About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 357 blog entries.

Føler Sør-Aurdal er på vei opp og frem

Leserinnlegg fra Roger Kjensrud

Høsten 2019 ble jeg valgt inn i kommunestyret i Sør-Aurdal, noe som for meg var en ukjent sti , og selv om jeg tidligere har fulgt med fra sidelinjen visste jeg ikke helt hva som kom til å møte meg i rollen som lokalpolitiker.

Hilsenen vi fikk med oss inn i denne perioden var at det var så trangt og lite handlingsrom at det var ikke mye vi kom til å få utrettet. Jeg må si at den setningen gjorde meg betenkt, men det trigga meg og mine partikolleger veldig til å jobbe hardt for å motbevise disse påstandene. Jeg føler vi har rett, jeg føler Sør-Aurdal kommune er på rett vei.

I kommunestyret er det en god blanding av folkevalgte som utfyller hverandre på en veldig fin måte, samarbeidet med administrasjonen er godt og etter min mening blir det bedre og bedre. Dette er nøkkelen til en snuopperasjon for kommunen. Det handler først og fremst om kommunikasjon, forståelse for og det å bli kjent med hverandre. Skal vi kunne finne gode løsninger, må vi kjenne innbyggerne og bygdene, ha engasjement som gir oss beskjed om hva som føles rett og galt. Dette  formidles gjennom de folkevalgte, og sammen med administrasjonen finnes det for det meste gode resultater.

I gjennom mitt vikariat som fast medlem av formannskapet, har jeg også  gleden av å jobbe i administrasjonsutvalget. Her får jeg mye av den dialogen jeg tidligere har savnet som del av kommunestyret. Her kan jeg virkelig få et inntrykk av hvordan våre ansatte opplever arbeidsdagen, noe som jeg tar med meg til min partigruppe. Dialogen med personal, fagforbundet og utdanningsforbundet er veldig viktig for oss i kommunestyret når vi skal ta våre vurderinger og avgjørelser. Vi skal ivareta våre innbyggere og våre ansatte. Jeg vil benytte anledningen til å takke ansatte i Sør-Aurdal kommune for jobben dere gjør, det jobbes mye og godt.

Det er mange grunner til optimisme, det er bl.a. nyetableringer i næringslivet, veletablerte bedrifter bygger ut og satser nytt, det bygges og utvikles på Begna Industriområde, satsing i landbruket, utvikling i hyttemarkedet og økt turisme. Det utlyses mange ledige stillinger i forskjellige yrker. Boliger begynner å komme i omløp, dette gir mulighet for folk å etablere seg om det så er på småbruk, boliger i kommunale felt eller leiligheter. Bomuligheter er et av hovedsatsingene til Mitt Sør-Aurdal å kartlegge, den store jobben er så vidt begynt og vi ser allerede resultater. Ny kommunedelplan for Bagn er snart på plass, planen viser et stort potensial for utvikling og muligheter for nytenkning. Her blir det fra kommunen sin del tilrettelagt for satsing fra lokalt næringsliv og muligheter til å utforme sentrum på en ny moderne måte.

Ungdommen er stas, jeg ser og møter en god og hardtarbeidende ungdom i Sør-Aurdal. Ansvaret vi har for å ivareta og satse på disse, mener jeg er noe av vår viktigste oppgave. Vi skal gi dem muligheten til å jobbe i ferier, gi dem lærlingplasser og gode arbeidsforhold. Etter endt utdanning skal vi strekke oss langt for å få dem tilbake til kommunen med fulltids jobbtilbud. Ungdommen skal inkluderes i frivillige organisajoner og vi skal lytte til deres behov slik at vi kan gi tilbake noe av den inspirasjonen de unge gir oss.

Som lokalpolitiker ser jeg det jobbes hardt og godt i kommunen, vi har fortsatt utfordringer, men det tror jeg også er viktig å ha for å utvikle oss videre og jobbe riktig også i fremtida. Jeg synes så absolutt det er interessant å jobbe med det politiske og se hvilke begrensninger og muligheter vi har fra en annen synsvinkel enn jeg tidligere har hatt.

Jeg ser vi har handlingsrom og kvaliteter til å jobbe for å opprettholde innbyggertallet i kommunen, til å beholde ungdommen og gjøre Sør-Aurdal kommune til en attraktiv kommune å bo i.

Vi må være positive og jobbe sammen. For meg er Sør-Aurdal på vei opp og frem!

Roger Kjensrud, vikarierende gruppeleder Sør-Aurdal Arbeiderparti

2021-05-05T23:13:20+02:005. mai, 2021|

Elevbedrifter

Årets elevbedrifter ved SAUS er i gang. Trenger du hjelp med noe, så er det mange tjenestevillige elever i gang.

Bedriftene er som følger:

 • Bagn Bilvask EB (vasker bilen utvendig og innvendig). Mobil 957 47 734.
 • Kapp og kløyv EB (produserer ved). Mobil 476 18 300.
 • Søtt og Gødt EB (lager karameller og cakepops). Mobil 902 86 898.
 • Bagn Husservice EB (vaktmestertjenester). Mobil 916 94 027.
 • SAUS Aktivitetsskole (aktiviteter for 1. – 4. klassinger). Mobil 987 64 866.
 • SAUS Fotballskole (fotballskole for 5. – 7. klassinger). Mobil 974 71 771.
2021-05-05T18:58:41+02:005. mai, 2021|

Besøksrutiner ved Sør-Aurdalsheimen

Oppdaterte besøksrutiner ved Sør-Aurdalsheimen pr. 1.5.21:

 • Dørene er låst for å forebygge smittespredning.
 • Besøk avtales med avdelingen hverdager mellom kl. 10 – 15, helst en dag på forhånd. Besøkene som avtales legges til tidspunkt hvor avdelingen har kapasitet i forhold til bemanning og daglig drift, slik at smittevernhensyn ivaretas.
  • Austgarn  61348715
  • Øvre Midtgarn  61348714
  • Vestgarn  61348712
  • Solstugu  61348744
  • Midtgarn  61348717
  • Rehab  61348718
 • Besøket begrenses til en familie (husstand) eller to personer hvis ikke de er fra samme husstand.
 • Pårørende som har luftveissymptomer, er i hjemmekarantene, er sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19, kan ikke komme på besøk.
 • Pårørende kan ha med gaver og blomster til pasientene. Dersom besøkende har med mat, er håndhygiene særlig viktig.
 • Personell møter besøkende ved hovedinngang. Ved planlagt utebesøk følger personalet pasienten ut. Besøkende har på seg munnbind på tur ut og inn fra sykehjemmet, men kan ta dette av seg inne hos pasienten de besøker.
 • Håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Avdelingene fører besøksprotokoll jmf. Nasjonale retningslinjer. Besøksprotokoll makuleres etter 10 dager. Vi fortsetter med dette inntil videre i tilfelle smittesporing.
 • Hvis både pasienten og den besøkende er fullvaksinert, kan de nå ha fysisk kontakt.
 • Vaksinerte pasienter kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og det må være de samme over tid.

De restriksjoner som gjelder i den kommunen du bor i, gjelder også ved besøk i Sør-Aurdal kommune.

2021-05-04T16:09:39+02:005. mai, 2021|

Positivprisen 2020

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 26 ganger.

I statuttene for prisen, §2, står det at prisen skal gå til: «Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape / spre positive ideer / holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å «stikke hodet fram». Kandidaten skal være en «Sør-Aurdøl».

Positivprisen har sin opprinnelse innen næringsarbeidet i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidatene.

Prisen er på 5.000 kroner, og vinneren får diplom og blomster.

Vi ber om at forslag til kandidater til Positivprisen 2019. Forslagene sendes skriftelig til Sør-Aurdal kommune: postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller til Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, innen 18. mai.

Tidligere vinnere av positivprisen:

1990  Hølerafossens Festelige Menneskeforening

1991  Bete Beitski AS

1992  Bragerhaug AS

1993  Vassfarfoten

1994  Solheim Kristen Turistheim

1995  Begna Bruk

1996  Ikke utdelt

1997  Ikke utdelt

1998  Svein Breen

1999  Jan Bragerhaug

2000  Ute og Tor Tronrud

2001  Ole Arne Kvålshaugen

2002  Andreas Råheim

2003  Nils Arne Bergsund

2004  Vidar Stavedal

2005  Ola Kleven

2006  Ikke utdelt

2007  Ikke utdelt

2008  Edel Bakken

2009  Håvard Sukke

2010  Promek

2011  Valdrestunet Matsenter

2012  Heidi Moen

2013  Joker Hedalen

2014  Matkroken Reinli

2015  Sjur Olmhus

2016  Valdres Mathus

2017  Bakeriet i Bagn

2018  Valdres Skigaard

2019   Fekjær Psykriatriske Senter

2021-05-04T13:30:41+02:004. mai, 2021|

Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir raskere vaksinert

Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer.

Personer i alderen 18 til 44 år vil ifølge foreløpige estimater fra FHI kunne få tilbud om vaksine opptil fem uker tidligere enn forventet i det nøkterne vaksineringsscenarioet.

Nyere data på immunrespons etter vaksinasjon med mRNA-vaksine og etter gjennomgått covid-19 sykdom antyder lang varighet av antistoffer mot S-proteinet fra SARS-CoV-2, og at forskjellen i antistoffnivå fra 6 til 12 uker etter vaksinasjon kun er minimal. Andre land har også valgt en strategi med økt intervall mellom første og andre dose.

Ikrafttredelse

Endringen trer i kraft fra mandag 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

Det at intervallet mellom dosene økes betyr ikke at vaksinerte kan droppe andre dose. Man er først fullvaksinert når man har fått andre vaksinedose.

Kilde: Statsforvalteren i Innlandet

2021-05-04T13:04:36+02:004. mai, 2021|

Dugnad

Foto: Inger Lise Thorsrud

Grunnet dårlig vær er dugnaden utsatt til tirsdag 11. mai klokken 18.00.

Vi håper at de som har mulighet, tar med riva og kommer på dugnad. Grunnet korona kan vi dessverre ikke servere noe, vi minner også om å holde god avstand.

Velkomne skal dere være.

2021-05-03T19:18:19+02:003. mai, 2021|

Årsmøte i frivilligsentralen

Eiere av Frivilligsentralen i Sør-Aurdal innkalles til årsmøte.

Tirsdag 31. mai 2021 klokken 19.00, i C-blokka på SAUS.

Til behandling: Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes styret innen 25. mai 2021, på e-post til post@sor-aurdal.frivilligsentral.no

Eiere av Frivilligsentralen har mottatt skriftlig melding om årsmøte. Eieres representanter møter med tale- og stemmerett. Andre med tilknytning til sentralen har møte- og talerett.

Vel møtt!

Mvh.

Styret.

2021-05-03T17:40:28+02:003. mai, 2021|

JOB:U – Sommerjobb for ungdom

Vil du ha en sommerjobb ute i naturen?

Er du ungdom mellom 15-25 år og er interessert og nysgjerrig på skogbruk? Eller kanskje du rett og slett bare er på jakt etter en sommerjobb der du kan være ute? Da kan en sommerjobb i JOB:U være akkurat det du er ute etter.

JOB:U – 2021 samarbeider nå med flere i Innlandet. I år skal vi samle lag til sommerjobb i skogen i Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Løten, Stange-Romedal, Åmot, Stor-Elvdal, Sør-Aurdal, Hadeland, Nordre Land og muligens Lillehammer.

Her kan du se hva andre ungdommer sier om sommerjobben selv: Ungdom intervju på NRK1

Oppgavene vil være å drive ungskogpleie med ryddesag. Jobben vil først og fremst være tre uker, men kan strekke seg lengre.

JOB:U – 2021

I år skal vi samle ungdom til sommerjobb i skogen i Sør-Aurdal. 3-4 ungdommer tilbys sommerjobb som går ut på å utføre ungskogpleie med ryddesag. Det vil bli tilbudt kurs i ungskogpleie og du får kursbevis, om du ikke har det fra før. Det er en fordel om du er i god fysisk form.

Kvalifikasjoner:

 • ivrig og motivert
 • pliktoppfyllende og evne å samarbeide med flere

Du får:

 • kurs m/ kursbevis i ungskogpleie
 • være mye ute
 • en fysisk jobb
 • erfaring og kontakt med skogbruket

Timelønn etter tariff.

Søknad og CV sendes til: espen.nerodegard@sor-aurdal.kommune.no

Søknadsfrist 10. mai.

2021-05-02T19:51:46+02:003. mai, 2021|

Påmelding til 17. mai kortesje i Nord-Aurdal 2021

17. mai blir i år som i fjor spesiell, men utrolig innholdsrik, grandios og godt dokumentert! Bli med på en fengende flott feiring og meld deg på bilkortesjen!

Toget vil gå i hastigheter inntil 30 km/t – så moped, traktor, atv og lignende som kan opprettholde trafikkflyt må gjerne følge toget.

Oppmøte: Parkeringen til Amfi Valdres, Leira, fra klokken 12.00. Kortesje fra 13.00 – 15.00.

Meld deg på her

Ruten: 
Leira – Aurdal – Vestringsbygda – Vestsida til Ulnes – Ulnes – Fagernes – Garlivegen – Leira.

Vi ber om et telefonnummer for å kunne sende dere oppdateringer og eventuelle endringer raskt og effektivt. 

Spørsmål kan stilles til:
E-post lars.isachsen.jemterud@nord-aurdal.kommune.no, eller på telefon 984 46 682 (08.00 – 16.00).

Informasjon om oppstillingsplasser for hver kategori m.m. blir sendt ut på epost i god tid før 17. mai.

Ved å melde deg på godtar du følgende:

 • Det ikke er tillatt å forlate kjøretøyet under oppstillingen på Leira. Dette av smittevernhensyn og som en klar forutsetning for at kjøretøykortesjen kan finne sted.
 • Det er heller ikke tillatt å forlate eller stige på noen av kjøretøyene mens kortesjen pågår. Dette av hensyn til trafikksikkerheten.
 • Trafikkreglene skal følges av alle deltakere og andre.
 • Det skal kjøres med normal avstand mellom kjøretøyene.
 • Det er ikke tillatt å kjøre forbi hverandre i kortesjen.
 • Utrykningskjøretøy skal kunne passere uhindret.
 • Ingen i russebilene skal kaste russekort ut av bilene eller på noen annen måte dele ut russekort.
 • Hold flyten i kortesjen så det ikke blir kø.

Alle som vil delta i kortesjen må registrere seg.

Med forbehold om endringer!

VEL MØTT!

2021-05-02T18:12:20+02:002. mai, 2021|
Go to Top