Del av eiendommen 14/155, Høve boligfelt i Reinli på 24 mål, selges til utbygger.

Brødrene Dokken AS v/ Jan Dokken har henvendt seg til kommunen, om utvikling av det regulerte området Høve i Reinli. Arealet er i hovedsak regulert til boligformål, i tillegg til fritidsboligformål, friområde og friluftsareal. Dette ble positivt mottatt av kommunestyret, og Høve ble vedtatt lagt ut for salg, for å se om det er flere interessenter.

Interessert?

Utbyggere som ønsker å utvikle Høve boligfelt må levere søknad med fremdriftsplan til Sør-Aurdal kommune innen 20. november.

Krav som stilles fåes ved henvendelse til Sør-Aurdal kommune v/planavdelingen, Tingvollbakkin 17, 2930 Bagn eller postmottak@sor-aurdal.kommune.no