Tekst, foto og video: Roy Myrland, Langsveien.no

I dette intervjuet svarer Ørnulf Juvkam Dyve på spørsmål om sitt liv som medmenneske, forfatter, lærer og spillemann. I den andre videoen leser Ørnulf sitt eget dikt «Bakstefjøle».

Se videoene nedenfor

Ørnulf Juvkam Dyve, medmenneske, forfatter, lærer og spillemann

Bakstefjøle

Ørnulf Juvkam Dyve briljerer i dette diktet med sin velvalgte ord og et språkbruk det står stor respekt av. I innsalget om “Bakstefjøle” viser forfatteren vei inn i to levde liv. Hans lille innblikk i det nøysomme parets liv, er stor fortellerkunst, om den “nevakloke” mannen og den arbeidsomme og kjærlige kona.