Mandag 1. februar 2021, kl 19.00 på Begnadalen skole, Peisestua.

Til behandling: Ordinære årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende innen 25. januar 2021. Forslag sendes Reidar Schlytter, Valdresvegen 933, 2936 Begnadalen (e-mail:schlytte@online.no).

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.

Styret

NB! Forbehold gjennomføring fysisk møte: Smittevernsituasjonen.