Proppfull av forventninger slapp Gudbrand Heiene programmet for Teknologidagen 2021, tirsdag 29. juni. Hvis du syntes det gav mening å være på Teknologidagen 2019 tror vi du vil finne Teknologidagen 2021 enda viktigere.
 
Husk å merke av 29. oktober i kalenderen med en gang 🙂


Teknologidagen 2021 blir en merkedag for

  • Alle med engasjement for langsiktig utvikling i Valdres.
  • Alle som er opptatt av byggenæring og eiendomsutvikling.
  • Politikere og ledere på alle nivå med ansvar for fremtidens Valdres.
  • Alle som jobber med næringsutvikling, helse og oppvekst.
  • Alle som lager fysiske produkter – profesjonelle, entusiaster, formingslærere og andre.

Fullstendig program for dagen finner du på www.teknologidagenvaldres.no