Tekst: Sigurd Tremoen, Statsforvalteren Innlandet

Ungdom som legger ned roser, kirkeklokker som ringer, minnetaler og minutter med stillhet. Den 22. juli vil bli markert over hele Innlandet. Statsforvalteren i Innlandet deltar i Hamar domkirke på kvelden.

En rekke offisielle markeringer er planlagt i Innlandskommunene for å minnes 22. juli-ofrene og terroren som rammet landet i 2011. På nettsiden til 22. juli-senteret finner du en oversikt over de ulike arrangementene som kommunene har meldt inn. Senteret legger ut informasjon om markeringer fortløpende. Kommunenes hjemmesider og media vil også være gode kilder for å se hva som skjer i egen kommune.

Minnemarkering 22. juli 2021 i Innlandet | 22. juli-senteret (22julisenteret.no)

Statsforvalteren til Hamar domkirke

Blant de 77 ofrene kom sju fra daværende Oppland og Hedmark. Vi vil aldri glemme denne dagen, den har satt varige spor hos oss alle, sier statsforvalter Knut Storberget, som har oppfordret alle kommunene i Innlandet til å markere dagen.

Den 22. juli vil Storberget delta i gudstjenesten i Hamar domkirke, som er et samarbeid med AUF Innlandet, Hamar kommune, Hamar kirkelige fellesråd, biskopen i Hamar og Statsforvalteren i Innlandet.

Alle kommunene oppfordres til å markere 22. juli | Statsforvalteren i Innlandet

Flere kommuner har markert denne dagen hvert år siden 2011, gjerne i tilknytning til minnesmerkene som er satt opp.

22. juli monument i Gjøvik Foto: Stian Simensen.

Slik markeres dagen i seks kommuner som mistet en av sine

Gjøvik:

Minnesmarkering i minnesparken ved skysstasjonen kl. 12.00. Åpne kirker på Biri, Seegård og Nykirke fra kl. 12.00-14.00. Gjøvik kirke fra kl. 12.00-16.00 og Vardal kirke fra klokken 12.00-20.00 med minnesmarkering fra kl. 18.00.

Minnemarkering 22. juli – 10 år etter – Gjøvik kommune (gjovik.kommune.no) 


Østre Toten:

Det blir kransenedleggelse ved Minnemonumentet «Samlet», rådhuset klokka 17.00. Minnemarkering i Hoff kirke klokka 18.00. Musikalske innslag og lystenning.

Lett bevertning på Bygdestua i etterkant.

https://www.ototen.no/aktuelt/minnemarkering-22-juli.13017.aspx


Hamar/Stange/Løten/Ringsaker:

Felles arrangement.

Hamar: Gudstjeneste i Hamar domkirke kl. 18.00.

Stange: Minnesmarkering kl. 12.30-14.00 ved minnesmerket foran Stange Bibliotek.


Nord-Odal:

Minnegudstjeneste fra Sand kirke kl. 18.00. Umiddelbart etter gudstjenesten blir det prosesjon til minnesmerket og appell v/ Mari Føsker.

https://www.nord-odal.kommune.no/article52440-17179.html


Grue:

Konsert/minnemarkering i Grue kirke kl. 18.00.

Nasjonale markeringer

Gjennom hele dagen vil det foregå nasjonale minnemarkeringer på de sentrale stedene i 22. juli-terroren. I regjeringskvartalet, hvor åtte personer mistet livet, vil både kongehuset og regjeringen være til stede, sammen med Den nasjonale støttegruppen og AUF. Dette vil bli sendt digitalt fra kl. 09.00.

Deretter vil det bli gudstjeneste med lystenning, lesning og musikk kl. 11.00 i Oslo domkirke. Biskop Kari Veiteberg vil holde preken, og Jens Stoltenberg vil holde tale, samt at AUF, støttegruppen og representanter fra ulike religioner har lystenning.

Når gudstjenesten er slutt, vil det bli ringt med kirkeklokker over hele landet, for å vise at kirken går i forbønn for alle som er berørt av 22. juli. I Innlandet er det et tjuetalls åpne kirker på dette tidspunktet, og i tillegg vil mange kirker ha egne minnemarkeringer denne dagen.

10 års markering 22. juli – Hamar biskop og bispedømmeråd (kirken.no)

I Hole kirke starter en gudstjeneste starter kl. 13.00, hvor medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være til stede.

På Utøya, hvor 69 mennesker mister livet, vil det være en stor markering fra kl. 15.00, som sendes på NRK. Også her vil statsministeren og kongehuset være til stede, samt etterlatte og overlevende, og representanter fra AUF og Arbeiderpartiet. Blant annet blir det nedlagt krans ved et medlem fra kongehuset, statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, AUFs leder Astrid W. E. Hoem, og Lisbeth Kristine Røyneland, leder av Den nasjonale støttegruppen.

På kvelden kl. 19.55 starter et nasjonalt minnearrangement i Oslo Spektrum, som vil bestå av taler, navneopplesning, og ulike kulturelle innslag. Hans Majestet Kong Harald vil holde hovedtalen. Andre talere er statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid W. E. Hoem. Her deltar mange berørte som publikum, og arrangementet vil bli sendt direkte på NRK1.