Sør-Aurdal kommune følger situasjonen fortløpende, og det er tett samarbeid med Fylkesmannen, Sykehuset Innlandet og Folkehelseinstituttet.

Antall testede pr. 13.05: 105
Antall personer i karantene pr. 13.05: 0
Antall påvist smittede pr. 13.05: 0

Gradvis gjenåpning av samfunnet

Beredskapsgruppa i Sør-Aurdal kommune har de siste dagene mottatt flere henvendelser angående gjenåpning av forskjellige funksjoner og tjenester i kommunen. Dette kan være spørsmål om når ungdomsklubbene i kommunen kan åpne igjen til når hjemmekontorordningen avsluttes.

Vi ønsker med dette å prøve å besvare noe av de henvendelsene vi får inn.

Les mer her

Pårørendebesøk til Sør-Aurdalsheimen og omsorgsboliger

Det har vært en annerledes tid for alle etter 12. mars. Innen helse- og omsorg har det vært strenge tiltak for å beskytte de eldre og syke mot koronasmitte. Så langt har vi lykkes godt med de tiltakene som er satt i gang. Vi takker pasientene som har godtatt og innfunnet seg med en annerledes hverdag, pårørende som har ventet tålmodig og personalet som har gjort og gjør ekstra oppgaver for å holde smitte borte fra pasientene.

Les mer her