Reglene sier at det fra 23.02.2021 er tillatt med inntil 100 deltakere, det forutsettes da at smittevernregler utover antall overholdes.

Kirkene våre er forskjellige i størrelse og ingen av de kan ta imot 100 personer dersom vi skal klare å overholde avstands reglene:

2 meters avstand mellom deltakerne i alle retninger (målt fra skulder til skulder).

2 meters regelen gjelder ved felles salmesang, og staben i Sør-Aurdal ønsker å kunne synge salmer sammen i våre gudstjenester. Dette betyr at vi kun kan bruke 3.hver benk, og at i de fleste kirkene våre får hver familie/kohort hver sin benk.

I Reinli kapell og Begnadalen kirke er kirkebenkene lengre og vi vil markere avstandene på 2 m i benkene.  Man blir vist til plassene man skal sitte av kirketjener/kirkeverter m.fl.

I forbindelse med gravferder, kan pårørende selv velge hvorvidt de ønsker felles salmesang og dermed må ha 2m avstand mellom hver kohort – eller om de ikke vil ha felles salmesang og dermed kan ha 1m avstand mellom hver kohort og få plass til flere gjester.

På helt vanlige gudstjenester betyr dette likevel at vi får plass til det antallet som pleide å komme før vi ble kjent med Covid-19. Så vi er veldig glad for å kunne si: Vær velkommen til gudstjenester i Sør-Aurdal!

Grunnleggende momenter i forbindelse med smittevern:

Syke personer skal ikke delta

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta. Bruk tørkepapir eller albuekroken om du må hoste eller nyse.

Vask hendene grundig og ofte

God håndhygiene er viktig og ved ankomst skal man gjennomføre håndvask med såpe og vann, eller håndsprit. Håndvask skal alltid gjøres ved toalettbesøk.

Registrering

I henhold til Covid-19-forskriftens §13 plikter vi å ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Vi registrer navn og telefon nummer, oversikten oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.

Hold god avstand

Det er viktig å holde god avstand, minst 1 meter. Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.

Strømming

Strømming av seremonien/arrangement kan skje etter avtale med prest i forkant og ved at de retningslinjer som gjelder for dette følges.

Kirkevergen