Regjeringen har i sitt pressemøte 18. Januar kommet med oppdaterte anbefalinger. Disse kan du lese mer om her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Sør-Aurdal kommune følger de nasjonale anbefalingene og presiserer følgende:

  • Barnehage og skoler går til gult nivå.
  • Fritidsaktiviteter inne og ute, kan gjenopptas for barn og unge under 20 år.
  • Fritidsaktiviteter for voksne – kun ute.
  • Kulturskolen fortsetter med digital undervisning.
  • Biblioteket åpner igjen med samme tiltak som før jul. 
  • Fysioterapitjenesten gjenåpnes med samme tiltak som før jul.
  • Sør-Aurdalsheimen og bo- og servicesentre åpner for besøk med samme tiltak som før jul. 

Tiltakene fortsetter foreløpig ut januar.