Tekst og foto: Marit Hougsrud

Dette er dagen for å fundere litt over de utfordringene vi har i forhold til klima. Hvordan vil livet på kloden være om 100 år? Hvor varm vil sommeren være og hvor kald vil vinteren bli? Lever biene? Fyller vi fortsatt diesel på lastebilen? Er det fortsatt lov med gummigranulat på idrettsbaner? Vil det være påbudt å bygge i tre?

For å nå klimamålene har vi en stor jobb foran oss. Og for å gjøre jobben må vi ha gode rammevilkår, slik at det blir lettere å være miljøvennlig. Alternativene våre må rett og slett være reelle.  

Heldigvis så opplever jeg at den yngre generasjon er opptatt av klimaspørsmålet, og at det er mye fokus på dette. Mine unger har oppigjennom plukket opp mye rar søppel og puttet i lomma. De er opptatt av at vi har tannkrem som ikke inneholder plast. De vil bruke handlenett på butikken. De kaster aldri noe ut av bilvinduet. Jeg tror at den oppvoksende generasjon kommer til å være mye flinkere til å velge riktig i et klimaperspektiv. Og heldigvis for det, da vil det kanskje være mulig å komme framover i håp om å nå klimamålene.

Mine fem punkter i klimakampen

Aktivt skogbruk

Skogen er en viktig fornybar naturressurs. FNs klimapanel har uttalt følgende: Det må hogges mer skog, det må plantes mer skog og trevirke må utnyttes i langt større grad til materialer og avanserte former for bioenergi. Bygging i tre er et av de tiltakene som har aller størst klimagevinst. Husk at fotosyntesen er en fantastisk innretning hos trær og planter som bruker helt gratis solenergi til å fange CO2! Skogen er altså en viktig del av løsningen for CO2-utfordringene våre. Heia fotosyntesen!  

Søppel og forbruk

All søppel må sorteres, og så mye som mulig må gjenvinnes. Matavfall bør komposteres. Vi må rydde langs vassdrag og elver og fjerne søppel fra naturen. Vi må fortsette med holdningsskapende arbeid og vi må gjøre det til en refleks når vi er ute og går: plukk opp søppel du ser og kast det på riktig sted. Samtidig må vi minske mengden søppel. Vi må få ned det voldsomme høye forbruket vi har i den vestlige verden. Vi må kjøpe mindre og helst kjøpe brukt. Gjenbruk er den beste form for gjenvinning!

Lokale varer og transport

Transport av varer er en stor utslippskilde. Derfor må vi kjøpe mest mulig lokale varer, som er transportert kortest mulig. Jeg ønsker meg mer bruk av lokalt råstoff, og mer lokal industri. Hytter som bygges bør bygges av lokale materialer og potetene jeg spiser bør være transportert kortest mulig. Jeg etterspør alltid norske epler på butikken. For meg er det viktigere at grisen jeg kjøper har fått norsk fòr, enn at den kalles økologisk og dermed er foret på soya som er transportert fra andre siden av kloden. Og for de varene som trenger å transporteres må vi bort fra olje og over på fornybare energikilder. Tenk om fly og skip hadde kunnet bruke noe annet enn fossilt brennstoff? Her er det avgjørende med gode og reelle alternativer, og jeg syns at dette forskningsarbeidet går alt for sakte. Her trenger vi virkelig å få opp farta i forskning og utvikling.

Utmarksressurser og biomangfold

Dyr på beite innebærer å utnytte en betydelig matproduksjonsressurs. Alternativet er mer transport og import. I Norge er det også gjennom generasjoner utviklet viktige miljøer og habitater for biomangfold i nettopp beiteområder. Kantslåtten langs veiene bør være så sein som mulig, da kan sommerblomstene gjøre nytten sin sammen med  insektene. Samtidig bør Lupiner fjernes. Lupiner er en art som invaderer norsk natur og fortrenger de naturlige artene langs veien.

Oppvarming

Vi trenger mer bruk av fornybar energi i kommunale bygg, næringsbygg og private boliger. Vi må utnytte sol, vann og bioenergi.

Til slutt

Vi blir rådet til å begynne med det «lavthengende frukter». Så her er mine fem punkter jeg har lyst til å ha fokus på lokalt:

  • Få gjennomført et politisk vedtak som setter krav til at all innkjøp som gjøres i kommunen skal tuftes på miljø og bærekraftsmålene.
  • Bedre søppelsortering i alle kommunale bygg.
  • Bedre deltagelse i Aksjon Aqua og andre søppelaksjoner.
  • Bli kvitt all engangsservise og bestikk på Tingvoll. Kjøpe brukte glass, kopper, asjetter og bestikk.
  • Vurdere el-biler i kommunal tjeneste.

Ha en fin miljødag! Og plant gjerne et tre!

Hilsen Marit 🙂