I dag, lørdag 16. mai 2020, er dagen før den mest spesielle 17. mai feiringen vi har hatt. Vi vil feire vår nasjonaldag digitalt.

Programmet for Reinli:

  • Kl. 08.00: Flaggheising.
  • Kl. 11.00: Traktor kortesje gjennom bygda, med start på Reinsvoll. Valdres brann- og redningstjeneste IKS vil delta i kortesjen, som kjører Reinlivegen, Liagrendvegen, Hagagrendvegen, opp til Stavedalen og ned til kapellet. Alle oppfordres til å stille opp ved vegen (med 2 meters avstand, der det står flere husstander sammen) og vifte med flagg.
  • Kl. 12.00: Bekransning av bautaen ved Reinli kapell v/barn fra Reinli fritidsklubb.

Av smittevern hensyn kan vi ikke oppfordre folk til å møte opp ved bautaen. Men det vil bli tatt bilder og noe film, som vil bli lagt ut på Reinli.no og Facebooksiden til Reinli. Her vil også 17. maigudstjenesten og ordførerens tale bli lagt ut. Send gjerne inn bilder fra dagen til redaksjonen@reinli.no, som kan publiseres på nett.

Klikk på bildet nedenfor for å se programmet for hele Valdres.