Niels Røine (prosjektleder, Visit Lillehammer) Liv Bjerke (rådgiver reiseliv, Innlandet fylkeskommune), Bente Nysæter (Destinasjon Trysil), Kjerstin Lundgård (hovedutvalg for kultur, Innlandet fylkeskommune) og Gudrun Sanaker Lohne (leder, Destinasjon Trysil). Foto: Jonas Sjøgren

Mobilappen «Mitt sted» skal gi deg all informasjonen du trenger, enten du er fastboende, hytteeier eller turist.

Innlandet er første region ut med en alt-i-ett-app som gjør det mulig for brukerne å finne den informasjonen de trenger på samme sted.

– Du som turist, hytteeier eller innbygger definerer hva du er interessert i. Er du interessert i sykkel, så krysser du av for det. Er du interessert i kultur så krysser du av for det. Da får du oversikt over alt som finnes der du er akkurat i øyeblikket, eller dit du skal reise, sier rådgiver for reiseliv i Innlandet fylkeskommune, Liv Bjerke.

Destinasjon Trysil tar i bruk en testversjon for utvalgte brukere nå i sommer. Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket Reiseliv, Visit Valdres og Destinasjon Trysil lanserer for allmenn bruk i løpet av høsten 2021. Resten av destinasjonene tar løsningen i bruk i løpet av 2022.

Større ansvar for vertskapsrollen

Gjennom «Mitt sted» skal destinasjonsselskapene, i samarbeid med sine respektive kommuner, ta større ansvar for vertskapsrollen ovenfor deltidsinnbyggere og innbyggere. Tidligere sto tilreisende sentralt, men nå skal alle ivaretas. Informasjonen hentes automatisk fra definerte nettsider og sosiale medier.

– Tradisjonelt har destinasjonsselskapene konsentrert mye av sin virksomhet rundt markedsføring ovenfor potensielt tilreisende til de ulike regionene. Det være seg utlendinger eller nordmenn fra andre landsdeler. Men i innlandet er det 90 000 hytter og cirka 400 000 deltidsboligbrukere som er hyppig besøkende, sier prosjektleder for «Mitt sted» Niels Røine i Visit Lillehammer.

Han påpeker at i tillegg reiser innbyggerne mye mer rundt i sitt eget fylke enn tidligere.

– Derfor har destinasjonsselskapene og deres medlemmer fått langt større fokus på å nå fram til disse målgruppene med innhold fra ulike tilbydere av aktiviteter, arrangementer og festivaler.

Kommunene er også svært interessert i å nå ut til hyttefolket gjennom denne appen. Aktuelle tema kan være vann, strøm, planer, beiterettigheter, samt lover og regler knyttet til gjerder rundt hytta.

Les mer på Innlandet fylkeskommune