Nå er ordningen Trygt hjem for ungdom i alderen 15-21 år på plass i hele Innlandet. Ungdom kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Trygt hjem – kort fortalt

  • For ungdom 15–21 år.
  • Kr. 69,- per person (kr. 100,- på røde dager og i høytider).
  • Du må bestille før kl. 20.00.
  • Det må være minimum 3 passasjerer som skal hjem til samme område.

Ordningen gjelder i følgende tidsrom:

  • Natt til lørdag og natt til søndag gjennom hele året.
  • I forbindelse med høytider og spesielle arrangementer, etter nærmere retningslinjer.

Du må bestille taxi fra sentralen i den kommunen du skal reise hjem fra.

Gå til innlandetfylke.no/trygthjem

Et tiltak i fylkets trafikksikkerhetsplan

Prosjektet finansieres av Innlandet fylkeskommune gjennom Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) og en egenandel fra passasjerene. Trygt hjem er et tiltak i Innlandet fylkes trafikksikkerhetsplan.

Målet er å få ungdom i Innlandet trygt hjem om natta i helgene med offentlig transportmiddel.