Kommunale bygg, gymsaler og Sør-Aurdalshallen åpner opp for aktivitet på kveldstid fra 12. oktober.

Lag og foreninger som har avtalt treningstid kan starte opp sine aktiviteter, dersom de følger smittevernsreglene til Sør-Aurdal kommune. De som ønsker treningstid utover det som allerede ligger inne i planene, må fylle ut søknaden som finnes her:

Sør-Aurdalshallen – Sør-Aurdal kommune (sor-aurdal.kommune.no)

Kommunen vil prioritere tid til aktiviteter for barn og unge tidlig på ettermiddagen / kvelden.

Dersom det er spørsmål, kan det tas kontakt med utleieansvarlig:

  • Sør-Aurdalshallen: Jenny Kristine Hole; 61 34 85 00.
  • Hedalen barne- og ungdomsskole: Rektor; 61 34 86 68 / 61 34 86 63.
  • Begnadalen skole: Rektor; 61 34 86 82.

Smittevernsregler

Du skal være frisk når du oppsøker kommunale bygg. Det er viktig at det ikke oppstår trengsler i inngangspartiet, og at 1-metersregelen overholdes. I tillegg er det viktig å forholde seg til FHI sine anbefalinger: «For voksne utøvere over 20 år er anbefalingen å holde minst 1 meters avstand, også under utøvelse av aktiviteten».

Ansvarlig for hver gruppe / aktivitet må føre navneliste med telefonnummer og oversikt over alle deltagere. Denne listen oppbevares i 14 dager – dette med tanke på eventuell smittesporing.

Ansvarlig for hver gruppe sørger for at det tørkes over berøringspunkter etter aktivitet for å unngå smitte.

Det må beregnes tid til å tørke over punktene før neste gruppe kommer, og derfor må treningstiden bli noe redusert. Renhold stiller med renholds utstyr som er lett tilgjengelig.

Maximalt 20 personer per gymsal. Sør-Aurdalshallen som har tre gymsaler kan da ha 20 X 3 = 60 personer.

Garderobe kan ikke benyttes, med unntak for de som skal ha svømming.

Renhold av utstyr i Sør-Aurdalshallen

Berøringspunkt som skal tørkes av etter endt aktivitet er:

  • Baller, hockeykøller, kjegler, terninger, madrasser, matter, ribbevegger, bukker, benker, trampoliner, ringer, turnringer, mål, håndtak, og brytere.
  • Gule vester blir etter bruk lagt i merket dunk for vasking.

Det vil være satt frem renholdsutstyr for å tørke av berøringspunkt og gulv ved Hall 1, Hall 2 og Hall 3. Utstyret består av sprayflasker med såpevann, overflatedesinfeksjon og papir til å tørke av utstyr som er brukt. Mopper og utstyr for rengjøring av gulv.

På toalett vil det være dispensere med overflatedesinfeksjon til å tørke av kran, dørhåndtak, og toalett.

Siden garderobene er stengt, benyttes knaggrekkene som er utenfor toalettene i kafe delen. Der skal jakker og utesko plasseres. Det er viktig at alle benytter innesko. Dette for å minske smitte, og lette renholdet i Sør-Aurdalshallen.

Alle må huske god håndvask før og etter endt aktivitet.

Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil byggene måtte stenges med kort varsel.