Antall smittede har økt voldsomt i områdene rundt Valdres. I tillegg til Oslo er Hamar, Gjøvik, Dokka og Gol røde soner.

Her i Sør-Aurdal har vi kun en påvist smittet person, og fem personer i karantene, pr. 9. november. Ellers i Valdres er det også få påviste smittede personer.

Har du spørsmål vedrørende Covid-19?  Ring legekontoret på 902 92 009 (klokken 08.00 – 15.00).

Noen utfordringer

  • En kommune uten tidligere smitte kan plutselig få et stort utbrudd.
  • Miljøer, små og store, med tett kontakt med hverandre utgjør en stor risiko for smittespredning.
  • En smittet person uten symptomer kan lett smitte mange andre med store konsekvenser for arbeidsplasser, skoler, helsetjenester m.m.
  • Alle må passe på at de ikke bli smittet – ta en risikovurdering ved all kontakt med andre.

Klikk her for å se smitteutviklingen i Innlandet pr. 6. november 2020