Tekst og foto: Arne Heimestøl, Hedalen.no

Fondsstyret i Sør-Aurdal kommune har tildelt positivprisen for 2019 til Fekjær psykiatriske senter.

Positivprisen ble første gang delt ut i 1991. Den skal gå til personer, bedrifter, lag eller organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/ holdninger i Sør-Aurdal kommune.

Les mer på Hedalen.no