Også i år må vi ty til digitale gudstjenester på grunn av Korona pandemien. Her kan du se gudstjenestene fra i fjor, palmesøndag, langfredag og 1. påskedag.

Også i år måtte vi avlyse påskegudstjenestene, denne gang på kort varsel. Derfor legger vi ut fjorårets digitale gudstjenester, påskebudskapet er det samme. Og når verden er slik den er har vi valgt å invitere deg, via gudstjeneste på nett, inn i Bagn kyrkje – til tre korte messer også denne påsken.

Deltakere er: Prest Signe Kvåle, Kantor Anders Løberg, Kirketjener Tore Bergli, Kirkeverge Liv Barbro Veimodet, Toril Grønhaug og Ole Fønhus. Kjell Eriksen og Arne G. Perlestenbakken står for film, bilder og redigering.

Digital gudstjeneste palmesøndag (opptak fra 2020)

Palmesøndag er annerledesdagen, slik starter Signe prest i denne betraktningen fra påsken i fjor.

Digital gudstjeneste langfredag (opptak fra 2020)

Langfredag er dagen som minner oss om den dagen Jesus døde på korset og ble gravlagt. Gudstjenesten er lavmælt, kirken er uten lys og blomster og alteret er mørkt. Fortellingen om Jesu lidelse leses.

Digital gudstjeneste 1. påskedag (opptak fra 2020)

Dette er dagen hele den kristne verden bygger sin tro på, dagen Jesus stod opp fra de døde.