Dette er nasjonale regler som gjelder alle, gjeldende fra 27. mai 2021. Helse- og omsorgsdepertementet har laget disse plansjene. Klikk på dem for større format.

Kommunene kan ha egne tiltak. Sør-Aurdal kommune følger pr. 2. juni 2021 de nasjonale reglene.

Status pr. 28. mai 2021 i Sør-Aurdal:

  • Antall testede: 2361.
  • Antall personer i karantene: 3.  
  • Antall personer i ventekarantene: 0. 
  • Antall påvist smittede totalt: 16 (ingen nye).