Med tillatelse fra Susanne Adensfield, avisa Valdres

Sør-Aurdal kommunesøkte om tilskudd til sommerskole. De mottar 276 700 kroner fra Utdanningsdirektoratet.

Mange elever har mistet mye tid på skolen dette skoleåret. Derfor har regjeringen bevilget 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen. Nå får totalt 228 kommuner tilskudd til å lage nye eller utvide eksisterende sommerskoletilbud.

Ekstra viktig

Sør-Aurdal er den eneste kommunen i Valdres som har søkt og derfor fått tilskudd.

– Sommerskole er nok ekstra viktig i år. Nå får tusenvis av barn mulighet til å være sosiale og ha det morsomt, samtidig som de lærer nye ting, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Strenge smitteverntiltak flere steder har gjort at mange elever har hatt et skoleår med hjemmeopplæring og undervisning på rødt nivå. Målet er at sommerskolen skal kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge.

– Dette er en mulighet for elever fra 1. til 10. klasse, til å få en arena der de kan delta i sosiale og kulturelle aktiviteter, og få faglig påfyll, sier Melby.

Ikke en erstatning

Sommerskole kan også gi nye muligheter til de elevene som har behov for å ta igjen tapt progresjon som følge av smitteverntiltakene i skolen.

– Dette er ikke en erstatning for skole, men et viktig supplement i en spesiell tid, sier Melby.

Kunnskapsministeren er glad for at så mange kommuner ønsker å opprette sommerskoletilbud til elevene sine.

– Sommerskole har vært veldig populært i de kommunene som har hatt dette tidligere. Etter et tøft skoleår, er det fint at det nå er enda flere barn som kan ha dette å glede seg til, sier Melby.

Gratis for alle

Kommunene som har søkt om tilskudd får penger etter hvor mange grunnskoleelever de har. For den enkelte elev skal det være helt gratis å gå på sommerskole.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at barn og unge skal skjermes mest mulig gjennom pandemien. Dette gjelder særlig de sårbare barna. Et slikt gratistilbud gjør at alle elever kan delta på likt grunnlag, sier Melby.

Det vil være opp til kommunene å velge hvem som skal jobbe på sommerskolene. Melby forsikrer at ingen lærere skal pålegges å jobbe i ferien. Hun ber kommunene se til de mange studentene som trenger en sommerjobb.

– Jeg håper sommerskolene rundt om i landet kan bidra til å gi studenter en meningsfylt sommerjobb i år. Det vil være en ekstra ressurs for skolene og gi studentene en ekstrainntekt, sier Melby.

SOMMERSKOLE: Mange elever har mistet mye tid på skolen dette skoleåret. Derfor har regjeringen bevilget 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen. Nå får totalt 228 kommuner tilskudd til å lage nye eller utvide eksisterende sommerskoletilbud. Foto: Lukas / Pexels (Illustrasjonsbilde).