Reinli.no har stilt ordførerne i Valdres, samt kommuneoverlegene i Vang og Nord-Aurdal, spørsmål om smittevern.

– Hvorfor kan ikke kommunene i Valdres også lage et påbud om bruk av munnbind i Valdres, i stedet for kun sterke anbefalinger? Det er vel bedre å forebygge enn å stenge ned ved et evt. smitteutbrudd, selv om vi har lite smitte her nå?

Per Einar Jahr, Kommuneoverlege i Nord-Aurdal: – Bruk av smittevernutstyr er noe som vurderes fra dag til dag. Vi har foreløpig gått ut med anbefalinger om bruk av munnbind i Nord-Aurdal kommune i forbindelse med helger og ferier. Slik smittesituasjonen nå ser ut til å utvikle seg kan det fort bli aktuelt å komme med et påbud, men det er foreløpig ikke tatt noen beslutning på dette.

Marit Hougsrud, Ordfører i Sør-Aurdal: – I Sør-Aurdal kommune har vi ikke gått inn for påbud med munnbind, da det er en mer krevende prosess. En anbefaling er noe vi som kommune kan stå for selv. Så langt er vår erfaring at befolkningen er flinke til å bruke munnbind der det er nødvendig.

Linda Mæhlum Robøle, Ordfører i Etnedal: – Heller ikke i Etnedal har vi innført noe påbud om å bruke munnbind. Kommunelegen gjennomførte egen informasjonsrunde til butikker og serveringssteder før vinterferien. Vi ser at mange bruker munnbind likevel, og de fleste ser ut til å ta hensyn til situasjonen til enhver tid. Vi viser til nasjonale retningslinjer, og mener det aller viktigste for å unngå smittespredning er å holde tilstrekkelig avstand til andre, i kombinasjon med hyppig håndvask/spriting. Det er på sin plass å rose både næringslivet, innbyggere, deltidsinnbyggere og besøkende. Det ser ut til at alle fortsatt gjør sitt beste for å unngå smitte.

Knut Arne Fjelltun, Ordfører i Nord-Aurdal: – Vi har i Nord Aurdal så langt vurdert det dit at vi foreløpig  går ut med en anbefaling om bruk av munnbind. Skulle smittesituasjon utvikle seg negativt i vår region så bør vi absolutt vurdere et påbud. Jeg tenker det viktigste er å unngå nærkontakt med andre enn de du bor i sammen med, er det vi bør ha mest fokus på  nå. Sammen med håndhygiene og spriting av hender.

Mitt inntrykk så langt er at både våre innbyggere og deltidsinnbyggere er flinke til å bruke munnbind. Vi ser også at folk har blitt flinke til å utnytte hele åpningstiden til butikkene. Vi må også huske på  at våre butikker generelt  er flinke på smittevern så det er trygt å handle lokalt.

Vidar Eltun, Ordfører i Vang: – Vang kommune sine korona råd og forskrifter finn du her:

https://www.vang.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus/

Når det gjeld munnbind er det dette som gjeld pr. no: Vang kommune oppmodar til bruk av munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halda meir enn ein meters avstand.

Ut frå smittesituasjonen og forskrifter, råd mv. frå regjeringa og helsemyndigheitene elles, blir det stadig vurdert kva for tiltak som er naudsynte i Vang. Det er kommuneoverlegen som me lyttar til her. Mange tilreisande, men også fastbuande, brukar munnbind på butikkar mv. det er jo fint.

Eg er ikkje kjent med alle detaljer med et som skjedde på Fondsbu, men eg vil si det var ein genistrek og ha hurtigtestar på staden og at personalet sjølv kunne bruke dei. Slik fekk ein raskt påvist koronasmitta gjest og kunne snarleg setje i gang prosedyrar i samband med dette. Grindaheim Røde kors m.fl. gjorde ein eineståande innsats under evakueringa.