Fra avisa Valdres, og journalist Geir Helge Skattebo, har vi fått tillatelse til å dele denne saken med lesere av Reinli.no.

Innlandet fylkeskommune har lagt opp til at asfalteringa av fylkesvegene starter i løpet av mai. En av de strekningene som skal få ny asfalt er tidligere fylkesveg 220 mellom Sundvoll bru og Reinli. Nå har denne vegen fått fylkesvegnummer 2446. Bæredekket er på plass, men asfalt og noe rydding langs vegkanter og grøfter står igjen.

Fylkeskommunen har inngått kontrakt med NCC om asfaltarbeider i Gjøvik og Valdres i sommer og det er snakk om totalt 54 kilometer for Valdres sin del.

Dette skal asfalteres

Etter at Oppland og Hedmark ble til Innlandet fylkeskommune, så har også en del fylkesveger fått nye nummer.

Dette er strekningene i Valdres som skal asfalteres i 2020:

Fylkesveg 2446 på strekninga Hoffsvingen-Liagrenda-Sundvoll i Sør-Aurdal
Fylkesveg 2462 mellom Bagn og Islandselv i Sør-Aurdal
Fylkesveg 2484 mellom Øvre Røn og Rønsmoen i Vestre Slidre
Fylkesveg 2486 mellom Stende og Vaset i Nord-Aurdal
Fylkesveg 2502 mellom Melbybråten og Hovi i Øystre Slidre
Fylkesveg 2502 mellom Arm til Rønningen og Rødningane i Øystre Slidre

Starter i mai

Innlandet fylkeskommune har lagt opp til at asfalteringa av fylkesvegene starter i løpet av mai.

– Entreprenørene vil ikke starte asfalteringa av alle strekningene i mai. Det er fortsatt ikke klart når de ulike strekningene skal asfalteres, men i løpet av oktober skal alle strekninger som skal asfalteres i løpet av 2020 være ferdig asfaltert, forteller fagleder Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune.

Asfalt på 180 km i Innlandet

I år skal totalt 135 kilometer fylkesveg rundt om i Innlandet reasfalteres. I tillegg vil deler av en ekstra bevilgning på 100 millioner kroner i 2020 bli bruk til forsterkning og asfaltering på ytterligere 45 kilometer fylkesveg.

Det var fylkestinget i Innlandet som økte bevilgningene til fylkesveger i Hedmark ved et ekstra låneopptak til investeringer.

– Selv om dette ikke reduserer etterslepet på fylkesveg så mye som vi ønsker, er dette en god start nå i 2020. Vi er, slik situasjonen er nå på fylkesvegene i fylket, tilfreds med å kunne bruke ekstra midler på vedlikehold av fylkesvegene. Det er gjennomført en grundig vurdering av fylkesvegene i hele fylket, og det er disse vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene som er gjort. Vi vil selvfølgelig følge dette nøye videre, sier Stein Tronsmoen, utvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Flere klimatiltak

Innlandet fylkeskommune har som mål å bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Fylkeskommunen har derfor stimulert til flere miljøtiltak i anbudskonkurransen om asfaltjobbene. Blant kravene som er stilt til klima er:

All fresemasse fra traufresing skal gjenbrukes som forsterkning/oppretting før slitelag. Oppfordrer til produksjon av lavtemperatur asfalt (LTA asfalt). Innlandet fylkeskommune utbetaler en bonus på 300.000 kroner dersom entreprenøren kan dokumentere at minst 40 prosent av den totale mengden asfalt er lavtemperatur asfalt. Krav om minimum Euro 5 motorer, opplyser Innlandet fylkeskommune.