Kilde: Innlandet fylkeskommune

Tannleger i noen kommuner kan få et årlig tillegg for å sikre stabilitet i bemanningen.

Hovedutvalg for utdanning er positive til at tannleger ved 24 klinikker i Innlandet skal få et stabiliseringstillegg på 75.000 kroner i året. Summen gjelder 100 prosent stilling.

Tillegget innføres fra 2022 og skal gå til tannleger på klinikker som har særlige utfordringer med rekruttering.

Dette gjelder følgende klinikker: Alvdal, Dovre, Folldal, Gausdal, Grue, Lom, Nord-Aurdal, Nord-Odal, Nordre Land, Os, Otta, Skjåk, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vinstra, Vågå, Våler, Åmot og Åsnes.

Kostnaden på stabiliseringstillegget vil være 2,25 millioner kroner i året.

Politisk behandling

Saken er oppfølging av et vedtak i fylkestinget, der de bestemte at ingen klinikker skal legges ned, men at fylkeskommunen må se på hvordan vi skal rekruttere og beholde tannleger i distriktene.

Til Hedalen.no sier ordfører i Sør-Aurdal, Marit Hougsrud, at dette er veldig lurt.

– Nå må vi jobbe for å få tannleger som kan trives og bli i Sør-Aurdal. Jeg mener det er viktig å ha tannhelsetjeneste i egen kommune. Det betyr mye for blant andre skolene våre, men også for Fekjær psykiatriske senter som er bruker av denne tjenesten i Bagn, sier Hougsrud.

– Vi er fornøyde med saken. Vi tror dette kan bidra til økt attraktivitet for de tannklinikkene som sliter med rekruttering, sa Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap).

Han fikk støtte av Charlotte Veland Hoven (KrF). – KrF mener at tannhelsetjenesten bør være nær der folk bor, så vi er også fornøyd med utfallet av denne saken, sa hun.

Avgjøres i fylkestinget

Høyres Vegard Riseng var ikke like begeistret.

– Jeg har ikke helt trua på penger som virkemiddel. Hvis pengene er motivasjon, er det mer penger i det private. Men jeg anser dette som en tapt sak og stemmer for innstillingen, sa han.

Høyres gruppe skal jobbe videre med denne saken mot fylkestinget, som skal fatte endelig vedtak. Riseng vil ikke garantere at han stemmer for denne innstillingen i fylkestinget.

Saken ble enstemmig godkjent i hovedutvalg for utdanning.

Les mer i sakspapirene PS 9/2021