Foto: Bjørg Dokken og Dirk Van Der Wel

Lørdag 22. august ble det feiret at det er hundre år siden Bagn Bygdesamling ble grunnlagt.

Historie, taler og kulturelle innslag

Bagn Bygdesamling feiret seg selv 22. august, da mer enn 100 besøkende fikk oppleve kulturelle innslag og taler i jubileumsåret.

Styremedlem Bjørg Dokken skriver på Facebook:

«Dei meir enn hundre besøkande fekk historiske tilbakeblikk, musikalske innslag av Begnaljom og av Bagn og Begnadalen musikkorps, og mykje god jubileumskake! Sol og god sønnavind ga oss ei vakker ramme rundt feiringa av muséet vårt!»

Samarbeid, bevaring og kjærlighet

Museumsdirektør for Valdresmusea AS, Ole Aastad Bråten, skryter av styret og de som driver Bagn Bygdesamling. På spørsmål om hva Bagn Bygdesamling betyr for Valdresmusea AS, skriver han:

«Bagn Bygdesamling er sjølve essensen av kva eit museum skal vere; deltaking, involvering, ei drift i tett samspel med brukarane/innbyggarane, samfunnsrelevant, tradisjonell og sterk formidling, systematisk ordning – og omsorg i bevaring, og kjærleik til både natur og kultur (dei fleste museum tematiserer nesten utelukkande berre kultur) Bagn Bygdesamling er eit lite, men svært godt drive museum. Æra skal dei ha, dei som har brukt arbeidstid og fritid gjennom mange år; tilsette, frivillige, styret og eigarar. Takk til alle som har bidrege til Bagn Bygdesamlings ære.»

Les hele talen til Ole Aastad Bråten, til Bagn Bygdesamling, her

Klikk på bildene for større format