Etter intensiv testing i løpet av helgen viser 1 av de 123 gjennomførte testene positivt utslag. Dette betyr at Sør-Aurdal kommune i dag har totalt 11 påvist smittede etter nyttår. Resten av testene er negative. 64 personer er i karantene. Smittesporingsteamet venter fortsatt svar på 5 tester.

Beredskapsgruppa besluttet i dagens møte å åpne opp Reinli barnehage, Bagn skule og Sør-Aurdal ungdomsskole med rød beredskap fra og med tirsdag 12/1. Det er sendt ut informasjon til alle berørte foreldre i dag.

Fysioterapitjenesten åpner delvis opp igjen fra mandag 11. januar.

Øvrige tiltak fra tidligere videreføres frem til den 19. januar.

I løpet av det arbeidet som er gjort relatert til smittesporing og testing tyder veldig mye på at kommunens innbyggere har vært veldig flinke til å overholde de anbefalinger helsemyndighetene og kommunen har kommet med. Beredskapsgruppa i kommunen ønsker å berømme innbyggerne for den innsatsen de så langt har lagt ned.

Beredskapsgruppa i Sør-Aurdal kommune