Innlandet fylkeskommune har nylig undertegnet tre kontrakter med entreprenører som skal drifte vegnettet innenfor hvert sitt geografiske område.
Brøyting og strøing om vinteren og kantslått og enkle vedlikeholdsoppgaver om sommeren er sentrale oppgaver for de tre entreprenørene fylkeskommunen har inngått kontrakt med.
– Drift av fylkesvegnettet er en viktig oppgave fordi det sørger for god fremkommelighet og god trafikksikkerhet på vegnettet, sier Sjur Strand, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Brødrene Dokken AS vant oppdraget i Valdres

Brødrene Dokken AS vant oppdraget med å drifte 612,20 kilometer fylkeveg og 16,20 kilometer gang- og sykkelveg i hele Valdres pluss deler av fylkesvegnettet i Nordre Land, Vågå og Gausdal.

Kontrakten med Brødrene Dokken AS har oppstart 1. september 2021 og løper til 31. august 2027.

I kontrakten inngår en opsjon på ett år frem til utgangen av august 2028.

Kontrakten har en verdi på 279 500 753 kroner pluss moms.

Les mer på Innlandetfylke.no