Årets influensavaksine har kommet, vaksineringen vil foregå i kantina på Tingvoll.

  • Det blir vaksinering av risikogruppene 13.10.21 og 20.10.21.
  • Ring Bagn Legesenter på telefon 61 34 85 50 eller 469 53 413 for å avtale tidspunkt.

Det er en egenandel på kr. 50,- (ta med kontanter), har du frikort er det gratis.

Du kan ikke møte opp om du blir syk, ta da kontakt så holder vi av en vaksine til deg.

De som har time hos lege ved Bagn Legesenter i oktober vil få tilbud om vaksinering samtidig med legebesøket og behøver ikke å bestille time.

Kommuneoverlegen

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
  • Alle fra fylte 65 år.
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
  • Barn og voksne med: kronisk lungesykdom (inkludert astma),hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),diabetes type 1 og 2, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer). svært alvorlig fedme (BMI over 40).
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted).

I tillegg anbefales influensavaksine til: