Kunder i Sør Aurdal Energi sitt nett får nettleia redusert med tilsammen 4,37 millioner kroner etter bevilgning i Statsbudsjettet for 2021.

I Statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 20 millioner kroner til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnett. Av disse midlene er 4,37 millioner kroner tildelt til tariffutjevning for kundene i Sør Aurdal Energi (SAE) sitt område.

Tilskuddet gjelder for 2021, og skal i sin helhet komme kundene til gode innenfor kalenderåret.

Beløpet går uavkortet til reduksjon av kundenes kostnader ved at det behandles av nettselskapet som tariffinntekt. Tilskuddet erstatter på denne måten tilsvarende betaling fra forbrukskundene.

Ytterligere informasjon er å finne på nettselskapets nettsider: http://www.sae-nett.no/nettdrift/nettleie/tariffutjevning-2021.aspx

Kontaktperson: Nils-Martin Sætrang – mobil: 975 14 570 / epost: nils-martin.saetrang@sae.no