.00, hvor medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være til stede.

På Utøya, hvor 69 mennesker mister livet, vil det være en stor markering fra kl. 15.00, som sendes på NRK. Også her vil statsministeren og kongehuset være til stede, samt etterlatte og overlevende, og representanter fra AUF og Arbeiderpartiet. Blant annet blir det nedlagt krans ved et medlem fra kongehuset, statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, AUFs leder Astrid W. E. Hoem, og Lisbeth Kristine Røyneland, leder av Den nasjonale støttegruppen.

På kvelden kl. 19.55 starter et nasjonalt minnearrangement i Oslo Spektrum, som vil bestå av taler, navneopplesning, og ulike kulturelle innslag. Hans Majestet Kong Harald vil holde hovedtalen. Andre talere er statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid W. E. Hoem. Her deltar mange berørte som publikum, og arrangementet vil bli sendt direkte på NRK1.

2021-07-19T23:17:44+02:0019. juli, 2021|

Markeringer 22. juli 2021

Foto: 22. juli-senteret

Torsdag 22. juli er det 10 år siden terrorangrepene på regjeringskvartalet i Oslo, og på AUF sin sommerleir på Utøya, 22. juli 2011.

Det ringes fra alle kirkene

– Klokken 12.00 ringes det fra alle kirker i Sør-Aurdal, i 5 minutter. Det er åpne kirker i Begnadalen og Bagn fra klokken 12.00 til 13.00. I tillegg er jo dette midt i guidesesongen så begge stavkirkene er åpne, forteller kirkeverge i Sør-Aurdal, Liv Barbro Veimodet.

I Nord-Aurdal ringes det også fra alle kirkene i fem minutter rett etter den TV-sendte gudstjenesten fra Oslo Domkirke, klokken 11.00 – 12.00. Det oppfordres til å lytte og minnes.

Tingnes kirke

Nord-Aurdal kirkelige fellesråd inviterer til markering i Tingnes kirke klokken 12.00 – 12.30.

 • Appell ved Håvard Halvorsen (Ap), varaordfører i Nord-Aurdal.
 • Musikk v/ Sunniva og Øystein Hovrud.
 • Markeringen og andre innslag ledes av sokneprest Kristine Inderhaug.

– Nord-Aurdal hadde innbyggere på Utøya, såvidt meg bekjent var det ingen fra Sør-Aurdal som ble direkte eller indirekte rammet. Det er nok grunnen til at Nord – Aurdal velger å ha prest tilstede, sier Liv Barbro Veimodet.

Det blir åpen kirke med mulighet for lystenning og samtale med soknepresten i etterkant av markeringen og på ettermiddagen, klokken 12.30 – 13.30 og klokken 17.00 – 19.00.

2021-07-19T13:32:21+02:0017. juli, 2021|

Vellykket sykkelritt i helgen

Sist torsdag til søndag gikk sykkelrittet UNO-X Tour Te Fjells av stabelen med totalt rundt 300 deltakere. Arrangøren, CK Valdres, har hatt hjelp av 120 frivillige.

Nesten bare positive tilbakemeldinger

Rittleder Ole Christian Nymoen i CK Valdres er storfornøyd med helgen. Også arrangementsansvarlig i Norges Cykleforbund, Cato Karbøl, hadde bare positivt å si om arrangementet.

– Syklister, støtteapparat, politi, tilskuere og arrangør; alle har de kun kommet med positive tilbakemeldinger på Tour Te Fjells. Men jeg har også snakket med noen som har vært negative til arrangementet, forteller informasjonsansvarlig Øystein Engelsen. – Det største problemet vi hadde var trafikken på vestsiden av Strandefjorden på søndag, da vi stengte E-16 mellom Fagernes og Leira, legger han til.

Her var det full stans retning Leira og Aurdal, og politiet ba etterhvert mange av bilene snu og kjøre tilbake til Ulnes og E-16. Sykkelrittet var da slutt og det var åpnet opp mellom Fagernes og Leira. En annen utfordring var at de som har med veimerking å gjøre, hadde planlagt å merke E-16 mellom Ulnes og Fagernes på samme tid. Dette skapte lange køer og farlige forbikjøringer på omkjøringsveien.

Informasjonsansvarlig Øystein Engelsen. Foto: Privat

Få skader

De første dagene av Tour Te Fjells forløp uten skader. Selv bakken fra bommen på Høgemyr og ned til Bagn gikk smertefritt. Men på søndag var det noen syklister som gikk i bakken. Verst gikk det utover en junior som ble sendt til sykehuset på Gjøvik.

– Bortsett fra dette har rittet gått smertefritt for seg. Vi tar alltid høyde for skader, men det har etter forholdende, gått veldig bra, sier Engelsen.

Heiet

Fredag 9. juli passerte etappene Bagn og Reinli, både på morgenen og kvelden. Fredag morgen var barnehagene i Reinli og Vestringsbygda ute og skapte god stemning langs løypa. De tok oppfordringen fra rittledelsen og sto ute med flagg og bjeller.

Denne videoen av barn og voksne i Reinli barnehage, har vi fått tilsendt fra CK Valdres. Nederst i saken kan du se flere bilder og video fra de etappene som gikk gjennom Liagrenda.

Resultater og flere bilder kan også sees her: https://www.facebook.com/tourtefjells/ og https://tourtefjells.no

 

2021-07-16T18:32:44+02:0016. juli, 2021|

Lanserer alt-i-ett-app for både innbyggere og turister

Niels Røine (prosjektleder, Visit Lillehammer) Liv Bjerke (rådgiver reiseliv, Innlandet fylkeskommune), Bente Nysæter (Destinasjon Trysil), Kjerstin Lundgård (hovedutvalg for kultur, Innlandet fylkeskommune) og Gudrun Sanaker Lohne (leder, Destinasjon Trysil). Foto: Jonas Sjøgren

Mobilappen «Mitt sted» skal gi deg all informasjonen du trenger, enten du er fastboende, hytteeier eller turist.

Innlandet er første region ut med en alt-i-ett-app som gjør det mulig for brukerne å finne den informasjonen de trenger på samme sted.

– Du som turist, hytteeier eller innbygger definerer hva du er interessert i. Er du interessert i sykkel, så krysser du av for det. Er du interessert i kultur så krysser du av for det. Da får du oversikt over alt som finnes der du er akkurat i øyeblikket, eller dit du skal reise, sier rådgiver for reiseliv i Innlandet fylkeskommune, Liv Bjerke.

Destinasjon Trysil tar i bruk en testversjon for utvalgte brukere nå i sommer. Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket Reiseliv, Visit Valdres og Destinasjon Trysil lanserer for allmenn bruk i løpet av høsten 2021. Resten av destinasjonene tar løsningen i bruk i løpet av 2022.

Større ansvar for vertskapsrollen

Gjennom «Mitt sted» skal destinasjonsselskapene, i samarbeid med sine respektive kommuner, ta større ansvar for vertskapsrollen ovenfor deltidsinnbyggere og innbyggere. Tidligere sto tilreisende sentralt, men nå skal alle ivaretas. Informasjonen hentes automatisk fra definerte nettsider og sosiale medier.

– Tradisjonelt har destinasjonsselskapene konsentrert mye av sin virksomhet rundt markedsføring ovenfor potensielt tilreisende til de ulike regionene. Det være seg utlendinger eller nordmenn fra andre landsdeler. Men i innlandet er det 90 000 hytter og cirka 400 000 deltidsboligbrukere som er hyppig besøkende, sier prosjektleder for «Mitt sted» Niels Røine i Visit Lillehammer.

Han påpeker at i tillegg reiser innbyggerne mye mer rundt i sitt eget fylke enn tidligere.

– Derfor har destinasjonsselskapene og deres medlemmer fått langt større fokus på å nå fram til disse målgruppene med innhold fra ulike tilbydere av aktiviteter, arrangementer og festivaler.

Kommunene er også svært interessert i å nå ut til hyttefolket gjennom denne appen. Aktuelle tema kan være vann, strøm, planer, beiterettigheter, samt lover og regler knyttet til gjerder rundt hytta.

Les mer på Innlandet fylkeskommune 

2021-07-10T18:35:20+02:0010. juli, 2021|

Sommerhandel på Bangsmoen?

Bangsmoen Husflidslag har stor variasjon i vareutvalget sitt, både utstyr og gaver til hus og hytte og ikke minst mye godt for ganen. Det er ikke uten grunn at de er årets kulturprisvinnere! Omtrent 60 husflidsprodusenter selger varene sine her, og de har salg av kaffe og deilige vafler. Husk å avlegge Bangsmoen en visitt i sommer!

Åpningstidene i sommer er klokken 11.00 til 16.00 hver torsdag, fredag og lørdag.

 

2021-07-10T17:49:34+02:0010. juli, 2021|

Valg 2021 – Står du i manntallet?

Manntallet for Sør-Aurdal kommune legges ut til gjennomsyn i ekspedisjonen på Tingvoll, biblioteket i Bagn, Matkroken Reinli, Begna Dagligvare, Joker Hedalen og Matkroken Hedalen.

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg.

Har du flyttet fra en kommune etter 30. juni i år, er du fortsatt registrert og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. I så fall kan du på selve valgdagen KUN stemme i den kommunen du flyttet fra. Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du vil frem til 10. september 2021.

Krav om retting i manntallet skal være skriftlig og grunngitt. Krav om retting sendes til valgstyret i Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn. Eller på e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no 

2021-07-07T22:33:37+02:007. juli, 2021|

Siste nytt fra kommunen

Plan og teknisk stengt uke 29, 30 og 31

I ukene 29, 30 og 31 er plan og teknisk stengt på grunn av ferie. For henvendelser som haster som gjelder kommunal veg, vann og avløp, kan du ta kontakt på vakttelefon.

Gjelder det generelle henvendelser for kommunal veg kan skjema for dette brukes via kommunens nettside.

Bruk av kommunen sine større møterom

Det er satt begrensninger i hvor mange som kan være tilstede i kommunen sine større møterom, og regler for bruk av rommene med tanke på smittevern.

 • Max antall personer i kommunestyresalen: 10.
 • Max antall personer dersom ordførerkontoret slåes sammen med kommunestyresalen: 15.
 • Max antall personer i C-blokka: 30.
 • Max antall personer i Sør-Aurdalshallen (hele hallen): 100.
 • Møtearrangør:
  • Har ansvar for smittevern.
  • Må påse at deltagere taes inn/ut i grupper slik at det ikke oppstår kø, og unngå kø i pauser.
  • Må sørge for at de som deltar overholder smittevernregler inkludert 1 meters avstand.

Anbud vintervedlikehold 2021-2025

Rammeavtale for vintervedlikehold på veier og plasser i Sør-Aurdal kommune for perioden 2021-2025 er nå kunngjort som åpen anbudskonkurranse. Frist for innlevering av tilbud er 20.08.2021.

Link til konkurransen i vårt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) finner du her

For å kunne levere tilbud i denne konkurransen må du, etter å trykket på linken, registrere en brukerprofil. Det gjøres enklest ved å trykke på «Online registrering» øverst på siden. Etter å ha logget inn kan du se tilgjengelige dokumenter i konkurransen.

For innloggingsproblemer kan du følge denne linken for support på nett; Mercell Support

Ønsker du å snakke med support for hjelp inne i KGV, kan de nås på tlf 23 96 00 10.

2021-07-07T22:23:26+02:007. juli, 2021|
Go to Top