Fra Valdres.no

Linda Mæhlum Robøle (regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (reiselivssjef og daglig leder i Visit Valdres), Karianne Borchgrevink (bedriftsutvikler i Valdres Næringshage) og Jørand Ødegård Lunde (daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark) har fulgt næringslivet tett gjennom koronakrisen i over et år.

En tredje næringslivsundersøkelse under koronautbruddet blir i disse dager sendt ut til alle bransjer i Valdres. Det er viktig å se sammenghenger, endringer og ringvirkninger som er spesifikke for Valdres, mener Linda Mæhlum Robøle (regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (reiselivssjef og daglig leder i Visit Valdres), Karianne Borchgrevink (bedriftsutvikler i Valdres Næringshage) og Jørand Ødegård Lunde (daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark).

Klikk her: 
Her er link til Næringslivsundersøkelsen for april 2021
(Valdreskommunene, VNK, Valdres Næringshage og Visit Valdres vil behandle alle besvarelser konfidensielt)

Imponert

– Jeg er imponert over stå-på viljen og utholdenheten bedriftene i Valdres har vist helt fra starten av pandemien. Nå er vi forhåpentlig kommet til starten på slutten av denne krisen der fokuset vil være på gjenoppbygging og tilrettelegging for fremtidige vekstmuligheter. Disse undersøkelsene er viktige for oss fordi de gir oss kunnskap om hvor skoen trykker og på den måten kan vi jobbe mye mer målrettet for å hjelpe næringslivet. Vi håper så mange som mulig vil ta seg tid til å svare, sier Merete Hovi i Visit Valdres.

Reiselivsbransjen har vært spesielt hardt rammet, men mange har benyttet tiden til omstilling og utvikling. Det har Valdres Næringshage merket, og det gjelder andre næringer også.

– I denne perioden er det flere nye bedrifter som har kontaktet næringshagen. Vi har bistått med råd og veiledning, er sparringspartnere for å tenke nytt. Bedriftene har benyttet tiden til å forme utviklings- og omstillingsprosjekter eller søke offentlig finansiering. Mange ønsker råd for hvordan de kan begi seg ut mot nye markeder og få flere bein å stå på. Det er svært gledelig å erfare at næringslivet tar grep for å stå sterkere framover, sier Karianne Brochgrevink i Valdres Næringshage.

Om tidligere næringslivsundersøkelser i Valdres etter koronautbruddet:
Mars 2020: Store likviditetsutfordringer for næringslivet i Valdres
Mai 2020: Fortsatt utfordrende, men positive tendenser for næringslivet