Manntallet for Sør-Aurdal kommune legges ut til gjennomsyn i ekspedisjonen på Tingvoll, biblioteket i Bagn, Matkroken Reinli, Begna Dagligvare, Joker Hedalen og Matkroken Hedalen.

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg.

Har du flyttet fra en kommune etter 30. juni i år, er du fortsatt registrert og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. I så fall kan du på selve valgdagen KUN stemme i den kommunen du flyttet fra. Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du vil frem til 10. september 2021.

Krav om retting i manntallet skal være skriftlig og grunngitt. Krav om retting sendes til valgstyret i Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn. Eller på e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no