Regjeringen la 7. april frem en gjenåpningsplan som består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

 

På sin Facebook side skriver Sør-Aurdal kommune:

– Det er all grunn til å gi ros til alle ansatte i butikkene, fastboende og hyttefolk for at de har vært så flinke til å følge reglene i påsken, sier beredskapsleder i Sør-Aurdal kommune Stig Solbrekken.

11 butikker og virksomheter hadde kontroll i forhold til smittevern i påsken. Ingen av virksomhetene fikk avvik. Alle ansatte og kunder brukte munnbind og overholdt alle smittevernreglene når kontroll ble foretatt.