Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 26 ganger.

I statuttene for prisen, §2, står det at prisen skal gå til: «Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape / spre positive ideer / holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å «stikke hodet fram». Kandidaten skal være en «Sør-Aurdøl».

Positivprisen har sin opprinnelse innen næringsarbeidet i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidatene.

Prisen er på 5.000 kroner, og vinneren får diplom og blomster.

Vi ber om at forslag til kandidater til Positivprisen 2019. Forslagene sendes skriftelig til Sør-Aurdal kommune: postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller til Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, innen 18. mai.

Tidligere vinnere av positivprisen:

1990  Hølerafossens Festelige Menneskeforening

1991  Bete Beitski AS

1992  Bragerhaug AS

1993  Vassfarfoten

1994  Solheim Kristen Turistheim

1995  Begna Bruk

1996  Ikke utdelt

1997  Ikke utdelt

1998  Svein Breen

1999  Jan Bragerhaug

2000  Ute og Tor Tronrud

2001  Ole Arne Kvålshaugen

2002  Andreas Råheim

2003  Nils Arne Bergsund

2004  Vidar Stavedal

2005  Ola Kleven

2006  Ikke utdelt

2007  Ikke utdelt

2008  Edel Bakken

2009  Håvard Sukke

2010  Promek

2011  Valdrestunet Matsenter

2012  Heidi Moen

2013  Joker Hedalen

2014  Matkroken Reinli

2015  Sjur Olmhus

2016  Valdres Mathus

2017  Bakeriet i Bagn

2018  Valdres Skigaard

2019   Fekjær Psykriatriske Senter