Ordinær forhåndsstemmeperiode starter tirsdag 10. august. I Sør-Aurdal kan du forhåndsstemme ved ekspedisjonen på kommunehuset alle hverdager klokken 9.00 til 15.00.

Du kan forhåndsstemme frem til og med fredag 10. september klokken 13.00. Husk legitimasjon!

Forhåndsstemming gjelder for alle velgere og er et tilbud for dem som ikke har anledning til å stemme på selve valgdagen. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, uavhengig av hvor du er manntallsført.

På grunn av korona-pandemien anbefaler vi at flest mulig forhåndsstemmer, for å unngå kø på valgdagen.

Ambulerende stemmegivning

Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret få avgi stemme der de oppholder seg. Frist for ambulerende stemmegivning er fredag 10. september klokken 10.00.