Sør-Aurdal kommune har torsdag kveld fått syv nye innbyggere med påvist smitte av Covid-19. Kommunens smittesporingsteam har arbeidet intensivt for å kartlegge nærkontakter av de smittede.

Sør-Aurdal kommune har i sitt beredskapsmøte torsdag kveld besluttet følgende tiltak i påvente av testresultater. Tiltakene gjelder fra fredag 8. januar og foreløpig ut uke 2:

  • Reinli Barnehage stenges.
  • Det blir hjemmeundervisning ved Bagn skule og Sør-Aurdal ungdomsskole.  
  • Reinli barnehage og Bagn skule vil gi tilbud til de med samfunnskritiske funksjoner.  
  • Barnehager og skoler kan åpnes tidligere dersom situasjonen tillater det.  
  • Grunnskoleundervisning for voksne gis som hjemmeundervisning 
  • Kulturskolen tilbyr digital undervisning. 
  • Skjerpede rutiner ved kommunens sykehjem i Bagn og ved kommunens Bo- og Servicesentre. Besøk kun til personer i siste livsfase. 
  • Fysioterapitjenesten stenges. 
  • Ingen møtevirksomhet i kommunale bygg. 
  • Alle organiserte fritidsaktiviteter ute og inne stanses.

Beredskapsgruppa oppfordrer sterkt til bruk av munnbind for personer over 12 år på offentlige plasser. Ha færrest mulig nærkontakter og følg nasjonale anbefalinger.

Beredskapsteamet Sør-Aurdal kommune