Fra Innlandet fylkeskommune

Sivile sør-aurdøler havnet i skuddlinjen da tyske og norske styrker støtte sammen på Bagnsbergene gård i april 1940.

Da tyske tropper kom til Bagn i Sør-Aurdal under invasjonen i 1940, flyktet flere familier fra bygda opp til den vesle gården Bagnsbergene (Bagnsbergatn) høyt oppe i lia øst for Bagn sentrum. Her burde de være trygge.

I stedet ble de tatt som gisler da tyske soldater kom til gården. Deretter havnet de i skuddlinjen, da norske soldater gikk til angrep på tyskerne på gården.

De norske soldatene visste ikke at det var sivile på gården. Bygdefolket overlevde, med unntak av en eldre kårmann. 

Nå fredes et helt spesielt krigsåsted i Innlandet. 

Vitnesbyrd og minnested

Kontrasten er stor til dagens idylliske plass. Bygningene danner et fredelig gårdstun, og tidlig på sommeren blomstrer syrinene inntil husveggen. Men sporene etter de grusomme dagene er tydelige. Kulehullene sitter fortsatt i veggene.

Gården er et vitnesbyrd om krigshistorien for kommende generasjoner, og et svært spesielt sted for alle som opplevde dramatikken og etterkommerne deres.

De som opplevde disse døgnene på Bagnsbergatn gård og i Gråbeinhølet har ulike historier og opplevelser.

Klikk her for en kort versjon av hva som skjedde