Det er vedtatt i formannskapet å legge ut samfunnsdelen til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan og bygningsloven § 11-14. Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen.

Kommuneplanen er delt i to, med en arealdel og en samfunnsdel. Samfunnsdelen behandler langsiktige utfordringer og inneholder mål og strategier for kommunens utvikling fram mot 2030. Samfunnsdelen er bygget opp etter FNs bærekraftsmål. Den inneholder også en arealstrategi som skal ligge til grunn for utarbeidelse av den juridisk bindende arealdelen.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på Sør-Aurdal kommunes nettside www.sor-aurdal.kommune.no, og i resepsjonen på kommunehuset i Bagn.

Innspill kan sendes inn via denne lenken https://www.sor-aurdal.kommune.no/sd/skjema/SAK045/, sendes på e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller pr. post til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.

Frist for å sende inn merknader er 25. august 2021.