Formannskapet har i møte 09.06.20 i sak 026/20 vedtatt kriterier for avsatte midler til næringsutvikling. Det åpnes for søknad om støtte til næringsformål for lokalt næringsliv i Sør-Aurdal kommune.

Søknadsfrist: 22. juni 2020

Midlene kan brukes til næringsformål, samt styrking av markedsføring av eksisterende virksomheter.

Tiltaket rettes spesielt for næringer innen turisme og aktiviteter for både fastboende og besøkende.

Tiltakene må være mulig å igangsette sommeren 2020, men det oppfordres til nytenking og opparbeidelse av aktiviteter som kan føre til inntekter også i kommende år.

Les mer her