Sør-Aurdal kommune har ledige omsorgsleiligheter

 • Solbraut på Bagn ledig 1 omsorgsbolig – søknadsfrist 17. august.
 • Høve i Reinli ledig 2 omsorgsboliger – ledig omgående.
 • Haugen i Begnadalen ledig 1 omsorgsbolig – ledig omgående.
 • Hedalsheimen ledig 1 stor leilighet – søknadsfrist 17, august.
Omsorgsleilighetene er tilrettelagte for eldre og uføre.

Boligen tildeles etter følgende kriterier

 • Du må bo i kommunen.
 • Det må foreligge en henvendelse fra vedkommende.
 • Du må kunne fungere i egen bolig (klare seg uten stor grad av hjelp og støtte i hverdagen).

Kriterier for øvrig er

 • Bo avsides og ha dårlig boligstandard.
 • Fortrinnsvis være over 60 år – eller det er spesielle behov som ligger til grunn.
 • Dårlig sosialt nettverk.
 • Funksjonshindringer, fysiske eller psykiske.

Forutsetningene, samt minst ett av kriteriene må være innfridd for å få tildelt leilighet.

Ved flere søkere til en leilighet, blir den som har det størst behov tildelt leiligheten.

Søknad sendes til:
Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn 

Søkere som har søkt omsorgsbolig tidligere, trenger ikke sende ny søknad.

Spørsmål kan rettes til Tildelingskontoret, tlf. 61 34 85 66.