Høringsfrist: 21. oktober 2021

Formannskapet vedtok den 07.09.2021, FS-027/21, å legge «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025» ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025, høringsdokument, kan du lese HER

Uttalelse sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller per post til Sør-Aurdal kommune, Oppvekst og kultur, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, innen 21.10.2021.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Oppvekst og kultur, på e-post Gunvor.Elene.Thorsrud@sor-aurdal.kommune.no, eller på telefon 61 34 85 27.