Mitt Sør-Aurdal SA er en organisasjon dannet i 2019 for å styrke bosetningen i Sør-Aurdal kommune. Det er et tidsavgrenset prosjekt, men med mulighet for forlengelse. For å drive prosjektet videre søker vi prosjektleder.

Prosjektleders oppgaver:

  • Arrangere møter/treff for folk i bygder, næringer, ungdommer og nye innbyggere
  • Redaktøransvar for nettsiden www.mittsoraurdal.no
  • Følge opp og bistå eksisterende og nyetablerte næringsvirksomheter
  • Bidra til innovativ utvikling av landbruksnæringen i kommunen
  • Opprette og holde kontakt med utflytta ungdommer
  • Arbeide for bosetting på ledige eiendommer
  • Være bindeledd mellom ulike organisasjoner, foretak, lag og foreninger

Kvalifikasjoner:

  • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Vise engasjement for utvikling av kommunen
  • Erfaring fra prosjekt- og organisasjonsarbeid
  • Utadvendt og kontaktskapende
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • God gjennomføringsevne

Vi kan tilby:

  • Meget interessante arbeidsoppgaver
  • Lønn etter kvalifikasjoner
  • Utgangspunktet er 80 % stilling, men den kan justeres etter ønske og behov
  • Kontorsted – fleksibelt i Sør-Aurdal
  • Stillingen er tidsbestemt til sommeren 2023 (2 år), men med muligheter for forlengelse

Tiltredelse vår/sommer 2021.

Kontaktinformasjon:
Olav Kristian Huseby (styremedlem/varaordfører)
E-post: post@mittsoraurdal.no
Tlf: 917 98 018

Søknadsfrist 21.mars 2021

Last ned plakat her