Tekst: Ivar Brynildsen, avisa Valdres. Foto: Privat.

Berit Dokkebakke Navrud er tilbudt stillingen etter Solfrid Jordalen i Vestre Slidre. Hun kommer fra stilling som avdelingsdirektør i Nordre Land kommune.

– Jeg begynner i stillingen 1. mars. Og gleder meg veldig, sier Berit. Jenta fra Reinli har rukket mye siden hun var ferdig utdannet barnehagelærer i 1998. Først var hun med på å starte en privat barnehage i Hønefoss, der hun ble i åtte år. Så tok hun videreutdanning for å kunne undervise i småskolen.

– Etter årene i Hønefoss flyttet vi hjem til Reinli for å overta hjemmeplassen til mannen min, Steinar Navrud. I 2006 begynte jeg å jobbe for Sør-Aurdal kommune. Her hadde jeg mange slags stillingsbetegnelser, men det handlet om ledelse for forskjellige tjenester innenfor helse og familie. Etter hvert ble jeg tjenesteleder for helse og familie, inntil jeg søkte og fikk jobb i Nordre Land i 2015, forteller Berit.

Ny kurs

I Nordre Land har hun vært frem til nå, og hatt forskjellige lederstillinger der også innenfor samme felt, inntil hun ble avdelingsdirektør for tjenester utvikling for dem mellom 0 og 24 år. Etter hvert har hun blitt stadig mer interessert i HR-feltet.

– Da jeg så stillingen i Vestre Slidre utlyst var jeg ikke i tvil om at jeg ville søke. Jeg har sett i alle mine jobber hvor viktig det er at de menneskelige ressursene ivaretas for at en organisasjon skal fungere. Jeg har vært leder selv i så mange år, nå har jeg lyst til å være en ressurs for andre ledere. Det er en ny rolle for meg, jeg har masse å lære. men håper jeg skal klare å se et større bilde, å klare å gi drahjelp og å sette fokus på å ivareta medarbeiderne. Å komme til en ny kommune med nye ledere og for meg nye vinklinger, det gleder jeg meg til.

Oppgavene, det som trigger

Hun søker seg ikke til Vestre Slidre fordi det er i Valdres. Det viktige er hvilke oppgaver hun får. Når det er sagt, så skryter hun veldig av hvordan hun ble møtt i Vestre Slidre. Hun opplevde ledergruppa som nettopp det, en gruppe. Som jobbet sammen og hadde en god tone. Og hun fikk stor sans for henne som har stillingen i dag.

– Jeg tror jeg kommer til en velfungerende kommune, og til dekket bord. Det gjør alt lettere, sier Berit Dokkebakke Navrud. Som tok veilederutdanning i 2018/2019 og nå har lagt bak seg 15 studiepoeng i organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi. Og skal i gang med arbeidsrett og HR og organisasjonsutvikling.

– Jeg er glad i å kjøre bil. 50 minutter hver veg går fort når du har lydbøker og telefon. Jeg gleder meg til å stille første dag på jobb med blanke ark. Jeg skal ta til meg alt jeg kan, og kjenne på hvordan det er der. Og være lydhør, lover den nye stabs-  og personalsjefen.