Årsmøte i Sør-Aurdal skogeierlag avholdes mandag 22. juni kl. 19.00, på nordre lokalet i Hedalen.

Årsmøtedokumentene ligger på nettsiden til Viken Skog SA

I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil det bli informasjon fra laget/styret sitt arbeid gjennom våren og innspill til videre arbeid.

Det serveres kun en enkel kaffekopp pga. smittevernregler.

Vel møtt!

Styret