Frivilligsentralen i Sør-Aurdal innkaller til årsmøte,

Mandag 19. oktober 2020 kl. 19.00, i kantina på Tingvoll

 

Til behandling: Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret innen 14. oktober 2020. Sendes på mail til Frivilligsentralen:

post@sor-aurdal.frivilligsentral.no

Eiere av Frivilligsentralen har mottatt skriftlig melding om årsmøtet. Eiers representanter møter med tale- og stemmerett. Andre med tilknytning til sentralen har møte- og talerett.

Vel møtt.

Mvh

Styret.