Sør-Aurdal Historielag kan nå presentere et nytt hefte i serien Sagn og Soge. Heftet har kommet ut annethvert år siden starten i 1982. Årets utgave er dermed nummer 20 i rekka.

Som innholdslista viser, byr vi også denne gangen på allsidig stoff fra hele kommunen (klikk her).

Vi takker alle som har bidratt med stoff, noen på eget initiativ og andre på oppfordring fra skriftkomiteen.

Bøkene selges her:

Bagn: Sporten, Coop Prix og Biblioteket

Reinli: Matkroken

Hedalen: Joker og Matkroken

Begnadalen: Joker Finnøen og Bruktbua

Nes i Ådal: Coop Extra og YX 7-Eleven

Du kan også får kjøpt den hos medlemmene i redaksjonskomiteen og styret i historielaget.

Se lagets nettside: https://hedalen.no/foreninger/sor-aurdal-historielag/

Vi kan sende boka i posten til de som ønsker det. Da kommer porto i tillegg.

Betaling kan skje til Vipps nr. 542 258.