Personer med alvorlig svekket immunforsvar er blant annet pasienter med immunsviktsykdommer, organtransplanterte, kreftpasienter med pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling, og pasienter med autoimmune sykdommer som står på immundempende behandling.

FHI anbefaler et minimumsintervall på minst fire uker mellom den andre og tredje dosen.

Klikk her for å lese om hvilke grupper som er inkludert i denne bestemmelsen

Er du i målgruppen, eller er usikker på om du er det, kan du ringe kommunens vaksinasjonstelefon 469 53 413 for mer informasjon, og evt. avtale tid for dose 3.