About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 395 blog entries.

Til alle Reinlinger

Soknerådet inviterer til gratis omvisning i Reinli stavkirke med Marianne Jensen, onsdag 30. juni og onsdag 7. juli klokken 18.00.
 
Meld dere på innen mandagen før, til Inger Lise på telefon 959 04 840. Send en melding.
 
Dette er en flott mulighet til å bli bedre kjent med stavkirken og dens historie.
 
Mvh. Reinli sokneråd 
 
2021-06-23T10:40:40+02:0023. juni, 2021|

Jeg er lei av å være frustrert

Tekst og foto: Elin Veimodet

Jeg har siden så lenge jeg kan huske drømt om å jobbe med mennesker. Da jeg var yngre sa jeg at jeg ville bli «gamlepleier». Jeg ønsket å jobbe med mennesker, og aller helst eldre mennesker. Tiden gikk med flere sommerjobber på sykehjem og mange praksiser i ulike deler av helsevesenet. Nå har jeg vært utdannet i ett år og endte opp med jobb på sykehjem. Dette skulle jo være en drøm som gikk i oppfyllelse det? På mange måter så er det det. Jeg jobber med den pasientgruppen jeg ønsker, jeg jobber med gode kollegaer, jeg har spennende arbeidsoppgaver, men jeg er mest av alt frustrert.

Min drømmejobb har sjokkert meg. Det var ikke slik som jeg trodde. Min drømmejobb har knust hjertet mitt. For alt jeg vil er å være der for pasientene mine. Ha tid til dem og til deres pårørende, samtidig som alle arbeidsoppgaver som trengs utføres, blir utført på beste måte. Dette er ikke virkeligheten. Det snakkes mye om hvordan «menneskene i de hvite uniformene» løper på jobb. Det er ikke nytt, og det er kanskje rett og slett blitt «gammelt nytt». Det vil jeg aldri godta. Jeg vil aldri godta at mennesker som ikke selv er i denne jobben og som ikke selv kjenner på den frustrasjonen, skal få mene at dette har vi hørt før, og dermed ikke gjøre noe med. Det blir nemlig ikke færre arbeidsoppgaver, eller flere folk til å fordele disse arbeidsoppgavene på. Vi må bare løpe fortere.

Vi jobber med mennesker. Hvis vi gjør en feil, kan det ha fatale konsekvenser. Og det BLIR gjort feil. Heldigvis er de som regel små og av liten alvorlighetsgrad, men det skjer også feil som er svært alvorlig og alarmerende. Og det som kanskje frustrerer meg mest av alt, er at uansett hvor stor eller liten denne feilen er, så gjør det noe med mennesket bak. Mennesket som tross alt bare er et menneske, men som på grunn av absurd arbeidspress ikke har tid til å gjøre gode nok kontroller slik at feil unngås.

Helsevesenet trenger ledere som vet hva de snakker om. Vi trenger ledere som også jobber på bakken, og som derav har et grunnlag for hva de bestemmer. Vi trenger ledere som ikke teller hoder, men teller arbeidsoppgaver. Og jeg vet at disse lederne har et enormt ansvar selv og som ikke har de pengene de burde hatt for å gjøre helsevesenet bedre. Det er da politikerne må ta på seg jobben de faktisk selv har valgt, og begynne å kjempe for helse, ikke bare skole og oppvekst. For ja, du trenger skole for å komme langt i livet, men du trenger helse for å leve.

Jeg er lei av å være frustrert. Jeg er lei av å kjenne på dårlig samvittighet og dårlig humør på grunn av arbeidspress. Jeg er lei av å høre at det er slik det er å jobbe i helsevesenet. For det er kanskje slik det er, men det er ikke slik det skal være. Alle fortjener god helse, også vi som jobber i helsevesenet.

2021-06-23T04:55:58+02:0023. juni, 2021|

Beredskap for barn og unge i sommerferien

I sommermånedene er det av erfaring økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og / eller andre former for vold.

Regjeringen har sendt ut brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med sommerferien. Dette er særlig relevant for grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, psykisk helsetjeneste, NAV-kontorer, barnevernstjenesten og familievernet. Vi ber alle gjøre seg kjent med innholdet i brevet i sin helhet, og de aktuelle nettressurser og hjelpetjenestene.

Beredskapen i sommer må særlig planlegge for å:

 • Redusere negative konsekvenser av covid-19 pandemien for sårbare barn og unge.
 • Kunne bistå barn og unge som står i fare for eller opplever ufrivillige utenlandsopphold.
 • Sikre at ansatte har god kjennskap om meldeplikten til barnevernet og avvergingsplikten etter straffeloven.

Det er viktig at barn og unge vet hvor de kan få hjelp. Kommunene oppfordres til å ha målrettet informasjon til barn og unge f.eks. på sine hjemmesider og i andre relevante kanaler der barn og unge er.

Barn og unge kan ringe direkte hit:

Dersom hjelpeapparatet trenger råd og veiledning:

 • Politi: 02800 eller nødnummer 112.
 • Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996, Bufdir. på telefon 466 15 000 (hverdager klokken 08:00-15:45).
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: https://rodekorstelefonen.no/ / telefon 815 55 201 (mandag- fredag klokken 09:00 – 16:00).
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Telefon: 478 09 050 (mandag-fredag klokken 09:00 -15:00).
 • Spesialutsendinger ved utvalgte utenriksstasjoner (integreringsrådgivere). Ved bekymring for at barn og unge kan bli ufrivillig tilbakeholdt i utlandet kan integreringsrådgiverne kontaktes.
 • Utenriksdepartementets operative senter (UDops) på telefon +47 23 95 00 00 (hele døgnet).

I beredskapsbrevet er det informasjon og lenker til en mer utfyllende liste med kontakter og relevante instanser.

Last ned beredskapsbrevet her

2021-06-21T06:29:04+02:0020. juni, 2021|

Norsk Massivtre AS mottok positivprisen for 2020

Torsdag 17. juni mottok Norsk Massivtre AS positivprisen i Sør-Aurdal, for 2020.

– Medarbeiderene er positive i ordets rette forstand! Så en positivpris var på sin plass, og helt fortjent, sa daglig leder Arild Øvergaard etter overrekkelsen. Med seg på utdelingen hadde Øvergaard Jonn Kulterud, Tone Allergoth, Henning Brunstad og Knut Lundem Hougsrud, for å motta prisen.

– På Begna har vi flere bedrifter som brukere av skogens råvarer, en av disse er Norsk Massivtre AS. Treklynga i Begnadalen er blitt et begrep som blir bedre og bedre kjent takket være bedrifter som Norsk Massivtre AS og Begna Bruk AS, sier varaordfører i Sør-Aurdal, Olav Kristian Huseby. Varaordføreren delte ut prisen på kommunestyremøtet torsdag 17. juni.

Her kan du lese talen til Huseby, i forbindelse med utdelingen av prisen:

Om bedriften og betydningen for Sør-Aurdal

Norsk Massivtre AS startet opp for 13 år siden. Bedriften ledes av Arild Øvergaard, og han er en av aksjonærene. Noen andre aksjonærer finner vi også i Sør-Aurdal.

Bedriften har bygd seg forsiktig opp ved at overskudd har blitt investert i bedriften og ført til nye maskiner og større produksjonslokaler.

Med et internasjonalt miljø på 14 ansatte omsetter de for mellom 10 og 12 millioner kroner i året, og med ringvirkningene utover i kommunen er de en viktig arbeidsplass i Sør-Aurdal.

Eksempel på dette er vinterens investering i en ny jigg, som mer enn doblet produksjonskapasiteten. Jiggen ble produsert av Promek AS lenger opp i dalen, og Eltrik AS på Begna sto for montering og elektrisk styring. Denne jiggen forstår vi vil gi en bedre flyt i produksjonen og dermed bedre lønnsomhet.

Om massivtre

Massivtre er forskjellig fra limtre ved at de skrur sammen elementene. De limes ikke. Det kan deretter sette sammen i seksjoner. Det kan lages veldig mye forskjellig i tre, det er mer fleksible enn krysslimt og kan lage en stor variasjon av elementer, som spile-elementer og buet-elementer.

Produksjoner i massivtre er en meget miljøvennlig måte å utnytte trevirket på. De kan bruke materialer av forskjellig kvalitet og monteringen er også fleksibel og miljøvennlig.

Massivtre er en klimavennlig byggemetode som bidrar til et godt innemiljø i hjemmet. Massivtre gir både langtidslagring av karbon og har gode egenskaper når det gjelder varme, fukt, akustikk og brannmotstand. Bygninger i massivtre er sikrere mot brann enn om de skulle vært bygget i stål og betong.

Fremover

Vi gleder oss til å følge bedriften videre og håper at vi kan bidra til videre utvikling i treklynga på Begna.

Vi vet at noen leveranser har gått til kunder i Valdres, og at landbruket har vært gode kunder hos Norsk  Massivtre AS, men slik vi forstår, går de fleste leveransene ut av dalen. Vi håper snart å få se den nye visningshytta ved Bagn. Vi kan også tenke oss å høre mer om utviklingen av treplugger i produksjonen i stedet for stålskruer.

Arild og de andre i bedriften har også vist seg som gode ambassadører for næringslivet i Sør-Aurdal og aktivt vært med på å skape samhold mellom bedrifter i forskjellige bransjer.

Det er derfor en ære å få dele ut årets Positivpris til bedriften Norsk Massivtre AS.

Varaordfører Olav Kristian Huseby sammen med ansatte i Norsk Massivtre AS. Foto: Arne Heimestøl

2021-06-20T00:13:42+02:0018. juni, 2021|

Høyhastighets bredbånd til alle i 2025

Tekst og foto: Rune René Kristiansen, Innlandet fylkeskommune

Alle innbyggerne i Innlandet skal få tilgang på minst 100 megabit i sekundet.

Fylkestinget vedtok onsdag «Strategi for utbygging av infrastruktur for bredbånd og mobil» for perioden 2021 til 2025.

Innlandet fylkeskommunes bredbånds- og mobilstrategi skal bidra til at flest mulig husstander og bedrifter i fylket får tilgang til høyhastighets bredbånd og har tilgang til mobile tjenester. Det er et mål at denne utbyggingen skal skje så raskt som mulig.

80 prosent bredbåndsdekning i dag

Ifølge Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet er det 20 prosent, eller 35 377 av de 176 886 husstandene i Innlandet som ikke har tilbud om 100 Mbit/s bredbånd i dag. Fire prosent, altså 7 000 husstander, mangler tilgang på 30 Mbit/s bredbånd. Regjeringen har satt som mål at minst 90 prosent av husstandene på landsbasis skal ha tilgang til 100 Mbit/s i løpet av 2020.

Av de om lag 35 000 husstandene som ikke har tilbud om høyhastighets bredbånd i dag, foreligger det planer om utbygging for omtrent 12 500 av dem. Dette betyr at det gjenstår 23 000 husstander for å oppnå full bredbåndsdekning i Innlandet.

To milliarder kroner – ti år

Fylkeskommunens ansvar er å bistå der markedet svikter med hensyn til bredbåndstilgang. Innlandet fylkeskommune skal jobbe for at alle innbyggere i fylket skal kunne nyte grunnleggende digitale offentlige tjenester.

Ifølge strategidokumentet vil det koste 1,95 milliarder kroner å bygge ut høyhastighets bredbånd til alle. Staten og fylkeskommunens andel av kostnadene er beregnet til én milliard kroner. I 2019 fikk gamle Hedmark og Oppland fylker til sammen 98,5 millioner kroner fra staten til bredbåndsutbygging. Med tilsvarende støtte i framtida, vil det ta ti år før alle i Innlandet får tilbud om høyhastighets bredbånd.

Fra 97 til 100 prosent

I strategien var det tallfestet et mål om at 97 prosent av husstandene skal ha tilgang til minst 100 Mbit/s og de resterende tre prosent skal ha tilgang til minst 30 Mbit/s.

– Det siste året har vi virkelig sett hvor viktig den digitale infrastrukturen er for å kunne fungere. Vi kan ikke reversere behovet for digital infrastruktur når vi nå forhåpentligvis går tilbake til en mer normal hverdag. Vi har i dag 80 prosent dekning med 100 Mbit/s. Dette har skjedd relativt fort, og den raske utviklingen har skjedd som følge av at vi har løftet i lag. Vi kan ikke la noen bli hengende etter. Målet bør være 100 prosent dekning. Hvem skal eventuelt de tre prosentene være, som ikke skal nyte godt av de samme godene som oss andre. Det er alltid noen som er dyrere å levere et tilbud til enn andre, enten det gjelder vei, flomsikring eller internett, sa Turid Backe-Viken (Ap).

«Ødemarkstilbud»

– Jeg er fra Trysil, og her i distriktet har vi hatt et par fotballsatsinger. I den forbindelse var det en klubbleder som snakket om at de måtte tilby «ødemarkstillegg» for å lokke til seg gode fotballspillere. Kanskje er det en form for ødemarkstillegg som må til her også? Innlandet har fått 44,4 millioner kroner i statlige midler til bredbåndsutbygging i 2021. Med denne hastigheten vil det ta 20 år før vi oppnår 100 prosent bredbåndsdekning, avsluttet Backe-Viken.

Et enstemmig fylkesting stemte for å oppjustere ambisjonene i bredbåndsstrategien til at 100 prosent av husstandene i Innlandet skal ha tilbud om 100 Mbit/s.

Hva med hyttefolket?

Johannes Wahl Gran (MDG) framholdt at Innlandet er et fylke med veldig mange deltidsinnbyggere:

– Å diskutere 97 eller 100 prosent høyhastighets bredbåndsdekning for heltidsinnbyggerne blir litt platt når vi ikke diskuterer om vi skal ha en målsetting om 10, 20 eller 40 prosent dekning for deltidsinnbyggerne våre.

MDG foreslo derfor følgende tillegg: «Fylkeskommunedirektøren bes etterstrebe at det vurderes om det samtidig bør etableres eller oppgraderes brebåndsinfrastrukturen ved all vedlikehold av eksisterende anlegg og etablering av ny infrastruktur der fylkeskommunen er part, samt overbringe denne intensjonen i kommunale og interkommunale areal-saker som behandles av fylkeskommunen.»

Forslaget fikk bare stemmer fra MDG, og falt.

Les mer i sakspapirene PS 48/2021

2021-06-18T00:18:10+02:0017. juni, 2021|

Sommerhilsen til ungdommen

Tekst, foto og video: Elin Stokkenes, Innlandet fylkeskommune

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

I 2007 var fylkesordføreren vår russ, og det er ikke så lenge siden. Han har med andre ord ikke så vanskelig for å sette seg inn i hvordan det er å være ung i en periode der ungdomstida har blitt satt litt på vent.

Deler tanker og erfaringer

Even Aleksander Hagen deler noen tanker med deg som er ung – både om tida vi har vært og er inne i, og om tida som kommer.

Even deler også noen tanker og erfaringer etter å ha kommet levende fra Utøya for ti år siden.

Se Evens personlige videohilsen

2021-06-17T02:20:46+02:0017. juni, 2021|

BLI MED PÅ SKYTESKOLE I SOMMER!

På grunn av liten påmelding ønsker Begnadalen Skytterlag også å åpne skyteskolen for voksne. Alle mellom 9 og 100 år er velkomne til å melde seg på. Påmeldingsfristen er utsatt til søndag 20. juni, da må alle interesserte vise sin interesse.

Reinli.no har vært i kontakt med Terje Viken i Begnadalen Skytterlag, han håper å få med mange i skyteskolen i Sør-Aurdal. 

Begnadalen skytterlag ønsker velkommen til skyteskole sommeren 2021. Vi tilbyr en «koronatrygg» aktivitet for nye og gamle skyttere i sommer. Deltakere må være over 9 år.

På skyteskolen vil vi lære om skyting i trygge omgivelser. – det skal være en morsom aktivitet som alle kan være med på, uansett forutsetninger!

Deltakerne vil få grundig opplæring i behandling av våpen og det blir også skytetrening med god veiledning av våre erfarne instruktører.

Opplegget vil bygge på DFS sin skyteskole og vil gå gjennom temaer som sikkerhet, våpenbehandling og vedlikehold.

Det er viktig for oss å gjennomføre denne skyteskolen på en trygg måte i forhold til smittevernhensyn. Hver deltaker får sine egne hørselvern som de får beholde etter endt skyteskole. Våpen og utstyr blir rengjort grundig, og vi forholder oss ellers til regionale og lokale retningslinjer.

Skyteskolen er gratis for deltakerne.

Første dag med skyteskole blir tirsdag 22. juni klokken 17.00, med oppmøte på Begnadalen Skytterbane. Det legges opp til skyteskole hver tirsdag gjennom hele sommeren, og man kan være med akkurat så mange ganger man ønsker!

Det blir delt ut gratis mat og drikke til alle deltakere. Grupper og tider fastsettes etter påmelding.

Påmelding til Terje Viken på tlf. 901 66 406, innen søndag 13. juni.

Klikk på bildet for å laste ned plakat

2021-06-16T04:18:10+02:0015. juni, 2021|

Konserter i Den kulturelle spaserstokken 18. juni

Vi er glade for endelig å kunne invitere til utendørs konserter i Den kulturelle spaserstokken igjen.

Jan Beitohaugen Granli og Eivind Dølerud holder konserter ute i hagen ved Sør-Aurdalsheimen / Solbraut bo- og servicesenter klokken 11.00 og ved Hedalen bo- og servicesenter klokken 14.00, fredag 18. juni.

Klikk på bildet for å laste ned plakat

2021-06-15T01:42:27+02:0015. juni, 2021|

Her er de nye reglene som gjelder for innreisekarantene

Kilde: Statsforvalteren i Innlandet

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene får nå fritak for innreisekarantene, alle skal fortsatt testes ved innreise. Forutsetningen er fremvisning av et norsk koronasertifikat.

Alle andre som kommer til Norge må i utgangspunktet fortsatt i karantene. Alle skal fortsatt testes ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene.  Det er en forutsetning at de kan dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode. Barn og unge under 18 år kan forkorte innreisekarantene med negativ PCR-test etter tre døgn.

Fraråder fortsatt reiser til utlandet

Regjeringen fraråder fortsatt reiser til utlandet, også for dem som nå får fritak for innreisekarantene. Begrunnelsen er at det fortsatt er risiko for importsmitte. Reiserådene gjelder frem til 1. juli 2021.

Det er viktig at den enkelte reisende før reisen setter seg inn i de reglene som vil gjelde ved retur til Norge. Man bør også sette seg inn i hvilke regler som gjelder det landet man skal dra til. Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt.

Reisende må forberede seg på lange køer ved grensen.

Fullvaksinerte og koronasyke i løpet av de siste seks månedene

Foreløpig er det kun det norske koronasertifikatet som vil kunne verifiseres med QR-kode på grensen. Dette gjelder inntil de tekniske løsningene for aksept av sertifikater fra EU og EØS, som vil være på plass innen slutten av juni.

Fullvaksinerte og personer som har vært koronasyke de siste seks måneder trenger heller ikke å fremvise en attest som viser negativ koronatest tatt 24 timer før ankomst til Norge, men må testes på grensen.

Fullvaksinerte:

 • Personer som er vaksinerte med to doser og det er gått en uke fra siste dose
 • Ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
 • Har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert

Gjennomgått sykdom:

Gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Les mer på Regjeringen.no

Har du spørsmål, kanskje finner du svar på dem her

2021-06-12T00:43:47+02:0012. juni, 2021|

Sesongstart for Reinli Stavkirke

Tekst og foto: Anne Irene Stokke Bjørnstad

Nå er snart sesongen i gang. Kiosken og området rundt kirken er pyntet og klar. Til helgen blir det konfirmasjon med våre fire fine ungdommer.

Takk til Mona for nydelig blomst til kiosken og til Marianne for at du alltid stiller opp for kirka vår. Mer info om guide sesong kommer.

Ønsker alle en fin helg!

2021-06-12T01:26:24+02:0011. juni, 2021|
Go to Top