Nytt fra biblioteket – Endring i åpningstidene, gjennomføring av smitteverntiltak og innføring av meråpent bibliotekløsning. Velkommen til biblioteket!

Sør-Aurdal folkebibliotek har kommet fram til at vi dessverre må gjøre noen endringer i åpningstidene. Endringene gjelder fra og med 1. september 2020.

Årsaken til endringene er endring i ressurser og arbeidsoppgaver. Vi som jobber på biblioteket skal utover høsten forberede et meråpent tilbud på biblioteket i Bagn, noe som vil si at fra en gang i 2021 kan de som har signert kontrakt komme på biblioteket utenom vanlig åpningstid. I tillegg blir det ulike arrangement utover høsten.

Følg gjerne biblioteket på ulike sosiale medier for å se hva som skjer når. På Facebook heter vi naturlig nok Sør-Aurdal folkebibliotek og på Instagram er vi #soraurdalbibliotek

Smitteverntiltak på bibliotekene høsten 2020

På grunn av økt smitte i samfunnet igjen, setter vi i gang med nye smitteverntiltak på bibliotekene fra og med uke 34, dvs. 17. august.

Det er skolestart nå og bibliotekene og filialene i kommunen er både skolebibliotek og folkebibliotek. For å sette alles helse i fokus lar vi skoleklasser og barnehageklasser få tilgang til bibliotekene fra starten av dagen, deretter sprites dørhåndtak, skranken og andre store kontaktflater og vi åpner opp for publikum siste del av åpningstiden. Helt konkret blir det slik, inntil videre:

Begnadalen: Mandag kl. 11.00 – 17.00
         Klokken 11.00 – 13.20: Kohorter fra barnehage / skole etter avtale med biblioteket
         Biblioteket spriter kontaktflater
         Klokken 13.30 – 17.00: Åpent for publikum

Hedalen: Torsdag kl. 11.00 – 18.00 (til 17.00 etter 1. september)
          Klokken 11.00 – 13.20: Kohorter fra barnehage/skole etter avtale med biblioteket
          Biblioteket spriter kontaktflater
          Klokken 13.30 til 18.00/17.00: Åpent for publikum

Bagn: Tirsdag kl. 12.00 – 18.00 
           Klokken 12.00 – 13.50: Kohorter fra barnehage/skole etter avtale med biblioteket
           Biblioteket spriter kontaktflater
           Klokken 14.00 – 18.00: Åpent for publikum 

          Onsdag kl. 10.00 – 15.00
          Klokken 10.00 – 12.00: Kohorter fra barnehage/skole etter avtale med biblioteket
          Biblioteket spriter kontaktflater
          Klokken 12.10 – 15: Åpent for publikum 

         Fredag kl. 10.00 – 15.00
         Klokken 10.00 – 12.00: Kohorter fra barnehage/skole etter avtale med biblioteket
         Biblioteket spriter kontaktflater
         Klokken 12.10 – 15.00: Åpent for publikum

Husk smitteverntiltak

Biblioteket er fortsatt ikke tilgjengelig som oppholdsrom, aviser blir derfor fortsatt ikke lagt fram. Innlevert materiale som bøker, filmer og tidsskrifter får tre dagers karantene før de blir lånt ut igjen. Alle tiltak er under kontinuerlig vurdering, alt etter hva som skjer av smitte i storsamfunnet.

Husk å sprite hendene når du kommer og når du går. Har du symptomer på forkjølelse/luftveisinfeksjon, så hold deg hjemme. Vi ønsker dere alle en smittefri og trygg høst.

Hilsen oss på biblioteket, Solfrid og Marianne!