Eiere av Frivilligsentralen i Sør-Aurdal innkalles til årsmøte.

Tirsdag 31. mai 2021 klokken 19.00, i C-blokka på SAUS.

Til behandling: Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes styret innen 25. mai 2021, på e-post til post@sor-aurdal.frivilligsentral.no

Eiere av Frivilligsentralen har mottatt skriftlig melding om årsmøte. Eieres representanter møter med tale- og stemmerett. Andre med tilknytning til sentralen har møte- og talerett.

Vel møtt!

Mvh.

Styret.